SFS 1996:950 Lag om ändring i vallagen (1972:620)

SFS 1996_950 Lag om ändring i vallagen (1972_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:950
Utkom från trycket
den 22 oktober 1996

Lag
om ändring i vallagen (1972:620);

utfärdad den 10 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § vallagen (1972:620)2

skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 § För val till riksdagen är riket indelat i 29 valkretsar. Dessa är

Stockholms kommun,
Stockholms län med undantag av Stockholms kommun (Stockholms läns

valkrets),

Göteborgs kommun,
Göteborgs och Bohus län med undantag av Göteborgs kommun (Bo-

husläns valkrets),

Malmö kommun,
Bjuvs, Eslövs, Helsingborgs, Höganäs, Hörby, Höörs, Landskrona och

Svalövs kommuner (Skåne läns västra valkrets),

Burlövs, Kävlinge, Lomma, Lunds, Skurups, Sjöbo, Staffanstorps, Sveda-

la, Trelleborgs, Vellinge och Ystads kommuner (Skåne läns södra valkrets),

Bromölla, Båstads, Hässleholms, Klippans, Kristianstads, Osby, Pers-

torps, Simrishamns, Tomelilla, Åstorps, Ängelholms, Örkelljunga och Öst-
ra Göinge kommuner (Skåne läns norra och östra valkrets),

Ale, Alingsås, Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Herrljunga, Lerums,

1

Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2.

2

Lagen omtyckt 1994:287.

1506

background image

SFS 1996:950

Lilla Edets, Melleruds, Trollhättans, Vårgårda, Vänersborgs och Åmåls
kommuner (Älvsborgs läns norra valkrets),

Bollebygds, Borås, Marks, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kom-

muner (Älvsborgs läns södra valkrets),

vart och ett av övriga län.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Christina Weihe
(Justitiedepartementet)

1507

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.