SFS 1980:969

800969.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:19px;font-family:BEVYSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:SGQHRO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:BEVYSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;line-height:22px;font-family:BEVYSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:BEVYSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:9px;font-family:RYVIMW+Arial;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:SGQHRO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:BEVYSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:884px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1980:969 </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:910px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>O' " �ndrMg i mkassolagen (1974:182); </b></p> <p style="position:absolute;top:934px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft12">den 18 december 1980 </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 december 1980. </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om inkassolagen (1974; 182) </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att 16 � skall upph�ra att g�lla, <br/>dels att 11 � skall ha ne dan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft12">1 Prop. 1980/81: 10, NU 25, rskr 82. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:33px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">11 � Den som �r eller har varit verksam i ink assoverksamhet f�r vilken </p> <p style="position:absolute;top:33px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1980:969 </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft24">kr�vs tillst�nd enligt denna lag f�r ej obeh�rigen yppa vad han till f�ljd d�r�<br/>av f�tt veta om enskilds personliga forh�llanden eller om yrkes- eller </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">aff�rshemlighet. </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st �llet best�mmelserna i sekre�</p> <p style="position:absolute;top:141px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">tesslagen (1980:100). </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1981. </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">H�KAN WIN BERG </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft20">Edvard Nilsson </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:834px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>'(l: </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:839px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>i! </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1980:969

Lag

Utkom fr�n trycket

O' " �ndrMg i mkassolagen (1974:182);

den 18 december 1980

utf�rdad den 11 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om inkassolagen (1974; 182)

dels att 16 � skall upph�ra att g�lla,
dels att 11 � skall ha ne dan angivna lydelse.

1 Prop. 1980/81: 10, NU 25, rskr 82.

background image

11 � Den som �r eller har varit verksam i ink assoverksamhet f�r vilken

SFS 1980:969

kr�vs tillst�nd enligt denna lag f�r ej obeh�rigen yppa vad han till f�ljd d�r�
av f�tt veta om enskilds personliga forh�llanden eller om yrkes- eller

aff�rshemlighet.

I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st �llet best�mmelserna i sekre�

tesslagen (1980:100).

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1981.

P� regeringens v�gnar

H�KAN WIN BERG

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

'(l:

i!

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.