SFS 1980:527

800527.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:DMRDMP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:15px;font-family:DMRDMP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:DMRDMP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:KMYXXE+ArialMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:24px;font-family:DMRDMP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:23px;font-family:DMRDMP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:GSLOFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:DMRDMP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:15px;font-family:GSLOFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:12px;font-family:GSLOFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:21px;font-family:GSLOFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:20px;font-family:GSLOFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:15px;line-height:21px;font-family:GSLOFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:15px;line-height:23px;font-family:GSLOFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft29{font-size:18px;line-height:22px;font-family:DMRDMP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:641px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:598px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1980:527 </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i inkassolagen (1974:182); </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:599px;white-space:nowrap" class="ft11">den 26 juni 1980 </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">utr�rdad den 19juni 1980. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2 och 13 �� inkassolagen </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">(1974:182) skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">2 � Inkassoverksamhet. som avser indrivning av fordrin gar for </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">r�kning eller fo rdringar som �vertagits f�r indrivning, f�r e nvas en </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">efter tillst�nd av datainspektionen. riks-</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">Tillst�nd beh �vs ej f�r inkassoverksamhet som be nvs </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft12">jj|j_ </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft15">bank. Sveriges investeringsbank AB. f�retag under bankinspe <br/>syn eller advokat. </p> <p style="position:absolute;top:961px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft12">�ffArlpvnaden av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">!3 � Datainspektionen ut�var tillsyn over </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:448px;white-space:nowrap" class="ft12">bedrivs av Sveri-</p> <p style="position:absolute;top:999px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft12">nspektionens tillsyn omfattar dock </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:397px;white-space:nowrap" class="ft12">, underbankinspektio-</p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft16">les riksbank, Sveriges investeringsbank A , <br/>tens tillsyn eller advokat. </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">'NU 1979/80:66. rskr4I5. </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:687px;white-space:nowrap" class="ft13">1037 </p> <p style="position:absolute;top:1248px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft11">. -rc-r . </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1980:527 </b></p> <p style="position:absolute;top:67px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft21">Tillsynen skall ut�vas s�. att den inte v�llar st�rre kostnader eller oi�. </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">genheter �n som �r n�dv�ndigt. </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1980. </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft21">H�KAN WINBERG </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:824px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>ka <br/>all </b></p> <p style="position:absolute;top:119px;left:825px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>lai <br/>St <br/>(V </b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:825px;white-space:nowrap" class="ft29">ke <br/>te </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:517px;white-space:nowrap" class="ft21">Edvard Nilsson </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:517px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:825px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>kl </b></p> <p style="position:absolute;top:286px;left:825px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>�^ </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft25">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1980:527

om �ndring i inkassolagen (1974:182);

Utkom fr�n trycket

den 26 juni 1980

utr�rdad den 19juni 1980.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2 och 13 �� inkassolagen

(1974:182) skall ha nedan angivna lydelse.

2 � Inkassoverksamhet. som avser indrivning av fordrin gar for

r�kning eller fo rdringar som �vertagits f�r indrivning, f�r e nvas en

efter tillst�nd av datainspektionen. riks-

Tillst�nd beh �vs ej f�r inkassoverksamhet som be nvs

jj|j_

bank. Sveriges investeringsbank AB. f�retag under bankinspe
syn eller advokat.

�ffArlpvnaden av denna lag.

!3 � Datainspektionen ut�var tillsyn over

bedrivs av Sveri-

nspektionens tillsyn omfattar dock

, underbankinspektio-

les riksbank, Sveriges investeringsbank A ,
tens tillsyn eller advokat.

'NU 1979/80:66. rskr4I5.

1037

. -rc-r .

background image

SFS 1980:527

Tillsynen skall ut�vas s�. att den inte v�llar st�rre kostnader eller oi�.

genheter �n som �r n�dv�ndigt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1980.

P� regeringens v�gnar

H�KAN WINBERG

ka
all

lai
St
(V

ke
te

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

kl

�^

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.