SFS 1997:227 Lag om ändring i vallagen (1997:157)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1997:227 Lag om ändring i vallagen (1997:157)
SFS 1997_227 Lag om ändring i vallagen (1997_157)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft13{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:854px;left:576px;white-space:nowrap" class="ft10">387 </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:487px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 1997:227 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 3 juni 1997 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag <br/>om �ndring i vallagen (1997:157); </b></p> <p style="position:absolute;top:89px;left:488px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:100px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 maj 1997. </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 2� vallagen (1997:157) </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10">skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:212px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b> Vid val till riksdagen �r landet indelat i 29 valkretsar. Dessa �r </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Stockholms kommun, </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Stockholms l�ns valkrets (Stockholms l�n med undantag av Stock-</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10">holms kommun), </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft111">3. Uppsala l�n, <br/>4. S�dermanlands l�n, <br/>5. �sterg�tlands l�n, <br/>6. J�nk�pings l�n, <br/>7. Kronobergs l�n, <br/>8. Kalmar l�n, <br/>9. Gotlands l�n, </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft111">10. Blekinge l�n, <br/>11. Malm� kommun, <br/>12. Sk�ne l�ns v�stra valkrets (Bjuvs, Esl�vs, Helsingborgs, H�gan�s, </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10">H�rby, H��rs, Landskrona och Sval�vs kommuner), </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10">13. Sk�ne l�ns s�dra valkrets (Burl�vs, K�vlinge, Lomma, Lunds, Sj�bo, </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft111">Skurups, Staffanstorps, Svedala, Trelleborgs, Vellinge och Ystads kommu-<br/>ner), </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10">14. Sk�ne l�ns norra och �stra valkrets (Brom�lla, B�stads, H�ssleholms, </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10">Klippans, Kristianstads, Osby, Perstorps, Simrishamns, Tomelilla, �storps, </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10">�ngelholms, �rkelljunga och �stra G�inge kommuner), </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft111">15. Hallands l�n, <br/>16. G�teborgs kommun, <br/>17. V�stra G�talands l�ns v�stra valkrets (H�rryda, Kung�lvs, Lysekils, </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft111">Munkedals, M�lndals, Orusts, Partilie, Soten�s, Stenungsunds, Str�mstads, <br/>Tanums, Tj�rns, Uddevalla och �cker� kommuner), </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10">18. V�stra G�talands l�ns norra valkrets (Ale, Alings�s, Bengtsfors, Dals-</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft111">Eds, F�rgelanda, Herrljunga, Lerums, Lilla Edets, Melleruds, Trollh�ttans, <br/>V�rg�rda, V�nersborgs och �m�ls kommuner), </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10">19. V�stra G�talands l�ns s�dra valkrets (Bollebygds, Bor�s, Marks, </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10">Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner), </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft10">20. V�stra G�talands l�ns �stra valkrets (Essunga, Falk�pings, Gr�storps, </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft111">Gullsp�ngs, G�tene, Hjo, Karlsborgs, Lidk�pings, Mariestads, Skara, <br/>Sk�vde, Tibro, Tidaholms, T�reboda och Vara kommuner), </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft111">21. V�rmlands l�n, <br/>22. �rebro l�n, <br/>23. V�stmanlands l�n, <br/>24. Dalarnas l�n, </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:854px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft20">388 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1997:227 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft22">25. G�vleborgs l�n, <br/>26. V�sternorrlands l�n, <br/>27. J�mtlands l�n, <br/>28. V�sterbottens l�n, och <br/>29. Norrbottens l�n. </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1998. </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft20">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft22">Christina Weihe <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

387

SFS 1997:227
Utkom fr�n trycket
den 3 juni 1997

Lag
om �ndring i vallagen (1997:157);

utf�rdad den 22 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 2� vallagen (1997:157)

skall ha f�ljande lydelse.

2 kap.

2 � Vid val till riksdagen �r landet indelat i 29 valkretsar. Dessa �r

1. Stockholms kommun,

2. Stockholms l�ns valkrets (Stockholms l�n med undantag av Stock-

holms kommun),

3. Uppsala l�n,
4. S�dermanlands l�n,
5. �sterg�tlands l�n,
6. J�nk�pings l�n,
7. Kronobergs l�n,
8. Kalmar l�n,
9. Gotlands l�n,

10. Blekinge l�n,
11. Malm� kommun,
12. Sk�ne l�ns v�stra valkrets (Bjuvs, Esl�vs, Helsingborgs, H�gan�s,

H�rby, H��rs, Landskrona och Sval�vs kommuner),

13. Sk�ne l�ns s�dra valkrets (Burl�vs, K�vlinge, Lomma, Lunds, Sj�bo,

Skurups, Staffanstorps, Svedala, Trelleborgs, Vellinge och Ystads kommu-
ner),

14. Sk�ne l�ns norra och �stra valkrets (Brom�lla, B�stads, H�ssleholms,

Klippans, Kristianstads, Osby, Perstorps, Simrishamns, Tomelilla, �storps,

�ngelholms, �rkelljunga och �stra G�inge kommuner),

15. Hallands l�n,
16. G�teborgs kommun,
17. V�stra G�talands l�ns v�stra valkrets (H�rryda, Kung�lvs, Lysekils,

Munkedals, M�lndals, Orusts, Partilie, Soten�s, Stenungsunds, Str�mstads,
Tanums, Tj�rns, Uddevalla och �cker� kommuner),

18. V�stra G�talands l�ns norra valkrets (Ale, Alings�s, Bengtsfors, Dals-

Eds, F�rgelanda, Herrljunga, Lerums, Lilla Edets, Melleruds, Trollh�ttans,
V�rg�rda, V�nersborgs och �m�ls kommuner),

19. V�stra G�talands l�ns s�dra valkrets (Bollebygds, Bor�s, Marks,

Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner),

20. V�stra G�talands l�ns �stra valkrets (Essunga, Falk�pings, Gr�storps,

Gullsp�ngs, G�tene, Hjo, Karlsborgs, Lidk�pings, Mariestads, Skara,
Sk�vde, Tibro, Tidaholms, T�reboda och Vara kommuner),

21. V�rmlands l�n,
22. �rebro l�n,
23. V�stmanlands l�n,
24. Dalarnas l�n,

1

Prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228.

background image

388

SFS 1997:227

25. G�vleborgs l�n,
26. V�sternorrlands l�n,
27. J�mtlands l�n,
28. V�sterbottens l�n, och
29. Norrbottens l�n.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1998.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Christina Weihe
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.