SFS 1988:1396

Du är här: Start / Insolvensrätt / Inkassolag (1974:182) / SFS 1988:1396
881396.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:TQSHIR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:AUXQPT+Arial;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:UKBSIH+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:TQSHIR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TQSHIR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:55px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:596px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1988:1396 </p> <p style="position:absolute;top:80px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i inkassolagen (1974:182); </p> <p style="position:absolute;top:80px;left:598px;white-space:nowrap" class="ft10">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:98px;left:597px;white-space:nowrap" class="ft10">den 19 december 1988 </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 december 1988. </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2 och 13 �� inkassolagen </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft10">(1974:182)^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft15">2 � Inkassoverksamhet, som avser indrivning av fordringar f�r annans <br/>r�kning eller fordringar som har �vertagits f�r indrivning, f�r bedrivas <br/>endast efter tillst�nd av datainspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft10">Om inkassoverksamheten utg�r ett underordnat led i en annan verksam�</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft10">het och inte n�gon av verksamheterna utg�r n�ringsverksamhet eller om </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft10">inkassoverksamheten bedrivs av ett f�retag f�r ett annat f�retag inom </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft15">samma koncern beh�vs tillst�nd endast i fall d� inkassoverksamheten <br/>avser fordringar som tillkommer eller har �vertagits fr�n n�gon som inte </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft10">utan tillst�nd enligt denna lag hade kunnat driva in fordringarna. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillst�nd beh�vs ej f�r inkassoverksamhet som �r av tillf�llig natur och </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10">avser endast enstaka fordringar eller som bedrivs av Sveriges Investerings�</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft10">bank AB, f�retag under bankinspektionens tillsyn eller advokat. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10">13 � Datainspektionen ut�var tillsyn �ver efterlevnaden av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft10">Inspektionens tillsyn omfattar dock ej verksamhet som bedrivs av Sveriges </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft10">Investeringsbank AB, f�retag under bankinspektionens tillsyn eller advo�</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft10">kat. </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillsynen skall ut�vas s�, att den inte v�llar st�rre kostnader eller ol�gen�</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft10">heter �n som �r n�dv�ndigt. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januar i 1989. </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft10">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:322px;white-space:nowrap" class="ft10">Anders Eriksson </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:322px;white-space:nowrap" class="ft10">(J ustitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft10">' Prop. 1986/87:143, 1988/89: FiU4, rskr. 30. </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10">' Lagen omtryckt 1981:738. </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:828px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>j </b></p> <p style="position:absolute;top:720px;left:814px;white-space:nowrap" class="ft12">I; ^ ' </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1988:1396

om �ndring i inkassolagen (1974:182);

utkom fr�n trycket

den 19 december 1988

utf�rdad den 8 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2 och 13 �� inkassolagen

(1974:182)^ skall ha f�ljande lydelse.

2 � Inkassoverksamhet, som avser indrivning av fordringar f�r annans
r�kning eller fordringar som har �vertagits f�r indrivning, f�r bedrivas
endast efter tillst�nd av datainspektionen.

Om inkassoverksamheten utg�r ett underordnat led i en annan verksam�

het och inte n�gon av verksamheterna utg�r n�ringsverksamhet eller om

inkassoverksamheten bedrivs av ett f�retag f�r ett annat f�retag inom

samma koncern beh�vs tillst�nd endast i fall d� inkassoverksamheten
avser fordringar som tillkommer eller har �vertagits fr�n n�gon som inte

utan tillst�nd enligt denna lag hade kunnat driva in fordringarna.

Tillst�nd beh�vs ej f�r inkassoverksamhet som �r av tillf�llig natur och

avser endast enstaka fordringar eller som bedrivs av Sveriges Investerings�

bank AB, f�retag under bankinspektionens tillsyn eller advokat.

13 � Datainspektionen ut�var tillsyn �ver efterlevnaden av denna lag.

Inspektionens tillsyn omfattar dock ej verksamhet som bedrivs av Sveriges

Investeringsbank AB, f�retag under bankinspektionens tillsyn eller advo�

kat.

Tillsynen skall ut�vas s�, att den inte v�llar st�rre kostnader eller ol�gen�

heter �n som �r n�dv�ndigt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januar i 1989.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson

(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:143, 1988/89: FiU4, rskr. 30.

' Lagen omtryckt 1981:738.

j

I; ^ '

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.