SFS 2003:718 Lag om ändring i vallagen (1997:157)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 2003:718 Lag om ändring i vallagen (1997:157)
030718.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i vallagen (1997:157);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 6 november 2003.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om vallagen (1997:157)2</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att i 2 kap. 6 �, 3 kap. 2, 6 och 8 ��, 6 kap. 11 � samt 7 kap. 4 och</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">6 �� ordet skattef�rvaltningens skall bytas ut mot Skatteverkets,</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att i 7 kap. 10 � orden en skattemyndighet skall bytas ut mot Skat-</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">teverket.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004. En s�dan anm�lan som avses i</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">7 kap. 10 � som f�re ikrafttr�dandet har getts in till en skattemyndighet skall<br/>i st�llet betraktas som en anm�lan till Skatteverket.</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P�R NUDER</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Henrik Jermsten<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 2002:68.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2003:718</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 november 2003</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2003</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i vallagen (1997:157);

utf�rdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om vallagen (1997:157)2

dels att i 2 kap. 6 �, 3 kap. 2, 6 och 8 ��, 6 kap. 11 � samt 7 kap. 4 och

6 �� ordet skattef�rvaltningens skall bytas ut mot Skatteverkets,

dels att i 7 kap. 10 � orden en skattemyndighet skall bytas ut mot Skat-

teverket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004. En s�dan anm�lan som avses i

7 kap. 10 � som f�re ikrafttr�dandet har getts in till en skattemyndighet skall
i st�llet betraktas som en anm�lan till Skatteverket.

P� regeringens v�gnar

P�R NUDER

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Lagen omtryckt 2002:68.

SFS 2003:718

Utkom fr�n trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.