SFS 1995:783 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 1995:783 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
SFS 1995_783 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970_979)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:469px;left:488px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1995:783 </b></p> <p style="position:absolute;top:490px;left:489px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:488px;white-space:nowrap" class="ft11">den 19 juni 1995 </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lag <br/>om �ndring i f�rm�nsr�ttslagen (1970:979); </b></p> <p style="position:absolute;top:522px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 8 juni 1995. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 a � f�rm�nsr�ttslagen </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">(1970:979)2 skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>4 a �</b>3 F�rm�nsr�tt f�ljer med f�rs�kringstagares fordran hos f�rs�krings-<br/>f�retag i den egendom och i den omfattning som anges i 7 kap. 11 a � <br/>f�rs�kringsr�relselagen (1982:713) och 15 � tredje-femte styckena lagen <br/>(1950:272) om r�tt f�r utl�ndska f�rs�kringsf�retag att driva f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">r�relse i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1995. </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">STEN HECKSCHER </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft17">G�ran Lambertz <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1994/95: 184, bet. 1994/95: NU24, rskr. 1994/95:392. </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11"> Lagen omtryckt 1975: 1248. </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1993: 1310 (jfr 1993:1646). </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:572px;white-space:nowrap" class="ft12">1405 </p> </div> </div>
background image

SFS 1995:783

Utkom fr�n trycket

den 19 juni 1995

Lag
om �ndring i f�rm�nsr�ttslagen (1970:979);

utf�rdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 a � f�rm�nsr�ttslagen

(1970:979)2 skall ha f�ljande lydelse.

4 a �3 F�rm�nsr�tt f�ljer med f�rs�kringstagares fordran hos f�rs�krings-
f�retag i den egendom och i den omfattning som anges i 7 kap. 11 a �
f�rs�kringsr�relselagen (1982:713) och 15 � tredje-femte styckena lagen
(1950:272) om r�tt f�r utl�ndska f�rs�kringsf�retag att driva f�rs�krings-

r�relse i Sverige.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1995.

P� regeringens v�gnar

STEN HECKSCHER

G�ran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95: 184, bet. 1994/95: NU24, rskr. 1994/95:392.

2

Lagen omtryckt 1975: 1248.

3

Senaste lydelse 1993: 1310 (jfr 1993:1646).

1405

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.