SFS 1981:1055

Du är här: Start / Insolvensrätt / Inkassolag (1974:182) / SFS 1981:1055
811055.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:IRAJVU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:IMYJZK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:IMYJZK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:IMYJZK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:IMYJZK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:20px;font-family:IMYJZK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:514px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:514px;left:647px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1981:1055 </b></p> <p style="position:absolute;top:540px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1981:738) om �ndring i inkassolagen utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft11">(1974:182); </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:648px;white-space:nowrap" class="ft12">den 8 december 1981 </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 26 november 1981. </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1981: 738) om �nd�</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">ring i inkassolagen (1974:18 2) </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att rubriken n�rmast f�re 17 a � skall utg�, <br/>dels att 11 � skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">11 � Den som �r eller har varit verksam i en inkassoverksamhet som av�</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft15">ser indrivning av fordringar f�r annans r�kning eller fordringar som har <br/>�vertagits f�r indrivning f�r inte obeh�rigen r�ja eller utnyttja vad han till </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft16">f�ljd d�rav har f�tt veta om enskildas personliga f�rh�llanden eller om yr�<br/>kes- eller aff�rshemligheter. Vad som har sagts nu g�ller dock inte i fr�ga <br/>om inkassoverksamhet som �r av tillf�llig natur och avser endast enstaka <br/>fordringar. </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">F�rsta stycket till�mpas ej i fr�ga om den som enligt annan f�rfattning �r </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft15">underkastad en motsvarande tystnadsplikt. I det allm�nnas verksamhet <br/>till�mpas best�mmelserna i sek retesslagen (1980:100). </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">CARL AXEL PETRI </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:358px;white-space:nowrap" class="ft12">Edvard Nilsson </p> <p style="position:absolute;top:1078px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft12">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">' NU 1981/82:3, rskr 27. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:764px;white-space:nowrap" class="ft12">2009 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1981:1055

om �ndring i lagen (1981:738) om �ndring i inkassolagen utkom fr�n trycket

(1974:182);

den 8 december 1981

utf�rdad den 26 november 1981.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1981: 738) om �nd�

ring i inkassolagen (1974:18 2)

dels att rubriken n�rmast f�re 17 a � skall utg�,
dels att 11 � skall ha nedan angivna lydelse.

11 � Den som �r eller har varit verksam i en inkassoverksamhet som av�

ser indrivning av fordringar f�r annans r�kning eller fordringar som har
�vertagits f�r indrivning f�r inte obeh�rigen r�ja eller utnyttja vad han till

f�ljd d�rav har f�tt veta om enskildas personliga f�rh�llanden eller om yr�
kes- eller aff�rshemligheter. Vad som har sagts nu g�ller dock inte i fr�ga
om inkassoverksamhet som �r av tillf�llig natur och avser endast enstaka
fordringar.

F�rsta stycket till�mpas ej i fr�ga om den som enligt annan f�rfattning �r

underkastad en motsvarande tystnadsplikt. I det allm�nnas verksamhet
till�mpas best�mmelserna i sek retesslagen (1980:100).

P� regeringens v�gnar

CARL AXEL PETRI

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

' NU 1981/82:3, rskr 27.

2009

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.