Lag (2006:516) om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2006:516
Departement: Justitiedepartementet L4
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2006:516) om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer
SFS nr:

2006:516
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2006-06-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Anspråk på ersättning, som utgör en del av säkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387) och som kan betalas ut till vittnen och andra hotade personer, får inte utmätas för den ersättningsberättigades skulder. I fråga om förbud mot utmätning sedan ersättning har betalats ut tillämpas 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken.
Viktiga lagar inom insolvensrätt