SFS 1993:232 Lag om ändring vallagen (1972:620)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1993:232 Lag om ändring vallagen (1972:620)
SFS 1993_232 Lag om ändring vallagen (1972_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:232

Utkom från trycket

den 4 maj 1993

721

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993 och skall tillämpas första gången

vid det ordinarie valet till riksdagen år 1994.

1

Prop. 1992/93: 163, bet. 1992/93: KU28, rskr. 1992/93:255.

2

Lagen omtryckt 1991:95.

utfärdad den 15 april 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § vallagen (1972:620)2

skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 § För val till riksdagen är riket indelat i 29 valkretsar. Dessa är

Stockholms kommun,
Stockholms län med undantag av Stockholms kommun (Stockholms

läns valkrets),

Göteborgs kommun,
Göteborgs och Bohus län med undantag av Göteborgs kommun (Bohus-

läns valkrets),

Malmö kommun,
Bjuvs, Eslövs, Helsingborgs, Höganäs, Hörby, Höörs, Landskrona och

Svalövs kommuner (Malmöhus läns norra valkrets),

Burlövs, Kävlinge, Lomma, Lunds, Skurups, Sjöbo, Staffanstorps, Sve-

dala, Trelleborgs, Vellinge och Ystads kommuner (Malmöhus läns södra
valkrets),

Ale, Alingsås, Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Herrljunga, Lerums,

Lilla Edets, Melleruds, Trollhättans, Vårgårda, Vänersborgs och �&måls
kommuner (�lvsborgs läns norra valkrets),

Borås, Marks, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner (�lvs-

borgs läns södra valkrets),

vart och ett av övriga län.

Lag
om ändring vallagen (1972:620);

background image

SFS 1993:232

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

722

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.