SFS 1979:1101

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1979:1101
791101.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:12px;font-family:PEHUQF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:WBNPVJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:RHWMSN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:WBNPVJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:25px;font-family:WBNPVJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:20px;font-family:WBNPVJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:812px;height:1262px;"> <img width="812" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-3px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft10"><i><b>'yj: ittiWKv -sm </b></i></p> <p style="position:absolute;top:436px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft11">SFS 1979:1101 Lag </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>utkom fr�n tr&gt;'cket </b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>�m �ndring i vallagen (1972:620); </b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft13">den 27 december 1979 </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft11">utr�rdad den 17 december 1979. </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens b eslut� f�reskrivs att 14 kap. 14 � vallagen (1972:620)� </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft11">skall ha neda n angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft11">14 kap, </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft11">14 � P� anm�lan av riksdagens talman utser centrala valmyndigheten </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft11">med till�mpning av 11 � om m�jli gt tv� nya ers�ttare, om </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft11">1. antalet ers�ttare f�r en riksdagsledamot har g�tt ner ti ll h�lften el er </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft16">d�runder av det vid valet utsedda antalet genom att ers�ttare har utsetts till <br/>ordinarie ledamot eller har avg�tt av annan orsak, eller </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft11">2. antalet ers�ttare inte �r tillr�ckligt f�r att ers�ttare skall kunna intr�da </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft11">i ledam ots st�lle enligt f�reskrifterna i regeringsformen och ri ksdagsord�</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft11">ningen. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft tv� veckor efter den dag, d� lagen enligt uppg'f </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft11">p� den har utko mmit fr�n trycket i Svensk f�rf attningssamling. </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft11">CARL AXEL PETRI </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:544px;white-space:nowrap" class="ft11">Hans Corell </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft11">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft11">2766 </p> <p style="position:absolute;top:1073px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft14">r"P''"�0:S, KU29.rskrl04. </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft13">Lagen omtryckt 1979:456. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> </div>
background image

'yj: ittiWKv -sm

SFS 1979:1101 Lag

utkom fr�n tr>'cket

�m �ndring i vallagen (1972:620);

den 27 december 1979

utr�rdad den 17 december 1979.

Enligt riksdagens b eslut� f�reskrivs att 14 kap. 14 � vallagen (1972:620)�

skall ha neda n angivna lydelse.

14 kap,

14 � P� anm�lan av riksdagens talman utser centrala valmyndigheten

med till�mpning av 11 � om m�jli gt tv� nya ers�ttare, om

1. antalet ers�ttare f�r en riksdagsledamot har g�tt ner ti ll h�lften el er

d�runder av det vid valet utsedda antalet genom att ers�ttare har utsetts till
ordinarie ledamot eller har avg�tt av annan orsak, eller

2. antalet ers�ttare inte �r tillr�ckligt f�r att ers�ttare skall kunna intr�da

i ledam ots st�lle enligt f�reskrifterna i regeringsformen och ri ksdagsord�

ningen.

Denna lag tr�der i kraft tv� veckor efter den dag, d� lagen enligt uppg'f

p� den har utko mmit fr�n trycket i Svensk f�rf attningssamling.

P� regeringens v�gnar

CARL AXEL PETRI

Hans Corell

(Justitiedepartementet)

2766

r"P''"�0:S, KU29.rskrl04.

Lagen omtryckt 1979:456.

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.