SFS 2019:251 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion / SFS 2019:251 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
SFS2019-251.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:OQXJYR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:YKXWIX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1996:764) om f�retagsrekonstruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 9 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att det i lagen (1996:764) om f�retags-<br/>rekonstruktion ska inf�ras en ny paragraf, 4 kap. 15 �, och n�rmast f�re <br/>4 kap. 15 � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>Registrering av f�retagsrekonstruktioner </i></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>15 �</b> I lagen (2017:473) med kompletterande best�mmelser till 2015 �rs <br/>insolvensf�rordning finns best�mmelser om registrering av f�retagsrekon-<br/>struktioner i ett insolvensregister. </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Danijela Pavic <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2019:251 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 14 maj 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1996:764) om f�retagsrekonstruktion

Utf�rdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att det i lagen (1996:764) om f�retags-
rekonstruktion ska inf�ras en ny paragraf, 4 kap. 15 �, och n�rmast f�re
4 kap. 15 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

4 kap.

Registrering av f�retagsrekonstruktioner

15 � I lagen (2017:473) med kompletterande best�mmelser till 2015 �rs
insolvensf�rordning finns best�mmelser om registrering av f�retagsrekon-
struktioner i ett insolvensregister.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2019.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205.

SFS

2019:251

Publicerad
den

14 maj 2019

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.