Insolvensrätt, även kallat för obeståndsrätt, är det rättsområde som handlar om när fysiska och juridiska personer inte längre kan betala sina skulder och problemet inte bara är tillfälligt. Detta kallas för att personen är på obestånd. Rättsområdet syftar främst till att reglera vilka åtgärder som kan vidtas i förhållande till dem som är på obestånd. Exempel på sådana förhållanden är möjligheten för en fysisk eller juridiskt person att få tillbaka sina pengar för en vara som ännu inte har levererats när ett företag har gått i konkurs. De lagar som aktualiseras inom insolvensrätt är främst konkurslagen, lag om företagsrekonstruktion, utsökningsbalken och skuldsaneringslagen.

Sortera på:

Relevans Datum
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.