SFS 1987:674

870674.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:ZMCPPF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:NKRSKW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:NKRSKW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:10px;font-family:ZHUUBR+ArialMT;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:ZHUUBR+ArialMT;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:NKRSKW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:KYIENX+Arial;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NKRSKW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NKRSKW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:17px;font-family:NKRSKW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:349px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1987:674 </b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft11">den 30 juli 1987 </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft11">1596 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:371px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1934:67) med best�mmelser om </b></p> <p style="position:absolute;top:395px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, </b></p> <p style="position:absolute;top:419px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Island eller Norge; </b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 18 juni 1987. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1934:67) med </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft18">best�mmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, <br/>Island eller Norge </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft19">dels att i 2 � ordet &#34;konkursdomaren&#34; skall bytas ut mot &#34;r�tten&#34;, <br/>dels att 11 � skall ha f�ljande ly delse. </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">11 � Har i beslut om g�lden�rens f�rs�ttande i konkurs angivits, att </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft12">r�tten grundat sin beh�righet p� annan omst�ndighet �n att g�lden�ren har </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft12">eller vid sin d�d hade sitt hemvist h�r i riket, �ge denna lag ej till�mpning, </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft12">Bolag, f�rening eller stiftelse skall anses hava hemvist h�r i riket, om </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft12">styrelsen d�r har sitt s�te. </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1988. Betr� ffande konkurser vari </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft12">konkursbeslutet har meddelats f�re ikrafttr�dandet g�ller dock 11 � i s in </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">�ldre lydelse. Vid fullg�randet av en uppgift som enligt �ldre lag ankommer </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft12">p� konkursdomaren best�r tingsr�tten av en lagfaren domare. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">STEN WICKBOM </p> <p style="position:absolute;top:965px;left:533px;white-space:nowrap" class="ft12">Eug�ne Palm�r </p> <p style="position:absolute;top:987px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft12">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11">Prop. 1986/87:90, LU 32. rskr . 320, </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:821px;white-space:nowrap" class="ft11">31 </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:821px;white-space:nowrap" class="ft13">t}S </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:816px;white-space:nowrap" class="ft14">f� </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:816px;white-space:nowrap" class="ft110">\m] <br/>fnai </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:816px;white-space:nowrap" class="ft14">fil fel </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:817px;white-space:nowrap" class="ft15">fsbj </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:820px;white-space:nowrap" class="ft12">ia* </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:816px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>:'&gt;y. </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1987:674

Utkom fr�n trycket

den 30 juli 1987

1596

Lag

om �ndring i lagen (1934:67) med best�mmelser om

konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland,

Island eller Norge;

utf�rdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1934:67) med

best�mmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland,
Island eller Norge

dels att i 2 � ordet "konkursdomaren" skall bytas ut mot "r�tten",
dels att 11 � skall ha f�ljande ly delse.

11 � Har i beslut om g�lden�rens f�rs�ttande i konkurs angivits, att

r�tten grundat sin beh�righet p� annan omst�ndighet �n att g�lden�ren har

eller vid sin d�d hade sitt hemvist h�r i riket, �ge denna lag ej till�mpning,

Bolag, f�rening eller stiftelse skall anses hava hemvist h�r i riket, om

styrelsen d�r har sitt s�te.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1988. Betr� ffande konkurser vari

konkursbeslutet har meddelats f�re ikrafttr�dandet g�ller dock 11 � i s in

�ldre lydelse. Vid fullg�randet av en uppgift som enligt �ldre lag ankommer

p� konkursdomaren best�r tingsr�tten av en lagfaren domare.

P� regeringens v�gnar

STEN WICKBOM

Eug�ne Palm�r

(Justitiedepartementet)

Prop. 1986/87:90, LU 32. rskr . 320,

31

t}S

f�

\m]
fnai

fil fel

fsbj

ia*

:'>y.

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.