SFS 2014:849 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare / SFS 2014:849 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548)
140849.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IIMNKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IIMNLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IIMNLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:IIMNKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:IIMNLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:IIMNKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:IIMNKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IIMNLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IIMNKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IIMNKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IIMNKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i skuldsaneringslagen (2006:548);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 6 � skuldsaneringslagen (2006:548)</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>6 �</b> En g�lden�r som har n�ringsf�rbud enligt lagen (2014:836) om<br/>n�ringsf�rbud f�r inte beviljas skuldsanering. Detsamma g�ller en g�lden�r<br/>som tidigare beviljats skuldsanering, om det inte finns synnerliga sk�l f�r<br/>skuldsanering.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna lag tr�der i kraft den 2 augusti 2014. <br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande i fr�ga om den som meddelats</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">n�ringsf�rbud enligt lagen (1986:436) om n�ringsf�rbud.</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Tobias Eriksson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:849</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 juli 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i skuldsaneringslagen (2006:548);

utf�rdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 6 � skuldsaneringslagen (2006:548)

ska ha f�ljande lydelse.

6 � En g�lden�r som har n�ringsf�rbud enligt lagen (2014:836) om
n�ringsf�rbud f�r inte beviljas skuldsanering. Detsamma g�ller en g�lden�r
som tidigare beviljats skuldsanering, om det inte finns synnerliga sk�l f�r
skuldsanering.

1. Denna lag tr�der i kraft den 2 augusti 2014.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande i fr�ga om den som meddelats

n�ringsf�rbud enligt lagen (1986:436) om n�ringsf�rbud.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

SFS 2014:849

Utkom fr�n trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.