SFS 2022:971 Lag om ändring i lagen (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge / SFS 2022:971 Lag om ändring i lagen (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge
SFS2022-971.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1934:68) om verkan av konkurs, som

inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 § lagen (1934:68) om verkan av
konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge ska ha
följande lydelse.

13 § Om en offentlig ackordsförhandling utan konkurs har inletts i ett
annat nordiskt land, får inte, så länge förhandlingen pågår, beslut om kon-
kurs eller om planförhandling under företagsrekonstruktion meddelas i
Sverige. I fråga om utmätning och försäljning av utmätt egendom tillämpas
svensk lag när egendomen finns här.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för en förhandling om offentligt

ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.

SFS

2022:971

Publicerad
den

23 juni 2022

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.