SFS 2008:991 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2008:991 Lag om ändring i utsökningsbalken
080991.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i uts�kningsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om uts�kningsbalken</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:322px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 2 kap. 25 och 26 �� samt 6 kap. 5 � ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:339px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i balken ska inf�ras en ny paragraf, 8 kap. 13 �, av f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">delse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:428px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:428px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft11">S�kerhet som ska st�llas enligt denna balk ska best� av pant, borgen</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">eller f�retagshypotek. Borgen ska st�llas s�som f�r egen skuld och, om den<br/>ing�s av tv� eller flera personer gemensamt, vara solidarisk. �r s�kerheten<br/>inte godk�nd av den till vars f�rm�n s�kerheten ska g�lla, ska den pr�vas av<br/>Kronofogdemyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om bank eller annan j�mf�rbar penninginr�ttning ska st�lla s�kerhet, f�r</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">godtas utf�stelse av penninginr�ttningen att infria den f�rpliktelse som s�-<br/>kerheten ska avse.</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">S�kerheten ska tas i f�rvar av Kronofogdemyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:604px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:604px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft11">N�r s�kerhet ska tas i anspr�k av Kronofogdemyndigheten enligt</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">3 kap. 22 � andra stycket, eller 13 kap. 3 eller 20 �, f�r pant tillgodog�ras i<br/>den ordning som g�ller f�r utm�tt egendom. Borgen f�r genast uts�kas. Om<br/>s�kerheten utg�rs av f�retagshypotek, f�r utm�tning genast ske i den egen-<br/>dom som omfattas av f�retagshypoteket. Detta g�ller �ven n�r f�retagshypo-<br/>teket g�ller i annan n�ringsverksamhet �n g�lden�rens.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:738px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:763px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Pantbrev eller annan inteckningshandling, som g�ller i utm�tt skepp</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">eller luftfartyg eller i utm�tta reservdelar till luftfartyg eller i utm�tt egen-<br/>dom som �r intecknad enligt lagen (2008:990) om f�retagshypotek och inte<br/>�r bel�nad, f�r tas i f�rvar. Sedan handlingen har tagits i f�rvar, f�r den inte<br/>pantf�rskrivas utan Kronofogdemyndighetens tillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 2006:672.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 2006:672.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 2003:531.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2008:991</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:991</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft24">5</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft26"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">En borgen�r, vars fordran �r f�renad med f�retagshypotek i utm�tt</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">egendom, har r�tt att f� betalning ur egendomen, om borgen�ren anm�ler sin<br/>fordran hos Kronofogdemyndigheten innan egendomen s�ljs. Om f�rs�lj-<br/>ning sker under hand eller utm�tt fordran drivs in eller f�rs�ljning i annat fall<br/>inte beh�vs, g�rs anm�lan senast n�r f�rdelning ska �ga rum.</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">S�kanden har dock f�retr�de i den m�n betalning till en borgen�r som av-</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">ses i f�rsta stycket �r obeh�vlig f�r att trygga borgen�ren och dem som har<br/>s�mre f�rm�nsr�tt i egendomen p� grund av f�retagshypotek. Vid pr�v-<br/>ningen ska h�nsyn tas �ven till s�kerhet som borgen�ren p� annan grund har<br/>i egendom som tillh�r g�lden�ren.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft210">Magnus Medin<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Tidigare 8 kap. 13 � upph�vd genom 2003:531.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i uts�kningsbalken;

utf�rdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om uts�kningsbalken

dels

att 2 kap. 25 och 26 �� samt 6 kap. 5 � ska ha f�ljande lydelse,

dels

att det i balken ska inf�ras en ny paragraf, 8 kap. 13 �, av f�ljande ly-

delse.

2 kap.

25 �

2

S�kerhet som ska st�llas enligt denna balk ska best� av pant, borgen

eller f�retagshypotek. Borgen ska st�llas s�som f�r egen skuld och, om den
ing�s av tv� eller flera personer gemensamt, vara solidarisk. �r s�kerheten
inte godk�nd av den till vars f�rm�n s�kerheten ska g�lla, ska den pr�vas av
Kronofogdemyndigheten.

Om bank eller annan j�mf�rbar penninginr�ttning ska st�lla s�kerhet, f�r

godtas utf�stelse av penninginr�ttningen att infria den f�rpliktelse som s�-
kerheten ska avse.

S�kerheten ska tas i f�rvar av Kronofogdemyndigheten.

26 �

3

N�r s�kerhet ska tas i anspr�k av Kronofogdemyndigheten enligt

3 kap. 22 � andra stycket, eller 13 kap. 3 eller 20 �, f�r pant tillgodog�ras i
den ordning som g�ller f�r utm�tt egendom. Borgen f�r genast uts�kas. Om
s�kerheten utg�rs av f�retagshypotek, f�r utm�tning genast ske i den egen-
dom som omfattas av f�retagshypoteket. Detta g�ller �ven n�r f�retagshypo-
teket g�ller i annan n�ringsverksamhet �n g�lden�rens.

6 kap.

5 �

4

Pantbrev eller annan inteckningshandling, som g�ller i utm�tt skepp

eller luftfartyg eller i utm�tta reservdelar till luftfartyg eller i utm�tt egen-
dom som �r intecknad enligt lagen (2008:990) om f�retagshypotek och inte
�r bel�nad, f�r tas i f�rvar. Sedan handlingen har tagits i f�rvar, f�r den inte
pantf�rskrivas utan Kronofogdemyndighetens tillst�nd.

1

Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34.

2

Senaste lydelse 2006:672.

3

Senaste lydelse 2006:672.

4

Senaste lydelse 2003:531.

SFS 2008:991

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:991

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

8 kap.

13 �

5

En borgen�r, vars fordran �r f�renad med f�retagshypotek i utm�tt

egendom, har r�tt att f� betalning ur egendomen, om borgen�ren anm�ler sin
fordran hos Kronofogdemyndigheten innan egendomen s�ljs. Om f�rs�lj-
ning sker under hand eller utm�tt fordran drivs in eller f�rs�ljning i annat fall
inte beh�vs, g�rs anm�lan senast n�r f�rdelning ska �ga rum.

S�kanden har dock f�retr�de i den m�n betalning till en borgen�r som av-

ses i f�rsta stycket �r obeh�vlig f�r att trygga borgen�ren och dem som har
s�mre f�rm�nsr�tt i egendomen p� grund av f�retagshypotek. Vid pr�v-
ningen ska h�nsyn tas �ven till s�kerhet som borgen�ren p� annan grund har
i egendom som tillh�r g�lden�ren.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

5

Tidigare 8 kap. 13 � upph�vd genom 2003:531.

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.