SFS 1993:232 Lag om ändring vallagen (1972:620)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1993:232 Lag om ändring vallagen (1972:620)
SFS 1993_232 Lag om ändring vallagen (1972_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:11px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:285px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1993:232 </b></p> <p style="position:absolute;top:306px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft11">den 4 maj 1993 </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:584px;white-space:nowrap" class="ft11">721 </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1993 och skall till�mpas f�rsta g�ngen </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">vid det ordinarie valet till riksdagen �r 1994. </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1992/93: 163, bet. 1992/93: KU28, rskr. 1992/93:255. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11"> Lagen omtryckt 1991:95. </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 15 april 1993. </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 1 � vallagen (1972:620)2 </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b> F�r val till riksdagen �r riket indelat i 29 valkretsar. Dessa �r </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">Stockholms kommun, <br/>Stockholms l�n med undantag av Stockholms kommun (Stockholms </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">l�ns valkrets), </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">G�teborgs kommun, <br/>G�teborgs och Bohus l�n med undantag av G�teborgs kommun (Bohus-</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">l�ns valkrets), </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">Malm� kommun, <br/>Bjuvs, Esl�vs, Helsingborgs, H�gan�s, H�rby, H��rs, Landskrona och </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">Sval�vs kommuner (Malm�hus l�ns norra valkrets), </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft12">Burl�vs, K�vlinge, Lomma, Lunds, Skurups, Sj�bo, Staffanstorps, Sve-</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft16">dala, Trelleborgs, Vellinge och Ystads kommuner (Malm�hus l�ns s�dra <br/>valkrets), </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft12">Ale, Alings�s, Bengtsfors, Dals-Eds, F�rgelanda, Herrljunga, Lerums, </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft16">Lilla Edets, Melleruds, Trollh�ttans, V�rg�rda, V�nersborgs och �m�ls <br/>kommuner (�lvsborgs l�ns norra valkrets), </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft12">Bor�s, Marks, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner (�lvs-</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">borgs l�ns s�dra valkrets), </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft12">vart och ett av �vriga l�n. </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring vallagen (1972:620); </b></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:648px;height:906px;"> <img width="648" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1993:232 </b></p> <p style="position:absolute;top:47px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:80px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft21">REIDUNN LAUR�N </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft23">G�ran Sch�der <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft22">722 </p> </div> </div>
background image

SFS 1993:232

Utkom fr�n trycket

den 4 maj 1993

721

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1993 och skall till�mpas f�rsta g�ngen

vid det ordinarie valet till riksdagen �r 1994.

1

Prop. 1992/93: 163, bet. 1992/93: KU28, rskr. 1992/93:255.

2

Lagen omtryckt 1991:95.

utf�rdad den 15 april 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 1 � vallagen (1972:620)2

skall ha f�ljande lydelse.

2 kap.

1 � F�r val till riksdagen �r riket indelat i 29 valkretsar. Dessa �r

Stockholms kommun,
Stockholms l�n med undantag av Stockholms kommun (Stockholms

l�ns valkrets),

G�teborgs kommun,
G�teborgs och Bohus l�n med undantag av G�teborgs kommun (Bohus-

l�ns valkrets),

Malm� kommun,
Bjuvs, Esl�vs, Helsingborgs, H�gan�s, H�rby, H��rs, Landskrona och

Sval�vs kommuner (Malm�hus l�ns norra valkrets),

Burl�vs, K�vlinge, Lomma, Lunds, Skurups, Sj�bo, Staffanstorps, Sve-

dala, Trelleborgs, Vellinge och Ystads kommuner (Malm�hus l�ns s�dra
valkrets),

Ale, Alings�s, Bengtsfors, Dals-Eds, F�rgelanda, Herrljunga, Lerums,

Lilla Edets, Melleruds, Trollh�ttans, V�rg�rda, V�nersborgs och �m�ls
kommuner (�lvsborgs l�ns norra valkrets),

Bor�s, Marks, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner (�lvs-

borgs l�ns s�dra valkrets),

vart och ett av �vriga l�n.

Lag
om �ndring vallagen (1972:620);

background image

SFS 1993:232

P� regeringens v�gnar

REIDUNN LAUR�N

G�ran Sch�der
(Justitiedepartementet)

722

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.