SFS 1981:1337

811337.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:RVNWNF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:NPPGVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:NPPGVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;line-height:22px;font-family:NPPGVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:NPPGVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NPPGVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:402px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1981:1337 </b></p> <p style="position:absolute;top:428px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i uts�knlngsbalken; </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:643px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 17 december 1981. </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens besluf f�reskrivs att 16 kap. 6 � uts�knlngsbalken </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft12">skall ha ne dan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft12">6 � Kronofogdemyndigheten skall vid behov ombes�ija transport av </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14">egendom som sk all bortf�ras, hyra utrymme f�r f�rvaring av egendomen <br/>och vidtaga andra liknande �tg�rder som f�ranleds av avhysningen. </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">Innan �tg�rd enligt f�rsta stycket vidtas, skall partema underr�ttas, om </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft12">det kan ha betydelse f�r dem. </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">Den som har mottagit egendom f�r f�rvaring i fall som avses i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14">stycket har r�tt till sk�lig ers�ttning av svaranden f�r f�rvaringen. Har <br/>egendomen inte h�mtats tre m�nader efter avhysningen, f�r den som har </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft14">mottagit egendomen s�lja den och ta ut sin fordran ur k�peskillingen eller, <br/>om ege ndomen uppenbarligen sakn ar f�rs�ljningsv�rde, bortskaffa d en. <br/>Innan egendomen s�ljs eller bortskaffas skall svaranden, om han kan n�s, <br/>anmanas att h�mta egendomen. Anmaningsskyldigheten anses fullgjord </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft12">genom att anmaningen har s�nts i rekommenderat brev till svarandens </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">k�nda adress. I �vrig t till�mpas 3-6 �� lagen (1950:104) om r�tt f�r hant�</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">verkare att s�lja gods som ej avh�mtats. Vid till�m pningen av dessa be�</p> <p style="position:absolute;top:925px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft14">st�mmelser skall vad som s�gs om best�llaren avse svaranden och vad som <br/>s�gs om hantverkaren avse den som har mottagit egendomen f�r f�rvaring. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:640px;white-space:nowrap" class="ft12">den 29 december 1981 </p> <p style="position:absolute;top:1144px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1981/82; 49, LU 15. rskr 87. </p> <p style="position:absolute;top:1144px;left:752px;white-space:nowrap" class="ft12">2549 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1981:1337 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag till�mpas inte i fall d� n�gon f�re ikrafttr�dandet av uts�k-</p> <p style="position:absolute;top:67px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft20">ningsbalken den 1 januari 1982 har mottagit egendom f�r f�rvaring. </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft20">CARL AXEL PETRI </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft22">Edvard Nilsson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1981:1337

om �ndring i uts�knlngsbalken;

utkom fr�n trycket

utf�rdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens besluf f�reskrivs att 16 kap. 6 � uts�knlngsbalken

skall ha ne dan angivna lydelse.

6 � Kronofogdemyndigheten skall vid behov ombes�ija transport av

egendom som sk all bortf�ras, hyra utrymme f�r f�rvaring av egendomen
och vidtaga andra liknande �tg�rder som f�ranleds av avhysningen.

Innan �tg�rd enligt f�rsta stycket vidtas, skall partema underr�ttas, om

det kan ha betydelse f�r dem.

Den som har mottagit egendom f�r f�rvaring i fall som avses i f�rsta

stycket har r�tt till sk�lig ers�ttning av svaranden f�r f�rvaringen. Har
egendomen inte h�mtats tre m�nader efter avhysningen, f�r den som har

mottagit egendomen s�lja den och ta ut sin fordran ur k�peskillingen eller,
om ege ndomen uppenbarligen sakn ar f�rs�ljningsv�rde, bortskaffa d en.
Innan egendomen s�ljs eller bortskaffas skall svaranden, om han kan n�s,
anmanas att h�mta egendomen. Anmaningsskyldigheten anses fullgjord

genom att anmaningen har s�nts i rekommenderat brev till svarandens

k�nda adress. I �vrig t till�mpas 3-6 �� lagen (1950:104) om r�tt f�r hant�

verkare att s�lja gods som ej avh�mtats. Vid till�m pningen av dessa be�

st�mmelser skall vad som s�gs om best�llaren avse svaranden och vad som
s�gs om hantverkaren avse den som har mottagit egendomen f�r f�rvaring.

den 29 december 1981

' Prop. 1981/82; 49, LU 15. rskr 87.

2549

background image

SFS 1981:1337

Denna lag till�mpas inte i fall d� n�gon f�re ikrafttr�dandet av uts�k-

ningsbalken den 1 januari 1982 har mottagit egendom f�r f�rvaring.

P� regeringens v�gnar

CARL AXEL PETRI

Edvard Nilsson
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.