SFS 1991:202

910202.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:16px;font-family:XWAJEX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:OMCQWB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:NPQCKJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:NPQCKJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:YLHFBW+ArialMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NPQCKJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:7px;left:452px;white-space:nowrap" class="ft10"><i>v </i></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:664px;white-space:nowrap" class="ft10"><i>y </i></p> <p style="position:absolute;top:64px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1991:202 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:87px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:87px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>om �ndring i f�rm�n sr�ttslagen (1970:979); </b></p> <p style="position:absolute;top:112px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">den 15 ma j 1991 </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft13">Utf�rdad den 2 maj 1991. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 4� f�rm�nsr�ttsiagen (1970; </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft13">979)- skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft13">4 </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft13">F�rm�nsr�tt f�ljer med </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft13">1. sj�pantr�tt och luftpantr�tt, </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft13">2. handpantr�tt och r�tt att kvarh�lla l�s egendom till s�kerhet for </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft16">fordran (retentionsr�tt) samt pantr�tt p� grund av registrering eller under �<br/>r�ttelse enligt aktiekontolagen (1989:827) eller lagen (1991:19 5) om pen�<br/>ningmarknadskonton, </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft13">3. pantr�tt p� grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft13">luftfartyg och reservdelar till luftfartyg, </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">4. registrering av b�tbyggnadsf�rskott enligt lage n (1975:605) om regist�</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft13">rering av b�tbyggnadsf�rskott. </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft13">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft13">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft13">Severin Blomstrand </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft13">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1990/91:106, LU33, rskr. 241. </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Lagen omtryckt 1975:1248. </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Senaste lydelse 1989:840. </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:807px;white-space:nowrap" class="ft14">^1. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> </div>
background image

v

y

SFS 1991:202 Lag

Utkom fr�n trycket

om �ndring i f�rm�n sr�ttslagen (1970:979);

den 15 ma j 1991

Utf�rdad den 2 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 4� f�rm�nsr�ttsiagen (1970;

979)- skall ha f�ljande lydelse.

4

F�rm�nsr�tt f�ljer med

1. sj�pantr�tt och luftpantr�tt,

2. handpantr�tt och r�tt att kvarh�lla l�s egendom till s�kerhet for

fordran (retentionsr�tt) samt pantr�tt p� grund av registrering eller under �
r�ttelse enligt aktiekontolagen (1989:827) eller lagen (1991:19 5) om pen�
ningmarknadskonton,

3. pantr�tt p� grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i

luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,

4. registrering av b�tbyggnadsf�rskott enligt lage n (1975:605) om regist�

rering av b�tbyggnadsf�rskott.

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:106, LU33, rskr. 241.

^ Lagen omtryckt 1975:1248.

^ Senaste lydelse 1989:840.

^1.

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.