SFS 1979:195

790195.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:VFKSOR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:VFKSOR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:15px;font-family:CPWAPA+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;line-height:21px;font-family:VFKSOR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:800px;height:1262px;"> <img width="800" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:435px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1979:195 </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft11">den 9 maj 1979 </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndrmg i f�rm�imsr�ttslagen (1970 :979); </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 april 1979. </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:388px;white-space:nowrap" class="ft11">beslut' f�reskrivs i fr�ga om f�rm�nsr�ttslagen </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft11">(1970: 979)2 </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att 19 � skall upph�ra att g�lla, <br/>dels att 18 � s kall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft11">18 � Fordringar som ej �r f�renade med f�rm�nsr�tt har inb�rdes lika </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft11">r�tt. </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11">Har fordran s�rskild f�rm�nsr�tt i viss egendom men f�rsl�r ej egendo�</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft11">men f�r att infria fordringen, behandlas �terstoden av denna som fordran </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft11">utan f�rm�nsr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kra ft den 1 juli 1979. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft11">Om g�lden�r f�rsatts i konkurs p� grund av ans�kan som gjorts f�re la�</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft11">gens ikrafttr�dande, g�ller �ldre best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft11">SVEN ROMANUS </p> <p style="position:absolute;top:955px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft11">Bo Svensson </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft11">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">450 </p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1978/79:40, LU 1978/ 79:10, rskr 19 78/79:159, </p> <p style="position:absolute;top:1107px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft11">2 Lagen omtryckt 1975 :1248. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1979:195

Utkom fr�n trycket

den 9 maj 1979

Lag

om �ndrmg i f�rm�imsr�ttslagen (1970 :979);

utf�rdad den 20 april 1979.

Enligt riksdagens

beslut' f�reskrivs i fr�ga om f�rm�nsr�ttslagen

(1970: 979)2

dels att 19 � skall upph�ra att g�lla,
dels att 18 � s kall ha nedan angivna lydelse.

18 � Fordringar som ej �r f�renade med f�rm�nsr�tt har inb�rdes lika

r�tt.

Har fordran s�rskild f�rm�nsr�tt i viss egendom men f�rsl�r ej egendo�

men f�r att infria fordringen, behandlas �terstoden av denna som fordran

utan f�rm�nsr�tt.

Denna lag tr�der i kra ft den 1 juli 1979.

Om g�lden�r f�rsatts i konkurs p� grund av ans�kan som gjorts f�re la�

gens ikrafttr�dande, g�ller �ldre best�mmelser.

P� regeringens v�gnar

SVEN ROMANUS

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

450

' Prop. 1978/79:40, LU 1978/ 79:10, rskr 19 78/79:159,

2 Lagen omtryckt 1975 :1248.

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.