SFS 1986:1144

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1986:1144
861144.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1144

om ändring i konkurslagen (1921:225);

utkom från trycket

den 19 december 1986

utfärdad den 11 december 1986.

Enligt riksda gens beslut' föreskrivs att 208 § konkurslagen (1921:225)

skall ha följande lydelse.

208

I fråga om jäv mot tjänstemän vid tillsynsmyndigheten gäller

utöver vad som följer av 11 § förvaltningslagen (1986:223) att den som i ett

allmänt mål har tagit befattning med indrivning av en fordran som görs

gällande i konkursen inte får fullgöra tillsynsuppgift i konkur sen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 198 7.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Göran Regner

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87; 39, KU 11, rskr. 59.

^ Senaste lydelse 1981:825.

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.