SFS 1987:675

870675.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:IUQDCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:WVLZFA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:24px;font-family:IVOBUI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:612px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1987:675 </b></p> <p style="position:absolute;top:63px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>�m �ndring i lagen (1934:68) om verkan av konkurs, som </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:614px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft12"><i><b>intr�ffat i Danm ark, Finland, Island eller Norge; </b></i></p> <p style="position:absolute;top:87px;left:612px;white-space:nowrap" class="ft12"><i><b>den 30 juli \m </b></i></p> <p style="position:absolute;top:136px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 juni 1987. </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">. En ligt riksdage ns beslut' f�reskrivs att i 2 och 3 �� lagen (1934:68) om </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft11">verkan av konkurs, som intr�ffat i Dan mark, Finland, Island eller Norge </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft11">ordet &#34;konkursdomaren&#34; i olika b�jningsformer skall bytas ut mot &#34;tings�</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11">r�tten&#34; i motsvara nde former. </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1988. </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft11">STEN WICKBOM </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft11">Eug�ne Palm�r </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft11">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1986/87:90, LU 32, rskr. 320. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1987:675

�m �ndring i lagen (1934:68) om verkan av konkurs, som

Utkom fr�n trycket

intr�ffat i Danm ark, Finland, Island eller Norge;

den 30 juli \m

utf�rdad den 18 juni 1987.

. En ligt riksdage ns beslut' f�reskrivs att i 2 och 3 �� lagen (1934:68) om

verkan av konkurs, som intr�ffat i Dan mark, Finland, Island eller Norge

ordet "konkursdomaren" i olika b�jningsformer skall bytas ut mot "tings�

r�tten" i motsvara nde former.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1988.

P� regeringens v�gnar

STEN WICKBOM

Eug�ne Palm�r

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:90, LU 32, rskr. 320.

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.