SFS 1990:363

900363.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:TVMQOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:RKXOBI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:RKXOBI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>g </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:603px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1990:363 </b></p> <p style="position:absolute;top:67px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">6m �ndring i vallagen (1972:620); </p> <p style="position:absolute;top:67px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft12">den 11 juni 1990 </p> <p style="position:absolute;top:115px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">Utf�rdad den 10 maj 1990. </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om vallagen (1972; 620)^ </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i 4 kap. 1, 3, 5 och.8 �� samt 7 kap. 2 � orden &#34;lokala skattemyn�</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">digheten&#34; skall bytas ut mot &#34;skattemyndigheten&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i 4 k ap. 2 och 11 �� ordet &#34;l�nsskattemyndighetens&#34; skall bytas </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">ut mot &#34;skattemyndighetens&#34;. </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1991. </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">LAILA FREI VALDS </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft12">Marianne Eliason </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft12">(J ustitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1989/90:74, SkU32, rskr. 217. </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Lagen omtryckt 1987; 1334. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">4kap. 2 � 1988:1252 </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">4 kap.11 � 1988:1252 </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">7 kap.2 � 1988:161. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

g

SFS 1990:363

6m �ndring i vallagen (1972:620);

utkom fr�n trycket

den 11 juni 1990

Utf�rdad den 10 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om vallagen (1972; 620)^

dels att i 4 kap. 1, 3, 5 och.8 �� samt 7 kap. 2 � orden "lokala skattemyn�

digheten" skall bytas ut mot "skattemyndigheten",

dels att i 4 k ap. 2 och 11 �� ordet "l�nsskattemyndighetens" skall bytas

ut mot "skattemyndighetens".

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1991.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREI VALDS

Marianne Eliason

(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1989/90:74, SkU32, rskr. 217.

^ Lagen omtryckt 1987; 1334.

Senaste lydelse av

4kap. 2 � 1988:1252

4 kap.11 � 1988:1252

7 kap.2 � 1988:161.

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.