SFS 2010:1967 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion / SFS 2010:1967 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
101967.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1996:764) om <br/>f�retagsrekonstruktion;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 16 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 kap. 8 � lagen (1996:764) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�retagsrekonstruktion ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en borgen�rs ans�kan tas upp, ska r�tten s�tta ut ett sammantr�de</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">f�r pr�vning av ans�kan. Sammantr�det ska h�llas inom tv� veckor fr�n det<br/>att ans�kan kom in till r�tten. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r det h�llas<br/>senare, dock senast inom sex veckor.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Till sammantr�det ska parterna kallas. G�lden�ren ska i kallelsen f�re-</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">l�ggas att senast vid sammantr�det yttra sig �ver ans�kan. I kallelsen ska<br/>�ven anges att sammantr�det kommer att st�llas in, om g�lden�ren f�re sam-<br/>mantr�det sj�lv ans�ker om f�retagsrekonstruktion eller skriftligen medger<br/>borgen�rens ans�kan och r�tten inte s�rskilt underr�ttar honom om att sam-<br/>mantr�det �nd� ska h�llas. Parterna ska i kallelsen upplysas om inneh�llet i<br/>9 �.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Kallelserna ska delges parterna. Delgivning med g�lden�ren f�r inte ske</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt 3438 och 48 �� delgivningslagen (2010:1932).</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">G�lden�ren ska samtidigt med kallelsen delges de av borgen�ren ingivna</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">handlingarna.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2011.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller om ett beslut om delgivning enligt 1517 ��</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">delgivningslagen (1970:428) har fattats f�re den 1 april 2011 eller om en<br/>handling har skickats eller l�mnats f�re denna tidpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Magnus Medin<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1967</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1996:764) om
f�retagsrekonstruktion;

utf�rdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 kap. 8 � lagen (1996:764) om

f�retagsrekonstruktion ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

8 �

Om en borgen�rs ans�kan tas upp, ska r�tten s�tta ut ett sammantr�de

f�r pr�vning av ans�kan. Sammantr�det ska h�llas inom tv� veckor fr�n det
att ans�kan kom in till r�tten. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r det h�llas
senare, dock senast inom sex veckor.

Till sammantr�det ska parterna kallas. G�lden�ren ska i kallelsen f�re-

l�ggas att senast vid sammantr�det yttra sig �ver ans�kan. I kallelsen ska
�ven anges att sammantr�det kommer att st�llas in, om g�lden�ren f�re sam-
mantr�det sj�lv ans�ker om f�retagsrekonstruktion eller skriftligen medger
borgen�rens ans�kan och r�tten inte s�rskilt underr�ttar honom om att sam-
mantr�det �nd� ska h�llas. Parterna ska i kallelsen upplysas om inneh�llet i
9 �.

Kallelserna ska delges parterna. Delgivning med g�lden�ren f�r inte ske

enligt 3438 och 48 �� delgivningslagen (2010:1932).

G�lden�ren ska samtidigt med kallelsen delges de av borgen�ren ingivna

handlingarna.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre best�mmelser g�ller om ett beslut om delgivning enligt 1517 ��

delgivningslagen (1970:428) har fattats f�re den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller l�mnats f�re denna tidpunkt.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1967

Utkom fr�n trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.