SFS 2005:245 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion / SFS 2005:245 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
050245.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CJCMPF+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CJCNBH+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CJCNBH+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CJCMPF+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:CJCNBH+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CJCNBH+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CJCMPF+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CJCMPF+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:CJCNBH+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CJCNBH+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CJCMPF+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CJCMPF+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CJCMPF+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1996:764) om <br/>f�retagsrekonstruktion;</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 4 maj 2005.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 kap. 27 � lagen (1996:764) om</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">f�retagsrekonstruktion skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>27 � </b>P� ans�kan av en borgen�r vars fordran omfattas av ackordet kan<br/>r�tten f�rklara att den eftergift som genom ackordet har medgetts g�lden�ren<br/>har f�rfallit, om </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">1. g�lden�ren<br/>a) har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgen�rer, <br/>b) har gjort sig skyldig till upps�tligt f�rsv�rande av konkurs eller exeku-</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">tiv f�rr�ttning, eller </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">c) i hemlighet har gynnat n�gon borgen�r f�r att inverka p� ackordsfr�-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">gans avg�rande,</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">2. g�lden�ren har �sidosatt vad som �ligger honom enligt 26 � andra</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket, eller</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">3. g�lden�ren p� n�got annat s�tt uppenbart har f�rsummat sina �taganden</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt ackordet.</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">F�rlikning �r inte till�ten i en fr�ga som avses i f�rsta stycket.<br/>�ven om den eftergift som har medgetts g�lden�ren f�rklarats f�rfallen,</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">f�r borgen�rerna g�ra ackordet i �vrigt g�llande mot g�lden�ren eller mot<br/>den som har g�tt i borgen f�r ackordet.</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005.</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft110">Dag Mattsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2004/05:69, bet. 2004/05:JuU24, rskr. 2004/05:208.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2005:245</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 maj 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1996:764) om
f�retagsrekonstruktion;

utf�rdad den 4 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 kap. 27 � lagen (1996:764) om

f�retagsrekonstruktion skall ha f�ljande lydelse.

3 kap.

27 � P� ans�kan av en borgen�r vars fordran omfattas av ackordet kan
r�tten f�rklara att den eftergift som genom ackordet har medgetts g�lden�ren
har f�rfallit, om

1. g�lden�ren
a) har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgen�rer,
b) har gjort sig skyldig till upps�tligt f�rsv�rande av konkurs eller exeku-

tiv f�rr�ttning, eller

c) i hemlighet har gynnat n�gon borgen�r f�r att inverka p� ackordsfr�-

gans avg�rande,

2. g�lden�ren har �sidosatt vad som �ligger honom enligt 26 � andra

stycket, eller

3. g�lden�ren p� n�got annat s�tt uppenbart har f�rsummat sina �taganden

enligt ackordet.

F�rlikning �r inte till�ten i en fr�ga som avses i f�rsta stycket.
�ven om den eftergift som har medgetts g�lden�ren f�rklarats f�rfallen,

f�r borgen�rerna g�ra ackordet i �vrigt g�llande mot g�lden�ren eller mot
den som har g�tt i borgen f�r ackordet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:69, bet. 2004/05:JuU24, rskr. 2004/05:208.

SFS 2005:245

Utkom fr�n trycket
den 17 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.