SFS 1995:374 Lag om val till Europaparlamentet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1995:374 Lag om val till Europaparlamentet
SFS 1995_374 Lag om val till Europaparlamentet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft74{font-size:13px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft75{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft81{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft82{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft83{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft84{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft91{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft92{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft93{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft94{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft101{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft102{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft103{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft104{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft121{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft122{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:202px;left:500px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1995:374 </b></p> <p style="position:absolute;top:227px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket <br/>den 3 maj 1995 </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:579px;white-space:nowrap" class="ft11">607 </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12">1</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft13">prop. 1994/95:154, bet. 1994/95: KU40, rskr. 1994/95:273. </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om val till Europaparlamentet; </b></p> <p style="position:absolute;top:259px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 april 1995. </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Inledande best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b> Denna lag g�ller vid val �r 1995 i Sverige till Europaparlamentet. </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft110">F�r val till Europaparlamentet �r landet inte indelat i valkretsar. <br/>Vid valet till Europaparlamentet till�mpas, om inte annat f�ljer av </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft110">denna lag, i erforderliga delar best�mmelserna i vallagen (1972:620) om <br/>ordinarie val till riksdagen. </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>Valmyndigheter </i></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft110"><i><b>2</b></i><b> �</b> Den centrala valmyndighet som avses i 1 kap. 2 � vallagen <br/>(1972:620) �r central valmyndighet ocks� f�r val enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b> L�nsstyrelsen �r regional valmyndighet. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>4 �</b> F�r genomf�rande av valet p� lokal niv� svarar inom varje kom-<br/>mun den valn�mnd som avses i 3 kap. vallagen (1972:620). </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">Det som en kommun, en valn�mnd och valf�rr�ttare �r skyldiga att </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft11">g�ra enligt denna lag skall bekostas av kommunen. </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>Vem har r�str�tt </i></p> <p style="position:absolute;top:743px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>5 �</b> Den som har r�str�tt vid val till riksdagen har r�str�tt ocks� vid val <br/>enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">R�str�tt har d�rut�ver den medborgare i n�gon av Europeiska unio-</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft11">nens medlemsstater (unionsmedborgare) som inte ut�vat sin r�str�tt vid </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:843px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">608 </p> <p style="position:absolute;top:41px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1995:374 </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft24">de val till Europaparlamentet som �gt rum i juni 1994 och som �r bosatt <br/>h�r i landet och senast p� valdagen fyller 18 �r. </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som enligt skattemyndighetens personband �r folkbokf�rd h�r i </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20">landet den 1 juli 1995 skall anses vara bosatt h�r. </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b> N�rmare best�mmelser om r�stl�ngd finns i 1 0 - 1 6 ��. </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Vem �r valbar </i></p> <p style="position:absolute;top:210px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 �</b> Valbar till Europaparlamentet �r var och en som har r�str�tt enligt <br/>denna lag. Unionsmedborgare �r dock valbara under den ytterligare <br/>f�ruts�ttningen att de enligt 19 � visar att de inte f�rlorat sin valbarhet i <br/>sitt hemland vid val till Europaparlamentet. </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft24">Den �r inte heller valbar som �r <br/>- ledamot av regeringen i en medlemsstat, <br/>- ledamot av EG-kommissionen, <br/>- domare, generaladvokat eller justitiesekreterare i EG-domstolen, <br/>- ledamot av Revisionsr�tten, <br/>- medlem av R�dgivande kommitt�n i Europeiska kol- och st�lgemen-</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft24">skapen eller medlem av Ekonomiska och sociala kommitt�n i Europeiska <br/>gemenskapen och i Europeiska atomenergigemenskapen, </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft20">- medlem av s�dana kommitt�er eller andra organ som har tillsatts </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft24">enligt f�rdragen om uppr�ttandet av Europeiska kol- och st�lgemenska-<br/>pen, Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen <br/>f�r att f�rvalta gemenskapernas medel eller f�r att utf�ra en permanent <br/>och direkt f�rvaltningsuppgift, </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft20">- styrelseledamot, direktionsledamot eller anst�lld i Europeiska inve-</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20">steringsbanken, eller </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft20">- tj�nsteman eller annars anst�lld i aktiv tj�nst inom Europeiska ge-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20">menskapernas institutioner eller till dessa knutna fackorgan. </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft20">Inte heller �r den valbar som har kandiderat vid de val till Europapar-</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20">lamentet som �gt rum i juni 1994. </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>N�r skall val h�llas </i></p> <p style="position:absolute;top:662px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b> Val f�rr�ttas den 17 september 1995. </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Valdistrikt </b></p> <p style="position:absolute;top:746px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 �</b> Vid val enligt denna lag till�mpas best�mmelserna om valdistrikt i <br/>3 kap. vallagen (1972:620). Den del av en kommun som vid val enligt <br/>vallagen bildar ett valdistrikt utg�r ett valdistrikt ocks� vid val enligt <br/>denna lag. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:864px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft30">20-SFS 1995 </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:582px;white-space:nowrap" class="ft31">609 </p> <p style="position:absolute;top:40px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 1995:374 </b></p> <p style="position:absolute;top:40px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft31">L�nsstyrelsen f�r efter samr�d med valn�mnden besluta om valdistrikt </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft31">som omfattar fler r�stber�ttigade �n vad som s�gs i 3 kap. 3 � vallagen. </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>R�stl�ngder </b></p> <p style="position:absolute;top:124px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>10 �</b> Fr�gan om vem som har r�str�tt enligt 5 � avg�rs p� grundval av </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft31">en r�stl�ngd som uppr�ttats f�re valet. </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft31">Best�mmelserna i 4 kap. vallagen (1972:620) om allm�n och s�rskild </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft35">r�stl�ngd skall till�mpas i fr�ga om den som har r�str�tt enligt 5 � f�rsta <br/>stycket. </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>11 �</b> Unionsmedborgare som vill ut�va sin r�str�tt enligt 5 � andra <br/>stycket skall senast den 1 juli 1995 skriftligen hos skattemyndigheten <br/>anm�la sin �nskan att tas upp i allm�n r�stl�ngd f�r val till Europapar-</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft31">lamentet. </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft35">I sin anm�lan skall unionsmedborgare i en skriftlig f�rs�kran <br/>- ange sin nationalitet och sin adress i Sverige, <br/>- ange den valkrets eller det omr�de i hemstaten d�r de senast var </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft31">upptagna i r�stl�ngd, </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft31">- f�rs�kra att de inte ut�vat r�str�tt vid de val till Europaparlamentet </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft31">som �gde rum i juni 1994. </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft35">Blanketter f�r anm�lan skall finnas tillg�ngliga hos skattemyndigheten. <br/>Beslut med anledning av anm�lan skall meddelas s� snart som m�jligt. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft35">Underr�ttelse om s�dant beslut skall s�ndas till valmyndigheten i den <br/>stat d�r v�ljaren �r medborgare. </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>R�ttelser av uppgifter i r�stl�ngd </i></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>12 �</b> I fr�ga om allm�n och s�rskild r�stl�ngd g�ller best�mmelserna i <br/>vallagen (1972:620) om r�ttelse och om �verklagande av ett s�dant </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft31">beslut. </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>13 �</b> Unionsmedborgare som anser att r�stl�ngden inneh�ller felaktiga </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft35">uppgifter om dem skall senast den 25 augusti 1995 skriftligen beg�ra att <br/>uppgifterna r�ttas. Detta g�ller ocks� dem som anser sig vara felaktigt <br/>uteslutna ur r�stl�ngden. Omst�ndigheter som intr�ffat senare �n den </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft31">1 juli 1995 f�r inte ligga till grund f�r r�ttelse. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft35">Fr�gor om r�ttelse skall pr�vas av skattemyndigheten. <br/>Centrala valmyndigheten b�r informera allm�nheten om hur man kan </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft31">beg�ra r�ttelse av r�stl�ngden. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>14 �</b> N�r samtliga beslut om r�ttelser f�rts in i r�stl�ngden skall den s� </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft31">snart som m�jligt s�ndas till den kommun d�r valdistriktet ligger. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:842px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft40">610 </p> <p style="position:absolute;top:39px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 1995:374 </b></p> <p style="position:absolute;top:41px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>15 �</b> F�r skattemyndigheten fr�n en myndighet i n�gon annan medlems-</p> <p style="position:absolute;top:57px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft44">stat meddelande om att en r�stber�ttigad som finns upptagen i r�stl�ngd <br/>h�r i landet r�stat vid valen till Europaparlamentet i juni 1994 skall <br/>myndigheten genast r�tta allm�n r�stl�ngd. </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>�verklagande </i></p> <p style="position:absolute;top:175px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>16 �</b> Skattemyndighetens beslut i ett �rende om r�ttelse f�r �verklagas </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft44">bara i samband med att det val �verklagas f�r vilket r�stl�ngden har <br/>uppr�ttats. I ett s�dant �rende f�r bara de bevis �beropas som har visats <br/>upp f�r skattemyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Skydd f�r partibeteckning </b></p> <p style="position:absolute;top:308px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>17 �</b> En partibeteckning som �r skyddad vid val till riksdagen enligt be-</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft44">st�mmelserna i vallagen (1972:620) �r skyddad ocks� vid val enligt <br/>denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft40">En partibeteckning kan ocks� registreras f�r val som skall h�llas enligt </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft44">denna lag. D� g�ller best�mmelserna i 5 kap. vallagen om registrering <br/>av partibeteckning vid val till riksdagen. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft40">Ans�kan om registrering skall g�ras senast den 22 maj 1995 f�r att </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft40">partibeteckningen skall vara skyddad vid val enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>18 �</b> Kandidater skall anm�las till centrala valmyndigheten senast den </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft44">dag myndigheten best�mmer. D� g�ller best�mmelserna i 5 kap. vallagen <br/>(1972:620) om ordinarie val till riksdagen. </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>F�rs�kran av unionsmedborgare som �nskar kandidera </b></p> <p style="position:absolute;top:575px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>19 �</b> Unionsmedborgare som inte samtidigt �r svenska medborgare och </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft40">som �nskar kandidera vid valet till Europaparlamentet den 17 september </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft40">1995 skall senast den 18 augusti 1995 l�mna en f�rs�kran till centrala </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft40">valmyndigheten. I den skall de </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft44">- ange sin nationalitet och sin adress i Sverige, <br/>- ange den valkrets eller det omr�de i hemstaten d�r kandidaten senast </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft40">var upptagen i r�stl�ngd, och </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft40">- f�rs�kra att de inte kandiderat vid de val till Europaparlamentet som </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft40">�gde rum i juni 1994. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft40">Till en s�dan f�rs�kran skall fogas ett intyg av den beh�riga myndig-</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft44">heten i hemstaten att valbarheten inte har g�tt f�rlorad d�r eller att den-<br/>na diskvalifikationsgrund inte finns s�vitt myndigheten vet. </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:843px;left:586px;white-space:nowrap" class="ft50">611 </p> <p style="position:absolute;top:41px;left:510px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 1995:374 </b></p> <p style="position:absolute;top:41px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Valsedlar och valkuvert </b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>20 �</b> Vid val till Europaparlamentet skall anv�ndas valsedlar och valku-<br/>vert som h�lls till handa av centrala valmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>21 �</b> Valsedlarna skall vara lika till storlek och material. F�r valet skall <br/>anv�ndas vita valsedlar. </p> <p style="position:absolute;top:159px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft50">P� valsedlarna skall det finnas minst en rad d�r v�ljarna kan skriva till </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft53">namn, och en ruta intill varje rad d�r v�ljarna genom markering kan <br/>avge en personr�st f�r ett av dessa namn. P� valsedlar som upptar namn </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft53">p� en eller flera kandidater skall det dessutom framf�r varje namn finnas <br/>en ruta d�r v�ljarna genom markering kan avge en personr�st f�r det </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">namnet. </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft50">I �vrigt g�ller om valsedlar best�mmelserna i 6 kap. 2 � andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft50">punkterna 1 och 3 och tredje stycket vallagen (1972:620). </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>22 �</b> Om en valsedel inneh�ller mer �n ett kandidatnamn, skall namnen <br/>tas upp i en f�ljd under varandra och f�rses med nummer som visar ord-<br/>ningen mellan dem. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft50">Namnen g�ller sj�lva valet samt, i den m�n de inte d�rvid tas i an-</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft50">spr�k, val av ers�ttare f�r f�retr�dare. </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft50">Inneh�ller en valsedel med registrerad partibeteckning flera namn p� </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft53">kandidater, skall valsedeln, om partiet enligt 18 � anm�lt kandidater f�r <br/>valet, som f�rsta och andra namn ta upp namn p� kandidater som finns </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft53">p� listan �ver kandidater partiet anm�lt. Inneh�ller en valsedel i fall som <br/>nu sagts endast ett namn skall detta vara ett namn som finns p� listan <br/>�ver anm�lda kandidater. </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>23 �</b> Vallagens (1972:620) best�mmelser om best�llning, kostnader, f�r-<br/>skottsbetalning m.m. i fr�ga om valsedlar och valkuvert skall g�lla ocks� <br/>vid val enligt denna lag. Vad som d�r g�ller f�r parti skall g�lla ocks� <br/>f�r partier som deltar i val till Europaparlamentet. </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft50">Ut�ver vad som anges i 6 kap. 7 � vallagen skall centrala valmyndig-</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft53">heten ocks� f�rse valsedelsblanketterna med s�dana rader och rutor som <br/>anges i 21 � andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>24 �</b> I lokaler d�r r�stning �ger rum enligt denna lag skall v�ljarna ha <br/>tillg�ng till </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft50">1. valsedlar f�r varje parti som vid n�got av de tv� senaste riksdags-</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft53">valen har f�tt mer �n en procent av r�sterna i hela landet; valsedlarna <br/>skall vara f�rsedda med </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft53">- parti- och valbeteckning, <br/>- minst en rad d�r v�ljaren kan skriva till namn, och <br/>- en ruta intill varje rad d�r v�ljarna genom markering kan avge en </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft50">personr�st f�r ett av dessa namn, och </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft53">2. blanketter till valsedlar som f�rsetts med <br/>- minst en rad d�r v�ljaren kan skriva namn, och </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:645px;height:904px;"> <img width="645" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:842px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft60">612 </p> <p style="position:absolute;top:39px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 1995:374 </b></p> <p style="position:absolute;top:41px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft60">- en ruta intill varje rad d�r v�ljarna genom markering kan avge en </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft60">personr�st f�r ett av dessa namn. </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft60">Lantbrevb�rare som tar emot valsedelsf�rs�ndelser b�r medf�ra s�dana </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft60">valsedlar. </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft60">Valsedlarna h�lls till handa genom centrala valmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>R�stkort </b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>25 �</b> Om den centrala valmyndigheten inte best�mmer annat, skall f�r <br/>var och en som enligt g�llande r�stl�ngd �r r�stber�ttigad vid valet upp-<br/>r�ttas ett r�stkort med uppgifter om den r�stber�ttigade. R�stkortet skall <br/>dessutom inneh�lla uppgifter om valet till ledning f�r den r�stber�ttiga-<br/>de. I fr�ga om r�stkort till�mpas i �vrigt 7 kap. 1 � andra stycket, 2 � <br/>f�rsta och tredje styckena samt 3 � f�rsta - tredje styckena vallagen <br/>(1972:620). </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft60">R�stkorten skall s�ndas till de r�stber�ttigade senast 30 dagar f�re val-</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft60">dagen. </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Allm�nt om r�stning </b></p> <p style="position:absolute;top:408px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>26 �</b> R�stning sker p� valdagen i vallokalen f�r det valdistrikt d�r v�l-</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft60">jaren �r upptagen i r�stl�ngd. R�stber�ttigade som p� grund av vistelse </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft64">utomlands eller p� annan ort inom landet eller av andra sk�l inte kan <br/>r�sta p� tid och plats som nu sagts, f�r r�sta p� Posten Aktiebolags post-<br/>kontor inom landet, hos en svensk utlandsmyndighet eller p� ett svenskt <br/>fartyg i utrikes fart. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft60">I fr�ga om r�stningen och om den vidare behandlingen av r�ster som </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft64">har l�mnats p� ett postkontor, hos en utlandsmyndighet eller p� ett far-<br/>tyg till�mpas i �vrigt best�mmelserna om ordinarie val till riksdagen i 8 </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft60">- 12 kap. vallagen (1972:620). </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft60">I den lokal d�r val �ger rum skall ett exemplar av denna lag och av </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft60">vallagen finnas tillg�ngliga. </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft65"><b>27 �</b> L�nsstyrelsen f�r efter samr�d med valn�mnden besluta att r�st-<br/>ning p� valdagen f�r ske ocks� p� andra r�stmottagningsst�llen i valdi-<br/>striktet �n som anges i 8 kap. 1 � vallagen (1972:620) varvid det fr�n <br/>best�mmelserna i 2, 3, 5 och 6 �� i samma kapitel f�r g�ras de avvikel-<br/>ser som beh�vs f�r detta. Med anledning av r�stmottagning p� s�dana <br/>r�stmottagningsst�llen f�r n�dv�ndiga avvikelser ocks� g�ras vid till-<br/>l�mpningen av 10-13 och 15 �� i samma kapitel samt 9 kap. 1-3 och <br/>5 � � . </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>28 �</b> Centrala valmyndigheten f�r efter samr�d med l�nsstyrelsen, val-<br/>n�mnden och Posten Aktiebolag besluta att en valn�mnd skall ansvara </p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:40px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft74">f�r den r�stmottagning som s�gs i 10 kap. 2 � andra stycket vallagen <br/>(1972:620). </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>R�str�kning, sammanr�kning och mandatf�rdelning </b></p> <p style="position:absolute;top:142px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>Prelimin�r r�str�kning </i></p> <p style="position:absolute;top:176px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft75"><b>29 �</b> R�sterna r�knas prelimin�rt i vallokalen och hos valn�mnden. D�r-<br/>vid till�mpas best�mmelserna i 13 kap. vallagen (1972:620). </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>Slutlig sammanr�kning </i></p> <p style="position:absolute;top:276px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft75"><b>30 �</b> Varje l�nsstyrelse skall g�ra en sammanr�kning av valresultatet i <br/>sitt l�n. Resultatet av sammanr�kningarna skall ligga till grund f�r cen-<br/>trala valmyndighetens slutliga sammanr�kning f�r hela landet, f�rdelning </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft70">av mandaten mellan partierna och utseende av ledam�ter och ers�ttare. </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft70">Vid r�str�kningen till�mpas 14 kap. 1 och 2 ��, 3 � tredje stycket, 4, </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft75">5 och 8 �� vallagen (1972:620). Med anm�lda kandidater avses d� s�da-<br/>na kandidater som anm�lts enligt 18 �. </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>31 �</b> Ut�ver vad som f�ljer av 14 kap. 4 � andra stycket vallagen <br/>(1972:620) g�ller f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft70">Namnen p� valsedlar skall anses obefintliga, om ett valkuvert inneh�l-</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft75">ler flera valsedlar som alla b�r samma partibeteckning men �r olika med <br/>avseende p� personr�sterna. </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft70">Namnen p� en valsedel skall vidare anses obefintliga </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft70">1. om valsedeln inte �r utformad f�r r�stning p� person enligt vad som </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft70">anges i 21 � andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft70">2. om det finns fler �n en personmarkering p� valsedeln eller det inte </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft70">klart framg�r vilken kandidat som personmarkeringen avser, eller </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">3. om personmarkeringen kan antas vara gjord maskinellt. </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>Hur f�rdelningen av mandaten mellan partierna g�rs </i></p> <p style="position:absolute;top:661px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>32 �</b> Mandaten f�rdelas proportionellt mellan partierna p� grundval av </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft75">valresultatet i hela landet. Vid mandatf�rdelningen anv�nds uddatalsme-<br/>toden med f�rsta divisorn j�mkad till 1,4. </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft75"><b>33 �</b> Endast partier som har f�tt minst fyra procent av r�sterna i hela <br/>landet f�r delta i f�rdelningen av mandaten. </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft75"><b>34 �</b> F�r varje mandat som ett parti har erh�llit utses en f�retr�dare <br/>samt ers�ttare f�r f�retr�daren. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:582px;white-space:nowrap" class="ft70">613 </p> <p style="position:absolute;top:40px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>SFS 1995:374 </b></p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:39px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft80"><i>Hur f�retr�dare utses </i></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>35 �</b> Ordningen mellan kandidatnamnen inom varje parti fastst�lls ge-<br/>nom s�rskilda utr�kningar. Vid varje utr�kning g�ller en valsedel endast <br/>f�r ett namn. </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft82">Valsedlar p� vilka avgivits personr�ster ordnas gruppvis efter partibe-</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft84">teckning. D�refter r�knas antalet personr�ster f�r varje namn i gruppen. <br/>Personliga r�stetal fastst�lls endast f�r kandidater som f�tt personr�ster <br/>till ett antal som motsvarar minst fem procent av partiets r�stetal. Ett <br/>namns personliga r�stetal �r lika med det antal personr�ster som har <br/>l�mnats f�r namnet under en och samma partibeteckning. Ordningsf�lj-<br/>den mellan namnen best�ms p� grundval av varje namns personliga </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft84">r�stetal. Det namn som har det st�rsta personliga r�stetalet tar f�rsta <br/>plats i ordningen, det som har det n�st st�rsta personliga r�stetalet tar <br/>andra plats i ordningen och s� vidare enligt samma grund. Har flera <br/>namn lika stora personliga r�stetal avg�rs f�retr�det genom lottning. </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft82">F�r man inte fram tillr�ckligt m�nga kandidatnamn n�r valsedlarna </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft84">ordnas enligt andra stycket, skall ordningsf�ljden best�mmas enligt 14 <br/>kap. 6 � andra - femte styckena vallagen (1972:620). </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft82">Vid de utr�kningar som g�rs sedan kandidatnamn ordnats enligt andra </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft84">stycket skall samtliga valsedlar med namn delta, varvid bortses fr�n de <br/>namn som tagit plats enligt andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>36 �</b> Har en kandidat f�tt plats i ordningen f�r mer �n ett parti och <br/>skulle kandidaten d�rf�r f� mandat f�r mer �n ett parti, skall kandidaten <br/>tilltr�da det mandat, f�r vilket hans eller hennes personliga r�stetal enligt <br/>35 � andra stycket �r st�rst i f�rh�llande till antalet avgivna r�ster f�r <br/>partiet. </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft82">Har kandidaten inte tagit plats i ordningen p� grundval av personligt </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft84">r�stetal skall kandidaten tilltr�da det mandat, f�r vilket hans eller hennes <br/>personliga j�mf�relsetal enligt 35 � tredje stycket �r st�rst i f�rh�llande <br/>till antalet avgivna r�ster f�r partiet. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft82">Har kandidaten f�tt plats i ordningen i kraft av personligt r�stetal skall </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft82">det mandat som kandidaten inte tilltr�der bes�ttas p� grundval av de </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft82">sinsemellan likadana valsedlar, p� vilka kandidaten f�tt flest personr�ster </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft82">j�mte �vriga valsedlar som tar upp samma namnordning. Den som har </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft84">det st�rsta personliga r�stetalet enligt 35 � andra stycket f�r mandatet. <br/>Vid lika tal avg�rs f�retr�det genom lottning. Kan mandatet inte bes�ttas <br/>genom detta f�rfarande till�mpas fj�rde stycket. </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft82">Har kandidaten f�tt plats i ordningen genom sitt j�mf�relsetal enligt 35 </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft82">� tredje stycket fastst�lls vid ny sammanr�kning vem som skall f� det </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft84">mandat som kandidaten inte tilltr�der p� grundval av de valsedlar som <br/>g�llde f�r kandidatens namn n�r namnet fick plats i ordningen. Vid </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft82">614 </p> <p style="position:absolute;top:38px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>SFS 1995:374 </b></p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:646px;height:905px;"> <img width="646" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:842px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft90">615 </p> <p style="position:absolute;top:40px;left:513px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 1995:374 </b></p> <p style="position:absolute;top:40px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft94">denna utr�kning g�ller varje valsedel som hel r�st. R�stv�rdet skall <br/>tillgodor�knas det namn som st�r fr�mst p� valsedeln och d�rvid skall <br/>iakttas att namnet p� en kandidat som redan tilltr�tt mandat f�r partiet <br/>skall anses som obefintligt. Den som f�r det h�gsta r�stetalet f�r man-<br/>datet. Mellan lika tal avg�rs f�retr�det genom lottning. </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft90">Om till f�ljd av denna paragraf tv� eller flera mandat inte har tilltr�tts, </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft94">tills�tts de ett och ett allt efter storleken p� de personliga r�stetalen <br/>enligt 35 � andra stycket i f�rh�llande till antalet avgivna r�ster f�r <br/>partiet. Kan inte samtliga mandat tilltr�das genom detta tills�tts de ett <br/>och ett allt efter storleken p� j�mf�relsetalen f�r namnen enligt 35 � <br/>tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>Hur ers�ttare utses </i></p> <p style="position:absolute;top:290px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>37 �</b> N�r en ers�ttare skall utses f�r en f�retr�dare som f�tt plats i ord-<br/>ningen enligt 35 � andra stycket p� grundval av personligt r�stetal ord-<br/>nas de valsedlar p� vilka det l�mnats personr�ster f�r namnet i s�rskilda <br/>grupper. Grupperna best�ms med utg�ngspunkt i namnordningen p� <br/>valsedlarna s� att sinsemellan likadana valsedlar bildar en s�rskild <br/>grupp. Valsedlarna i den st�rsta av dessa grupper bildar en grupp till-<br/>sammans med �vriga valsedlar som tar upp samma namnordning. Ers�t-<br/>tarna utses p� grundval av valsedlarna i denna grupp efter storleken p� <br/>sina personliga r�stetal under f�ruts�ttning att r�stetalen uppg�r till <br/>minst fem procent av partiets r�stetal. </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft90">Det namn som har det st�rsta personliga r�stetalet �r utsedd till ers�t-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft94">tare f�r den f�retr�dare som sammanr�kningen avser. Vid lika tal avg�rs <br/>f�retr�det genom lottning. Kan inte ers�ttare utses genom detta f�rfaran-<br/>de till�mpas tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft90">N�r en ers�ttare skall utses f�r en f�retr�dare som f�tt plats i ord-</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft94">ningen p� grundval av j�mf�relsetalet enligt 35 � tredje stycket g�rs f�r <br/>varje f�retr�dare en sammanr�kning inom det parti, f�r vilket f�retr�da-<br/>ren har blivit vald. Vid varje sammanr�kning tas h�nsyn endast till de <br/>valsedlar som upptar f�retr�darens namn och som p� grund av detta <br/>g�llde f�r detta namn, n�r det fick plats i ordningen. Varje valsedel <br/>g�ller som hel r�st. R�stv�rdet skall tillgodor�knas det namn som st�r <br/>fr�mst p� sedeln och d�rvid skall det iakttas att namnet p� en kandidat <br/>som utsetts till f�retr�dare skall anses som obefintligt. Den som f�r <br/>h�gsta r�stetalet �r utsedd till ers�ttare f�r den f�retr�dare som samman-<br/>r�kningen avser. Mellan lika tal avg�rs f�retr�det genom lottning. </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft90">Om det antal ers�ttare som har utsetts enligt f�rsta - tredje styckena �r </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft94">mindre �n det antal som med till�mpning av 14 kap. 11 � f�rsta stycket <br/>vallagen (1972:620) skall utses, till�mpas 14 kap. 11 � andra stycket <br/>vallagen. </p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:647px;height:906px;"> <img width="647" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:39px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft100"><b>SFS 1995:374 </b></p> <p style="position:absolute;top:40px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft101"><i>Kung�relse av valutg�ngen </i></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>38 �</b> N�r mandaten f�rdelats mellan partierna och besatts med f�retr�-<br/>dare samt ers�ttare utsetts, tillk�nnager centrala valmyndigheten valets <br/>utg�ng genom kung�relse i Post- och Inrikes Tidningar. D�rmed �r valet <br/>avslutat. </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft101"><i>Ers�ttare f�r f�retr�dare som har avg�tt </i></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>39 �</b> Har en f�retr�dare avg�tt f�re utg�ngen av den tid f�r vilken han <br/>eller hon har blivit vald, utser centrala valmyndigheten efter underr�ttel-</p> <p style="position:absolute;top:240px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft104">se fr�n Europaparlamentet till ny f�retr�dare i den avg�ngnes st�lle den <br/>ers�ttare som enligt den mellan ers�ttarna best�mda ordningen st�r i tur <br/>att intr�da. D�rvid skall 14 kap. 13 � andra stycket vallagen (1972:620) <br/>till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft103">Centrala valmyndigheten skall om m�jligt utse tv� nya ers�ttare, om </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft104">antalet ers�ttare f�r en f�retr�dare har g�tt ner till h�lften eller d�runder <br/>av det vid valet utsedda antalet genom att ers�ttare har utsetts till f�re-<br/>tr�dare eller har avg�tt av annan orsak. </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft103">Centrala valmyndigheten utf�rdar kung�relse i Post- och Inrikes Tid-</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft103">ningar om utg�ngen av f�rr�ttning som avses i f�rsta och andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft103">F�rr�ttningen �r d�rmed avslutad. </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>Bevis, �verklagande av val och f�rr�ttning, m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft101"><i>Bevis </i></p> <p style="position:absolute;top:525px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>40 �</b> F�r den som blivit utsedd till f�retr�dare i Europaparlamentet eller <br/>till ers�ttare utf�rdar centrala valmyndigheten genast ett bevis om detta. <br/>I beviset anges namnet p� den som blivit utsedd samt tid och parti som <br/>han eller hon blivit utsedd f�r. Bevis f�r ers�ttare skall dessutom inne-<br/>h�lla uppgift om den eller de f�retr�dare som ers�ttaren utsetts till ers�t-<br/>tare f�r och, om flera ers�ttare utsetts f�r samma f�retr�dare, ordningen <br/>mellan ers�ttarna. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft103">Som bevis g�ller utdrag ur protokoll eller annan handling fr�n f�r-</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft104">r�ttning vid vilken f�retr�daren eller ers�ttaren blivit utsedd. Bevis skall <br/>tillst�llas den som blivit utsedd och Europaparlamentet samt Valpr�v-<br/>ningsn�mnden och riksdagens talman. </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>41 �</b> Valpr�vningsn�mnden skall granska bevis f�r f�retr�dare och <br/>ers�ttare och d�rvid pr�va, om beviset blivit utf�rdat i enlighet med <br/>40 �. Granskningen skall avslutas s� snart som m�jligt. Ber�ttelse om </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft104">granskningen skall of�rdr�j ligen �verl�mnas till Europaparlamentet och <br/>till riksdagens talman. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft103">616 </p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:645px;height:905px;"> <img width="645" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:852px;left:580px;white-space:nowrap" class="ft110">617 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:503px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 1995:374 </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>42 �</b> F�retr�dare tilltr�der sitt uppdrag d� deras beh�righet pr�vats av <br/>Europaparlamentet. </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>�verklagande </i></p> <p style="position:absolute;top:153px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>43 �</b> Centrala valmyndighetens beslut som fastst�llt utg�ngen av val f�r <br/>�verklagas hos Valpr�vningsn�mnden. P� ett s�dant �verklagande till-<br/>l�mpas de best�mmelser i 15 kap. 4 � tredje och fj�rde styckena valla-<br/>gen (1972:620) som avser riksdagen samt 5, 6 och 9 �� samma kapitel. </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft110">Beslut f�r �verklagas av den som enligt r�stl�ngd var r�stber�ttigad </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft115">vid valet samt av den som enligt beslut som s�gs i 4 kap. 4 och 16 �� <br/>vallagen var utesluten fr�n r�str�tt, men ocks� av ett parti som deltagit i <br/>valet. </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>44 �</b> Har i den verksamhet f�r f�rberedande och genomf�rande av <br/>valet, f�r vilken en myndighet svarar, f�rekommit avvikelse fr�n f�re-<br/>skriven ordning eller har n�gon hindrat valet, f�rvanskat avgivna r�ster <br/>eller otillb�rligen verkat vid valet p� n�got annat s�tt, skall Valpr�v-<br/>ningsn�mnden, om det med fog kan antas att vad som har f�rekommit <br/>har inverkat p� utg�ngen av valet, vid pr�vning av ett �verklagande av <br/>valet upph�va detta och f�rordna om nytt val eller, om r�ttelse kan <br/>�stadkommas genom f�rnyad r�str�kning, uppdra �t centrala valmyndig-<br/>heten att vidta s�dan r�ttelse. </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft110">Om ett visst beslut enligt best�mmelse i lag inte f�r �verklagas eller </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft115">om det skall �verklagas i s�rskild ordning, f�r en omst�ndighet som <br/>avses med beslutet inte �beropas vid ett �verklagande som avses i denna <br/>paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>�vriga best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:588px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>45 �</b> Centrala valmyndigheten b�r p� l�mpligt s�tt sprida k�nnedom <br/>bland allm�nheten om tid och s�tt f�r valet och om de best�mmelser i <br/>�vrigt som g�ller f�r valet. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>46 �</b> N�rmare f�reskrifter om genomf�rande av val enligt denna lag <br/>meddelas av regeringen eller, om regeringen best�mmer det, centrala <br/>valmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 1995. </p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:852px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft120">618 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>SFS 1995:374 </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft120">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft120">INGVAR CARLSSON </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:380px;white-space:nowrap" class="ft122">LAILA FREIVALDS <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

SFS 1995:374

Utkom fr�n trycket
den 3 maj 1995

607

1

prop. 1994/95:154, bet. 1994/95: KU40, rskr. 1994/95:273.

Lag
om val till Europaparlamentet;

utf�rdad den 20 april 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 � Denna lag g�ller vid val �r 1995 i Sverige till Europaparlamentet.

F�r val till Europaparlamentet �r landet inte indelat i valkretsar.
Vid valet till Europaparlamentet till�mpas, om inte annat f�ljer av

denna lag, i erforderliga delar best�mmelserna i vallagen (1972:620) om
ordinarie val till riksdagen.

Valmyndigheter

2 Den centrala valmyndighet som avses i 1 kap. 2 � vallagen
(1972:620) �r central valmyndighet ocks� f�r val enligt denna lag.

3 � L�nsstyrelsen �r regional valmyndighet.

4 � F�r genomf�rande av valet p� lokal niv� svarar inom varje kom-
mun den valn�mnd som avses i 3 kap. vallagen (1972:620).

Det som en kommun, en valn�mnd och valf�rr�ttare �r skyldiga att

g�ra enligt denna lag skall bekostas av kommunen.

Vem har r�str�tt

5 � Den som har r�str�tt vid val till riksdagen har r�str�tt ocks� vid val
enligt denna lag.

R�str�tt har d�rut�ver den medborgare i n�gon av Europeiska unio-

nens medlemsstater (unionsmedborgare) som inte ut�vat sin r�str�tt vid

background image

608

SFS 1995:374

de val till Europaparlamentet som �gt rum i juni 1994 och som �r bosatt
h�r i landet och senast p� valdagen fyller 18 �r.

Den som enligt skattemyndighetens personband �r folkbokf�rd h�r i

landet den 1 juli 1995 skall anses vara bosatt h�r.

6 � N�rmare best�mmelser om r�stl�ngd finns i 1 0 - 1 6 ��.

Vem �r valbar

7 � Valbar till Europaparlamentet �r var och en som har r�str�tt enligt
denna lag. Unionsmedborgare �r dock valbara under den ytterligare
f�ruts�ttningen att de enligt 19 � visar att de inte f�rlorat sin valbarhet i
sitt hemland vid val till Europaparlamentet.

Den �r inte heller valbar som �r
- ledamot av regeringen i en medlemsstat,
- ledamot av EG-kommissionen,
- domare, generaladvokat eller justitiesekreterare i EG-domstolen,
- ledamot av Revisionsr�tten,
- medlem av R�dgivande kommitt�n i Europeiska kol- och st�lgemen-

skapen eller medlem av Ekonomiska och sociala kommitt�n i Europeiska
gemenskapen och i Europeiska atomenergigemenskapen,

- medlem av s�dana kommitt�er eller andra organ som har tillsatts

enligt f�rdragen om uppr�ttandet av Europeiska kol- och st�lgemenska-
pen, Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen
f�r att f�rvalta gemenskapernas medel eller f�r att utf�ra en permanent
och direkt f�rvaltningsuppgift,

- styrelseledamot, direktionsledamot eller anst�lld i Europeiska inve-

steringsbanken, eller

- tj�nsteman eller annars anst�lld i aktiv tj�nst inom Europeiska ge-

menskapernas institutioner eller till dessa knutna fackorgan.

Inte heller �r den valbar som har kandiderat vid de val till Europapar-

lamentet som �gt rum i juni 1994.

N�r skall val h�llas

8 � Val f�rr�ttas den 17 september 1995.

Valdistrikt

9 � Vid val enligt denna lag till�mpas best�mmelserna om valdistrikt i
3 kap. vallagen (1972:620). Den del av en kommun som vid val enligt
vallagen bildar ett valdistrikt utg�r ett valdistrikt ocks� vid val enligt
denna lag.

background image

20-SFS 1995

609

SFS 1995:374

L�nsstyrelsen f�r efter samr�d med valn�mnden besluta om valdistrikt

som omfattar fler r�stber�ttigade �n vad som s�gs i 3 kap. 3 � vallagen.

R�stl�ngder

10 � Fr�gan om vem som har r�str�tt enligt 5 � avg�rs p� grundval av

en r�stl�ngd som uppr�ttats f�re valet.

Best�mmelserna i 4 kap. vallagen (1972:620) om allm�n och s�rskild

r�stl�ngd skall till�mpas i fr�ga om den som har r�str�tt enligt 5 � f�rsta
stycket.

11 � Unionsmedborgare som vill ut�va sin r�str�tt enligt 5 � andra
stycket skall senast den 1 juli 1995 skriftligen hos skattemyndigheten
anm�la sin �nskan att tas upp i allm�n r�stl�ngd f�r val till Europapar-

lamentet.

I sin anm�lan skall unionsmedborgare i en skriftlig f�rs�kran
- ange sin nationalitet och sin adress i Sverige,
- ange den valkrets eller det omr�de i hemstaten d�r de senast var

upptagna i r�stl�ngd,

- f�rs�kra att de inte ut�vat r�str�tt vid de val till Europaparlamentet

som �gde rum i juni 1994.

Blanketter f�r anm�lan skall finnas tillg�ngliga hos skattemyndigheten.
Beslut med anledning av anm�lan skall meddelas s� snart som m�jligt.

Underr�ttelse om s�dant beslut skall s�ndas till valmyndigheten i den
stat d�r v�ljaren �r medborgare.

R�ttelser av uppgifter i r�stl�ngd

12 � I fr�ga om allm�n och s�rskild r�stl�ngd g�ller best�mmelserna i
vallagen (1972:620) om r�ttelse och om �verklagande av ett s�dant

beslut.

13 � Unionsmedborgare som anser att r�stl�ngden inneh�ller felaktiga

uppgifter om dem skall senast den 25 augusti 1995 skriftligen beg�ra att
uppgifterna r�ttas. Detta g�ller ocks� dem som anser sig vara felaktigt
uteslutna ur r�stl�ngden. Omst�ndigheter som intr�ffat senare �n den

1 juli 1995 f�r inte ligga till grund f�r r�ttelse.

Fr�gor om r�ttelse skall pr�vas av skattemyndigheten.
Centrala valmyndigheten b�r informera allm�nheten om hur man kan

beg�ra r�ttelse av r�stl�ngden.

14 � N�r samtliga beslut om r�ttelser f�rts in i r�stl�ngden skall den s�

snart som m�jligt s�ndas till den kommun d�r valdistriktet ligger.

background image

610

SFS 1995:374

15 � F�r skattemyndigheten fr�n en myndighet i n�gon annan medlems-

stat meddelande om att en r�stber�ttigad som finns upptagen i r�stl�ngd
h�r i landet r�stat vid valen till Europaparlamentet i juni 1994 skall
myndigheten genast r�tta allm�n r�stl�ngd.

�verklagande

16 � Skattemyndighetens beslut i ett �rende om r�ttelse f�r �verklagas

bara i samband med att det val �verklagas f�r vilket r�stl�ngden har
uppr�ttats. I ett s�dant �rende f�r bara de bevis �beropas som har visats
upp f�r skattemyndigheten.

Skydd f�r partibeteckning

17 � En partibeteckning som �r skyddad vid val till riksdagen enligt be-

st�mmelserna i vallagen (1972:620) �r skyddad ocks� vid val enligt
denna lag.

En partibeteckning kan ocks� registreras f�r val som skall h�llas enligt

denna lag. D� g�ller best�mmelserna i 5 kap. vallagen om registrering
av partibeteckning vid val till riksdagen.

Ans�kan om registrering skall g�ras senast den 22 maj 1995 f�r att

partibeteckningen skall vara skyddad vid val enligt denna lag.

18 � Kandidater skall anm�las till centrala valmyndigheten senast den

dag myndigheten best�mmer. D� g�ller best�mmelserna i 5 kap. vallagen
(1972:620) om ordinarie val till riksdagen.

F�rs�kran av unionsmedborgare som �nskar kandidera

19 � Unionsmedborgare som inte samtidigt �r svenska medborgare och

som �nskar kandidera vid valet till Europaparlamentet den 17 september

1995 skall senast den 18 augusti 1995 l�mna en f�rs�kran till centrala

valmyndigheten. I den skall de

- ange sin nationalitet och sin adress i Sverige,
- ange den valkrets eller det omr�de i hemstaten d�r kandidaten senast

var upptagen i r�stl�ngd, och

- f�rs�kra att de inte kandiderat vid de val till Europaparlamentet som

�gde rum i juni 1994.

Till en s�dan f�rs�kran skall fogas ett intyg av den beh�riga myndig-

heten i hemstaten att valbarheten inte har g�tt f�rlorad d�r eller att den-
na diskvalifikationsgrund inte finns s�vitt myndigheten vet.

background image

611

SFS 1995:374

Valsedlar och valkuvert

20 � Vid val till Europaparlamentet skall anv�ndas valsedlar och valku-
vert som h�lls till handa av centrala valmyndigheten.

21 � Valsedlarna skall vara lika till storlek och material. F�r valet skall
anv�ndas vita valsedlar.

P� valsedlarna skall det finnas minst en rad d�r v�ljarna kan skriva till

namn, och en ruta intill varje rad d�r v�ljarna genom markering kan
avge en personr�st f�r ett av dessa namn. P� valsedlar som upptar namn

p� en eller flera kandidater skall det dessutom framf�r varje namn finnas
en ruta d�r v�ljarna genom markering kan avge en personr�st f�r det

namnet.

I �vrigt g�ller om valsedlar best�mmelserna i 6 kap. 2 � andra stycket

punkterna 1 och 3 och tredje stycket vallagen (1972:620).

22 � Om en valsedel inneh�ller mer �n ett kandidatnamn, skall namnen
tas upp i en f�ljd under varandra och f�rses med nummer som visar ord-
ningen mellan dem.

Namnen g�ller sj�lva valet samt, i den m�n de inte d�rvid tas i an-

spr�k, val av ers�ttare f�r f�retr�dare.

Inneh�ller en valsedel med registrerad partibeteckning flera namn p�

kandidater, skall valsedeln, om partiet enligt 18 � anm�lt kandidater f�r
valet, som f�rsta och andra namn ta upp namn p� kandidater som finns

p� listan �ver kandidater partiet anm�lt. Inneh�ller en valsedel i fall som
nu sagts endast ett namn skall detta vara ett namn som finns p� listan
�ver anm�lda kandidater.

23 � Vallagens (1972:620) best�mmelser om best�llning, kostnader, f�r-
skottsbetalning m.m. i fr�ga om valsedlar och valkuvert skall g�lla ocks�
vid val enligt denna lag. Vad som d�r g�ller f�r parti skall g�lla ocks�
f�r partier som deltar i val till Europaparlamentet.

Ut�ver vad som anges i 6 kap. 7 � vallagen skall centrala valmyndig-

heten ocks� f�rse valsedelsblanketterna med s�dana rader och rutor som
anges i 21 � andra stycket.

24 � I lokaler d�r r�stning �ger rum enligt denna lag skall v�ljarna ha
tillg�ng till

1. valsedlar f�r varje parti som vid n�got av de tv� senaste riksdags-

valen har f�tt mer �n en procent av r�sterna i hela landet; valsedlarna
skall vara f�rsedda med

- parti- och valbeteckning,
- minst en rad d�r v�ljaren kan skriva till namn, och
- en ruta intill varje rad d�r v�ljarna genom markering kan avge en

personr�st f�r ett av dessa namn, och

2. blanketter till valsedlar som f�rsetts med
- minst en rad d�r v�ljaren kan skriva namn, och

background image

612

SFS 1995:374

- en ruta intill varje rad d�r v�ljarna genom markering kan avge en

personr�st f�r ett av dessa namn.

Lantbrevb�rare som tar emot valsedelsf�rs�ndelser b�r medf�ra s�dana

valsedlar.

Valsedlarna h�lls till handa genom centrala valmyndigheten.

R�stkort

25 � Om den centrala valmyndigheten inte best�mmer annat, skall f�r
var och en som enligt g�llande r�stl�ngd �r r�stber�ttigad vid valet upp-
r�ttas ett r�stkort med uppgifter om den r�stber�ttigade. R�stkortet skall
dessutom inneh�lla uppgifter om valet till ledning f�r den r�stber�ttiga-
de. I fr�ga om r�stkort till�mpas i �vrigt 7 kap. 1 � andra stycket, 2 �
f�rsta och tredje styckena samt 3 � f�rsta - tredje styckena vallagen
(1972:620).

R�stkorten skall s�ndas till de r�stber�ttigade senast 30 dagar f�re val-

dagen.

Allm�nt om r�stning

26 � R�stning sker p� valdagen i vallokalen f�r det valdistrikt d�r v�l-

jaren �r upptagen i r�stl�ngd. R�stber�ttigade som p� grund av vistelse

utomlands eller p� annan ort inom landet eller av andra sk�l inte kan
r�sta p� tid och plats som nu sagts, f�r r�sta p� Posten Aktiebolags post-
kontor inom landet, hos en svensk utlandsmyndighet eller p� ett svenskt
fartyg i utrikes fart.

I fr�ga om r�stningen och om den vidare behandlingen av r�ster som

har l�mnats p� ett postkontor, hos en utlandsmyndighet eller p� ett far-
tyg till�mpas i �vrigt best�mmelserna om ordinarie val till riksdagen i 8

- 12 kap. vallagen (1972:620).

I den lokal d�r val �ger rum skall ett exemplar av denna lag och av

vallagen finnas tillg�ngliga.

27 � L�nsstyrelsen f�r efter samr�d med valn�mnden besluta att r�st-
ning p� valdagen f�r ske ocks� p� andra r�stmottagningsst�llen i valdi-
striktet �n som anges i 8 kap. 1 � vallagen (1972:620) varvid det fr�n
best�mmelserna i 2, 3, 5 och 6 �� i samma kapitel f�r g�ras de avvikel-
ser som beh�vs f�r detta. Med anledning av r�stmottagning p� s�dana
r�stmottagningsst�llen f�r n�dv�ndiga avvikelser ocks� g�ras vid till-
l�mpningen av 10-13 och 15 �� i samma kapitel samt 9 kap. 1-3 och
5 � � .

28 � Centrala valmyndigheten f�r efter samr�d med l�nsstyrelsen, val-
n�mnden och Posten Aktiebolag besluta att en valn�mnd skall ansvara

background image

f�r den r�stmottagning som s�gs i 10 kap. 2 � andra stycket vallagen
(1972:620).

R�str�kning, sammanr�kning och mandatf�rdelning

Prelimin�r r�str�kning

29 � R�sterna r�knas prelimin�rt i vallokalen och hos valn�mnden. D�r-
vid till�mpas best�mmelserna i 13 kap. vallagen (1972:620).

Slutlig sammanr�kning

30 � Varje l�nsstyrelse skall g�ra en sammanr�kning av valresultatet i
sitt l�n. Resultatet av sammanr�kningarna skall ligga till grund f�r cen-
trala valmyndighetens slutliga sammanr�kning f�r hela landet, f�rdelning

av mandaten mellan partierna och utseende av ledam�ter och ers�ttare.

Vid r�str�kningen till�mpas 14 kap. 1 och 2 ��, 3 � tredje stycket, 4,

5 och 8 �� vallagen (1972:620). Med anm�lda kandidater avses d� s�da-
na kandidater som anm�lts enligt 18 �.

31 � Ut�ver vad som f�ljer av 14 kap. 4 � andra stycket vallagen
(1972:620) g�ller f�ljande.

Namnen p� valsedlar skall anses obefintliga, om ett valkuvert inneh�l-

ler flera valsedlar som alla b�r samma partibeteckning men �r olika med
avseende p� personr�sterna.

Namnen p� en valsedel skall vidare anses obefintliga

1. om valsedeln inte �r utformad f�r r�stning p� person enligt vad som

anges i 21 � andra stycket,

2. om det finns fler �n en personmarkering p� valsedeln eller det inte

klart framg�r vilken kandidat som personmarkeringen avser, eller

3. om personmarkeringen kan antas vara gjord maskinellt.

Hur f�rdelningen av mandaten mellan partierna g�rs

32 � Mandaten f�rdelas proportionellt mellan partierna p� grundval av

valresultatet i hela landet. Vid mandatf�rdelningen anv�nds uddatalsme-
toden med f�rsta divisorn j�mkad till 1,4.

33 � Endast partier som har f�tt minst fyra procent av r�sterna i hela
landet f�r delta i f�rdelningen av mandaten.

34 � F�r varje mandat som ett parti har erh�llit utses en f�retr�dare
samt ers�ttare f�r f�retr�daren.

613

SFS 1995:374

background image

Hur f�retr�dare utses

35 � Ordningen mellan kandidatnamnen inom varje parti fastst�lls ge-
nom s�rskilda utr�kningar. Vid varje utr�kning g�ller en valsedel endast
f�r ett namn.

Valsedlar p� vilka avgivits personr�ster ordnas gruppvis efter partibe-

teckning. D�refter r�knas antalet personr�ster f�r varje namn i gruppen.
Personliga r�stetal fastst�lls endast f�r kandidater som f�tt personr�ster
till ett antal som motsvarar minst fem procent av partiets r�stetal. Ett
namns personliga r�stetal �r lika med det antal personr�ster som har
l�mnats f�r namnet under en och samma partibeteckning. Ordningsf�lj-
den mellan namnen best�ms p� grundval av varje namns personliga

r�stetal. Det namn som har det st�rsta personliga r�stetalet tar f�rsta
plats i ordningen, det som har det n�st st�rsta personliga r�stetalet tar
andra plats i ordningen och s� vidare enligt samma grund. Har flera
namn lika stora personliga r�stetal avg�rs f�retr�det genom lottning.

F�r man inte fram tillr�ckligt m�nga kandidatnamn n�r valsedlarna

ordnas enligt andra stycket, skall ordningsf�ljden best�mmas enligt 14
kap. 6 � andra - femte styckena vallagen (1972:620).

Vid de utr�kningar som g�rs sedan kandidatnamn ordnats enligt andra

stycket skall samtliga valsedlar med namn delta, varvid bortses fr�n de
namn som tagit plats enligt andra stycket.

36 � Har en kandidat f�tt plats i ordningen f�r mer �n ett parti och
skulle kandidaten d�rf�r f� mandat f�r mer �n ett parti, skall kandidaten
tilltr�da det mandat, f�r vilket hans eller hennes personliga r�stetal enligt
35 � andra stycket �r st�rst i f�rh�llande till antalet avgivna r�ster f�r
partiet.

Har kandidaten inte tagit plats i ordningen p� grundval av personligt

r�stetal skall kandidaten tilltr�da det mandat, f�r vilket hans eller hennes
personliga j�mf�relsetal enligt 35 � tredje stycket �r st�rst i f�rh�llande
till antalet avgivna r�ster f�r partiet.

Har kandidaten f�tt plats i ordningen i kraft av personligt r�stetal skall

det mandat som kandidaten inte tilltr�der bes�ttas p� grundval av de

sinsemellan likadana valsedlar, p� vilka kandidaten f�tt flest personr�ster

j�mte �vriga valsedlar som tar upp samma namnordning. Den som har

det st�rsta personliga r�stetalet enligt 35 � andra stycket f�r mandatet.
Vid lika tal avg�rs f�retr�det genom lottning. Kan mandatet inte bes�ttas
genom detta f�rfarande till�mpas fj�rde stycket.

Har kandidaten f�tt plats i ordningen genom sitt j�mf�relsetal enligt 35

� tredje stycket fastst�lls vid ny sammanr�kning vem som skall f� det

mandat som kandidaten inte tilltr�der p� grundval av de valsedlar som
g�llde f�r kandidatens namn n�r namnet fick plats i ordningen. Vid

614

SFS 1995:374

background image

615

SFS 1995:374

denna utr�kning g�ller varje valsedel som hel r�st. R�stv�rdet skall
tillgodor�knas det namn som st�r fr�mst p� valsedeln och d�rvid skall
iakttas att namnet p� en kandidat som redan tilltr�tt mandat f�r partiet
skall anses som obefintligt. Den som f�r det h�gsta r�stetalet f�r man-
datet. Mellan lika tal avg�rs f�retr�det genom lottning.

Om till f�ljd av denna paragraf tv� eller flera mandat inte har tilltr�tts,

tills�tts de ett och ett allt efter storleken p� de personliga r�stetalen
enligt 35 � andra stycket i f�rh�llande till antalet avgivna r�ster f�r
partiet. Kan inte samtliga mandat tilltr�das genom detta tills�tts de ett
och ett allt efter storleken p� j�mf�relsetalen f�r namnen enligt 35 �
tredje stycket.

Hur ers�ttare utses

37 � N�r en ers�ttare skall utses f�r en f�retr�dare som f�tt plats i ord-
ningen enligt 35 � andra stycket p� grundval av personligt r�stetal ord-
nas de valsedlar p� vilka det l�mnats personr�ster f�r namnet i s�rskilda
grupper. Grupperna best�ms med utg�ngspunkt i namnordningen p�
valsedlarna s� att sinsemellan likadana valsedlar bildar en s�rskild
grupp. Valsedlarna i den st�rsta av dessa grupper bildar en grupp till-
sammans med �vriga valsedlar som tar upp samma namnordning. Ers�t-
tarna utses p� grundval av valsedlarna i denna grupp efter storleken p�
sina personliga r�stetal under f�ruts�ttning att r�stetalen uppg�r till
minst fem procent av partiets r�stetal.

Det namn som har det st�rsta personliga r�stetalet �r utsedd till ers�t-

tare f�r den f�retr�dare som sammanr�kningen avser. Vid lika tal avg�rs
f�retr�det genom lottning. Kan inte ers�ttare utses genom detta f�rfaran-
de till�mpas tredje stycket.

N�r en ers�ttare skall utses f�r en f�retr�dare som f�tt plats i ord-

ningen p� grundval av j�mf�relsetalet enligt 35 � tredje stycket g�rs f�r
varje f�retr�dare en sammanr�kning inom det parti, f�r vilket f�retr�da-
ren har blivit vald. Vid varje sammanr�kning tas h�nsyn endast till de
valsedlar som upptar f�retr�darens namn och som p� grund av detta
g�llde f�r detta namn, n�r det fick plats i ordningen. Varje valsedel
g�ller som hel r�st. R�stv�rdet skall tillgodor�knas det namn som st�r
fr�mst p� sedeln och d�rvid skall det iakttas att namnet p� en kandidat
som utsetts till f�retr�dare skall anses som obefintligt. Den som f�r
h�gsta r�stetalet �r utsedd till ers�ttare f�r den f�retr�dare som samman-
r�kningen avser. Mellan lika tal avg�rs f�retr�det genom lottning.

Om det antal ers�ttare som har utsetts enligt f�rsta - tredje styckena �r

mindre �n det antal som med till�mpning av 14 kap. 11 � f�rsta stycket
vallagen (1972:620) skall utses, till�mpas 14 kap. 11 � andra stycket
vallagen.

background image

SFS 1995:374

Kung�relse av valutg�ngen

38 � N�r mandaten f�rdelats mellan partierna och besatts med f�retr�-
dare samt ers�ttare utsetts, tillk�nnager centrala valmyndigheten valets
utg�ng genom kung�relse i Post- och Inrikes Tidningar. D�rmed �r valet
avslutat.

Ers�ttare f�r f�retr�dare som har avg�tt

39 � Har en f�retr�dare avg�tt f�re utg�ngen av den tid f�r vilken han
eller hon har blivit vald, utser centrala valmyndigheten efter underr�ttel-

se fr�n Europaparlamentet till ny f�retr�dare i den avg�ngnes st�lle den
ers�ttare som enligt den mellan ers�ttarna best�mda ordningen st�r i tur
att intr�da. D�rvid skall 14 kap. 13 � andra stycket vallagen (1972:620)
till�mpas.

Centrala valmyndigheten skall om m�jligt utse tv� nya ers�ttare, om

antalet ers�ttare f�r en f�retr�dare har g�tt ner till h�lften eller d�runder
av det vid valet utsedda antalet genom att ers�ttare har utsetts till f�re-
tr�dare eller har avg�tt av annan orsak.

Centrala valmyndigheten utf�rdar kung�relse i Post- och Inrikes Tid-

ningar om utg�ngen av f�rr�ttning som avses i f�rsta och andra stycket.

F�rr�ttningen �r d�rmed avslutad.

Bevis, �verklagande av val och f�rr�ttning, m.m.

Bevis

40 � F�r den som blivit utsedd till f�retr�dare i Europaparlamentet eller
till ers�ttare utf�rdar centrala valmyndigheten genast ett bevis om detta.
I beviset anges namnet p� den som blivit utsedd samt tid och parti som
han eller hon blivit utsedd f�r. Bevis f�r ers�ttare skall dessutom inne-
h�lla uppgift om den eller de f�retr�dare som ers�ttaren utsetts till ers�t-
tare f�r och, om flera ers�ttare utsetts f�r samma f�retr�dare, ordningen
mellan ers�ttarna.

Som bevis g�ller utdrag ur protokoll eller annan handling fr�n f�r-

r�ttning vid vilken f�retr�daren eller ers�ttaren blivit utsedd. Bevis skall
tillst�llas den som blivit utsedd och Europaparlamentet samt Valpr�v-
ningsn�mnden och riksdagens talman.

41 � Valpr�vningsn�mnden skall granska bevis f�r f�retr�dare och
ers�ttare och d�rvid pr�va, om beviset blivit utf�rdat i enlighet med
40 �. Granskningen skall avslutas s� snart som m�jligt. Ber�ttelse om

granskningen skall of�rdr�j ligen �verl�mnas till Europaparlamentet och
till riksdagens talman.

616

background image

617

SFS 1995:374

42 � F�retr�dare tilltr�der sitt uppdrag d� deras beh�righet pr�vats av
Europaparlamentet.

�verklagande

43 � Centrala valmyndighetens beslut som fastst�llt utg�ngen av val f�r
�verklagas hos Valpr�vningsn�mnden. P� ett s�dant �verklagande till-
l�mpas de best�mmelser i 15 kap. 4 � tredje och fj�rde styckena valla-
gen (1972:620) som avser riksdagen samt 5, 6 och 9 �� samma kapitel.

Beslut f�r �verklagas av den som enligt r�stl�ngd var r�stber�ttigad

vid valet samt av den som enligt beslut som s�gs i 4 kap. 4 och 16 ��
vallagen var utesluten fr�n r�str�tt, men ocks� av ett parti som deltagit i
valet.

44 � Har i den verksamhet f�r f�rberedande och genomf�rande av
valet, f�r vilken en myndighet svarar, f�rekommit avvikelse fr�n f�re-
skriven ordning eller har n�gon hindrat valet, f�rvanskat avgivna r�ster
eller otillb�rligen verkat vid valet p� n�got annat s�tt, skall Valpr�v-
ningsn�mnden, om det med fog kan antas att vad som har f�rekommit
har inverkat p� utg�ngen av valet, vid pr�vning av ett �verklagande av
valet upph�va detta och f�rordna om nytt val eller, om r�ttelse kan
�stadkommas genom f�rnyad r�str�kning, uppdra �t centrala valmyndig-
heten att vidta s�dan r�ttelse.

Om ett visst beslut enligt best�mmelse i lag inte f�r �verklagas eller

om det skall �verklagas i s�rskild ordning, f�r en omst�ndighet som
avses med beslutet inte �beropas vid ett �verklagande som avses i denna
paragraf.

�vriga best�mmelser

45 � Centrala valmyndigheten b�r p� l�mpligt s�tt sprida k�nnedom
bland allm�nheten om tid och s�tt f�r valet och om de best�mmelser i
�vrigt som g�ller f�r valet.

46 � N�rmare f�reskrifter om genomf�rande av val enligt denna lag
meddelas av regeringen eller, om regeringen best�mmer det, centrala
valmyndigheten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 1995.

background image

618

SFS 1995:374

P� regeringens v�gnar

INGVAR CARLSSON

LAILA FREIVALDS
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.