SFS 2016:50 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion / SFS 2016:50 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
160050.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CPEOKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CPEOLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CPEOLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CPEOKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:CPEOLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CPEOLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CPEOKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CPEOKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CPEOLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CPEOKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CPEOKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CPEOKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1996:764) om <br/>f�retagsrekonstruktion;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 4 februari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 3 � lagen (1996:764) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�retagsrekonstruktion ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i denna lag om g�lden�r g�ller inte bankaktiebolag,</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">sparbank, medlemsbank, kreditmarknadsf�retag, f�rs�kringsf�retag, v�rde-<br/>pappersbolag, clearingorganisation och v�rdepapperscentral.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna avser inte heller s�dana g�lden�rer i vars verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">staten, en kommun, ett landsting, ett kommunalf�rbund, en f�rsamling eller<br/>en kyrklig samf�llighet har ett best�mmande inflytande.</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i denna lag om g�lden�r g�ller inte heller ett finansiellt in-</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">stitut eller holdingf�retag som �r f�rsatt i resolution enligt lagen (2015:1016)<br/>om resolution.</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2016.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Tobias Eriksson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2015:1027.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:50</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 februari 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1996:764) om
f�retagsrekonstruktion;

utf�rdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 3 � lagen (1996:764) om

f�retagsrekonstruktion ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

3 �

2

Best�mmelserna i denna lag om g�lden�r g�ller inte bankaktiebolag,

sparbank, medlemsbank, kreditmarknadsf�retag, f�rs�kringsf�retag, v�rde-
pappersbolag, clearingorganisation och v�rdepapperscentral.

Best�mmelserna avser inte heller s�dana g�lden�rer i vars verksamhet

staten, en kommun, ett landsting, ett kommunalf�rbund, en f�rsamling eller
en kyrklig samf�llighet har ett best�mmande inflytande.

Best�mmelserna i denna lag om g�lden�r g�ller inte heller ett finansiellt in-

stitut eller holdingf�retag som �r f�rsatt i resolution enligt lagen (2015:1016)
om resolution.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2016.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2015:1027.

SFS 2016:50

Utkom fr�n trycket
den 16 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.