Lag (2006:671) med anledning av inrättande av Kronofogdemyndigheten

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2006:671
Departement: Finansdepartementet S3
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2006:671) med anledning av inrättande av Kronofogdemyndigheten
SFS nr:

2006:671
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2006-06-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan författning beträffande kronofogdemyndighet, kronofogdemyndigheten, kronofogdemyndigheter, kronofogdemyndighet i viss region eller exekutionsväsendet skall från och med den 1 juli 2006 i stället tillämpas på Kronofogdemyndigheten.

2 §   Mål och ärenden som enligt lag eller annan författning handläggs av en kronofogdemyndighet skall från och med den 1 juli 2006 handläggas av Kronofogdemyndigheten.

En ansökan eller annan handling eller uppgift som en viss dag har lämnats till en kronofogdemyndighet skall samma dag anses ha kommit in till Kronofogdemyndigheten.

Viktiga lagar inom insolvensrätt