SFS 2010:2047 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 2010:2047 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
102047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i f�rm�nsr�ttslagen (1970:979);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 a � f�rm�nsr�ttslagen (1970:979)</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rm�nsr�tt f�ljer med f�rs�kringstagares och andra ers�ttnings-</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ber�ttigades fordran hos f�rs�kringsgivare i den egendom och i den omfatt-<br/>ning som anges i 6 kap. 31 � f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043) och 5 kap.<br/>11 � lagen (1998:293) om utl�ndska f�rs�kringsgivares och tj�nstepensions-<br/>instituts verksamhet i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2011.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Magnus Medin<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2005:1048.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:2047</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 januari 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i f�rm�nsr�ttslagen (1970:979);

utf�rdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 a � f�rm�nsr�ttslagen (1970:979)

ska ha f�ljande lydelse.

4 a �

2

F�rm�nsr�tt f�ljer med f�rs�kringstagares och andra ers�ttnings-

ber�ttigades fordran hos f�rs�kringsgivare i den egendom och i den omfatt-
ning som anges i 6 kap. 31 � f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043) och 5 kap.
11 � lagen (1998:293) om utl�ndska f�rs�kringsgivares och tj�nstepensions-
instituts verksamhet i Sverige.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2011.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2005:1048.

SFS 2010:2047

Utkom fr�n trycket
den 18 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.