SFS 1975:606

750606.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:606

Lag

Utkom från trycket

den 15 juli 1975

1280

om ändring i lagen (1973:1068) om ändring i

förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 5 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fr åga om lagen (1973:1068) om

ändring i förmånsrättslagen (1970:979) att 4 § skall ha nedan angivna

lydelse.

4 § Förmånsrätt följer med

1. sjöpanträtt och luftpanträtt,

2. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för

fordran (retentionsrätt),

3. panträtt på grund av inteckning i s kepp eller skeppsbygge eller i

luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,

4. registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om

registrering av båtbyggnadsförskott.

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Birgitta Blom

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1975:68, LU 24, rs kr 171.

1-SFS

¬

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.