SFS 2003:115 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 2003:115 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
030115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i f�rm�nsr�ttslagen (1970:979);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 3 april 2003.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 4 � f�rm�nsr�ttslagen (1970:979)</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:523px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rm�nsr�tt f�ljer med</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft113">1. sj�pantr�tt och luftpantr�tt,<br/>2. handpantr�tt och r�tt att kvarh�lla l�s egendom till s�kerhet f�r fordran</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">(retentionsr�tt), pantr�tt p� grund av registrering eller underr�ttelse enligt la-<br/>gen (1998:1479) om kontof�ring av finansiella instrument samt pantr�tt p�<br/>grund av registrering enligt lagen (2003:113) om elcertifikat,</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">3. pantr�tt p� grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfar-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">tyg och reservdelar till luftfartyg,</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">4. registrering av b�tbyggnadsf�rskott enligt lagen (1975:605) om regist-</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">rering av b�tbyggnadsf�rskott.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2003.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft113">Dag Mattsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2002/03:40, bet. 2002/03:NU6, rskr. 2002/03:133.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Lagen omtryckt 1975:1248.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse1998:1486.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2003:115</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 april 2003</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2003</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i f�rm�nsr�ttslagen (1970:979);

utf�rdad den 3 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 4 � f�rm�nsr�ttslagen (1970:979)

2

skall ha f�ljande lydelse.

4 �

3

F�rm�nsr�tt f�ljer med

1. sj�pantr�tt och luftpantr�tt,
2. handpantr�tt och r�tt att kvarh�lla l�s egendom till s�kerhet f�r fordran

(retentionsr�tt), pantr�tt p� grund av registrering eller underr�ttelse enligt la-
gen (1998:1479) om kontof�ring av finansiella instrument samt pantr�tt p�
grund av registrering enligt lagen (2003:113) om elcertifikat,

3. pantr�tt p� grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfar-

tyg och reservdelar till luftfartyg,

4. registrering av b�tbyggnadsf�rskott enligt lagen (1975:605) om regist-

rering av b�tbyggnadsf�rskott.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2003.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:40, bet. 2002/03:NU6, rskr. 2002/03:133.

2

Lagen omtryckt 1975:1248.

3

Senaste lydelse1998:1486.

SFS 2003:115

Utkom fr�n trycket
den 15 april 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.