SFS 1998:381 Lag om ändring i inkassolagen (1974:182)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Inkassolag (1974:182) / SFS 1998:381 Lag om ändring i inkassolagen (1974:182)
980381.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:18px;line-height:24px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1042px;left:653px;white-space:nowrap" class="ft10"></p> <p style="position:absolute;top:322px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i inkassolagen (1974:182);</b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 4 juni 1998.</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 19 � inkassolagen (1974:182)2 </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:466px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft13">3 Datainspektionens beslut enligt denna lag f�r �verklagas hos allm�n</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rvaltningsdomstol. Justitiekanslern f�r f�ra talan f�r att ta till vara all-<br/>m�nna intressen.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten av beslut om</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rel�ggande av vite.<br/> </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 1998. I fr�ga om �verklagande av</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">beslut som meddelats f�re ikrafttr�dandet g�ller �ldre best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">LAILA FREIVALDS</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft19">Dag Mattsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:988px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft13">1 </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft15"> Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226.</p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft13">2 </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft15"> Lagen omtryckt 1981:738.</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft13">3 </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft15"> Senaste lydelse 1994:1398.</p> <p style="position:absolute;top:205px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 1998:381<br/></b>Utkom fr�n trycket<br/>den 16 juni 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1075px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft20">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:696px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> </div> </div>
background image

Lag
om �ndring i inkassolagen (1974:182);

utf�rdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 19 � inkassolagen (1974:182)2

skall ha f�ljande lydelse.

19 �

3 Datainspektionens beslut enligt denna lag f�r �verklagas hos allm�n

f�rvaltningsdomstol. Justitiekanslern f�r f�ra talan f�r att ta till vara all-
m�nna intressen.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten av beslut om

f�rel�ggande av vite.

Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 1998. I fr�ga om �verklagande av

beslut som meddelats f�re ikrafttr�dandet g�ller �ldre best�mmelser.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226.

2

Lagen omtryckt 1981:738.

3

Senaste lydelse 1994:1398.

Svensk f�rfattningssamling

SFS 1998:381
Utkom fr�n trycket
den 16 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.