SFS 1987:637

870637.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:DXUDJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:LTAQCA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:LTAQCA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:LTAQCA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:LTAQCA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:322px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:322px;left:639px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1987:637 </b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i ackordslagen (1970:847); </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:640px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:639px;white-space:nowrap" class="ft12">den 26 juni 1987 </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 11 juni 1987. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att i 48 � ackordslagen (1970:847) </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14">orden &#34;centralkassa f�r jordbrukskredit&#34; skall bytas ut mot &#34;central f�r�<br/>eningsbank&#34;. </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1987. </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft12">STEN WICKBOM </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft15">Lars Eklycke <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1986/87: 12, NU 36, rskr. 356. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1987:637

om �ndring i ackordslagen (1970:847);

Utkom fr�n trycket

den 26 juni 1987

utf�rdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att i 48 � ackordslagen (1970:847)

orden "centralkassa f�r jordbrukskredit" skall bytas ut mot "central f�r�
eningsbank".

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1987.

P� regeringens v�gnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87: 12, NU 36, rskr. 356.

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.