SFS 2018:823 Lag om ändring i vallagen (2005:837)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 2018:823 Lag om ändring i vallagen (2005:837)
SFS2018-823.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:OKKJVB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:KEMLRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:KEMLRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:OKKJVB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:KEMLRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:KEMLRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:OKKJVB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:OKKJVB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:KEMLRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:PXUUUE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:OKKJVB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:EWHGWA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:39px;font-family:KEMLRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:KEMLRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>om �ndring i vallagen (2005:837) <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 15 kap. 10 och 16 �� vallagen </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2005:837) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>15 kap. <br/>10 �</b> Ett beslut genom vilket n�gon har f�rordnats till ledamot i landstings- </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller kommunfullm�ktige eller till ers�ttare g�ller �ven om beslutet har </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�verklagats. Om n�gon annan f�rordnats till ledamot eller ers�ttare med </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">anledning av �verklagandet, g�ller det beslutet s� snart det val eller den sam-</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">manr�kning har avslutats som ledamoten eller ers�ttaren blivit f�rordnad </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">genom. </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ledam�ter i Europaparlamentet tilltr�der sitt uppdrag d� de f�rordnats </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och deras beh�righet pr�vats av Europaparlamentet. </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna om inhibition i 48 � f�rvaltningslagen (2017:900) till-</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">l�mpas inte i fr�ga om f�rordnande som avses i denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>16 �</b>2 I fr�ga om beslut som f�r �verklagas enligt detta kapitel till�mpas </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">inte 3739 �� f�rvaltningslagen (2017:900). </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Mathias S�fsten </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2018:28. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:823 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i vallagen (2005:837)
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 15 kap. 10 och 16 �� vallagen

(2005:837) ska ha f�ljande lydelse.

15 kap.
10 �
Ett beslut genom vilket n�gon har f�rordnats till ledamot i landstings-

eller kommunfullm�ktige eller till ers�ttare g�ller �ven om beslutet har

�verklagats. Om n�gon annan f�rordnats till ledamot eller ers�ttare med

anledning av �verklagandet, g�ller det beslutet s� snart det val eller den sam-

manr�kning har avslutats som ledamoten eller ers�ttaren blivit f�rordnad

genom.

Ledam�ter i Europaparlamentet tilltr�der sitt uppdrag d� de f�rordnats

och deras beh�righet pr�vats av Europaparlamentet.

Best�mmelserna om inhibition i 48 � f�rvaltningslagen (2017:900) till-

l�mpas inte i fr�ga om f�rordnande som avses i denna paragraf.

16 �2 I fr�ga om beslut som f�r �verklagas enligt detta kapitel till�mpas

inte 3739 �� f�rvaltningslagen (2017:900).

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias S�fsten

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2018:28.

SFS 2018:823

Publicerad

den 15 juni 2018

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.