SFS 1989:840

890084.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:OKNGPU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:OKNGPU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:OKNGPU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:UWZKEV+ArialMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:OKNGPU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:54px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:54px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1989:84(0) </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i f�rm�nsr�ttslagen (1970:979)5 </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:612px;white-space:nowrap" class="ft10">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft11">den 24 november 1989 </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">Utf�rdad den 23 november 1989. </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft12">att 4 � f�rm�nsr�ttslagen </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">(1970; 979)^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">4 � F�rm�nsr�tt f�ljer med </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">1. sj�pantr�tt och luftpantr�tt, </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">2. handpantr�tt och r�tt att kvarh�lla l�s egendom till s�kerhet f�r </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">fordran (retentionsr�tt) samt pantr�tt p� grund av registrering eller under�</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">r�ttelse enligt aktiekontolagen (1989:827), </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">3. pantr�tt p� grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">luftfartyg och reservdelar till luftfartyg, </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">4. registrering av b�tbyggnadsf�rskott enligt lagen (1975:605) om regist�</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">rering av b�tbyggnadsf�rskott. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft15">Severin Blomstrand <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft13">' Prop. 1988/89:152. 1989/90: LU5, rskr. 22. </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Lagen omtryckt 1975:1248. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1989:84(0)

om �ndring i f�rm�nsr�ttslagen (1970:979)5

utkom fr�n trycket

den 24 november 1989

Utf�rdad den 23 november 1989.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs

att 4 � f�rm�nsr�ttslagen

(1970; 979)^ skall ha f�ljande lydelse.

4 � F�rm�nsr�tt f�ljer med

1. sj�pantr�tt och luftpantr�tt,

2. handpantr�tt och r�tt att kvarh�lla l�s egendom till s�kerhet f�r

fordran (retentionsr�tt) samt pantr�tt p� grund av registrering eller under�

r�ttelse enligt aktiekontolagen (1989:827),

3. pantr�tt p� grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i

luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,

4. registrering av b�tbyggnadsf�rskott enligt lagen (1975:605) om regist�

rering av b�tbyggnadsf�rskott.

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1988/89:152. 1989/90: LU5, rskr. 22.

^ Lagen omtryckt 1975:1248.

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.