SFS 1989:842

890842.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:CNGBNL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:CNGBNL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:CNGBNL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:9px;font-family:FQDQCO+Arial;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:CNGBNL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:UNXRSH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:CNGBNL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:22px;font-family:CNGBNL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:618px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1989:842 </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i uts�kningsbalken; </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:620px;white-space:nowrap" class="ft10">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft11">den 24 november 198 9 </p> <p style="position:absolute;top:118px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 23 november 1989. </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 4 kap. 30 � och 6 ka p. 2 � uts�k�</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">ningsbalken skall ha f� ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">4 kap. </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">30 � Utm�tning medf�r f�rm�nsr�tt i och med beslutet, om ej annat </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">f�ljer av andra eller fj�rde stycket eller 7 kap. 13 �. </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">Utm�tning av h�r i riket registrerat skepp eller luftfartyg, intecknade </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">reservdelar till s�dant luftfartyg eller fast egendom medf�r ej f�rm�nsr�tt </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rr�n �rende ang�ende anteckning om utm�tningen tas upp p� inskriv�</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">ningsdag. Upptas p� samma inskrivningsdag mer �n ett s�dant �rende, </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">skall den utm� tning som skedde f�rst ha f�retr�de. Om h�r i riket registre�</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft15">rat skepp eller luftfartyg som har utm�tts h�r blir utm�tt i fr�mmande stat <br/>innan det har tagits om hand av kronofogdemyndigheten, skall den r�tt </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">som har vunnits genom den f�rra utm�tningen g�lla som p antr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">Utm�tning av fast egendom medf�r f�retr�de framf�r r�ttighet i egendo�</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">men, om �rende ang�ende anteckning om utm�tningen tas upp senast p� </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">den inskrivningsdag d� inskrivning av r�ttigheten s�ks. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">Utm�tning av en r�ttighet som �r registrerad enligt aktiekontolagen </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft15">(1989:827) medf�r f�rm�nsr�tt genom registrering av utm�tningen enligt <br/>den lagen. Utm �ts en r�ttighet som f�rvaltas enligt 8 kap. i sistn�mnda lag </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft15">intr�der f�rm�nsr�tten i st�llet genom underr�ttelse till f�rvaltaren om <br/>utm�tningen. Detsamma g�ller om utm�tningen avser en pantr�tt i en <br/>r�ttighet som f�rvaltas enligt sistn�mnda kap. </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">6 kap. </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft15">2 � Pengar samt l�pande skuldebrev och annan handling, vars f�reteen�<br/>de utg�r villkor f�r r�tt att kr�va betalning eller p�kalla fullg�rande av <br/>annan f�rpliktelse, skall tagas i f�rv ar. </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft12">Utm�ts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som �r intecknat </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">i luftfartyg eller reser vdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">�gare, skall pantbrevet eller inteckningshandlingen tagas i f�rvar. </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12">Kan det antagas att handling som avses i f�rsta eller andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">undanh�lls eller har f�rkommit, skall i st�llet sekundog�lden�ren eller </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft12">annan f�rpliktad meddelas f�rbud att fullg�ra sin f�rpliktelse till annan �n </p> <p style="position:absolute;top:944px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar. </p> <p style="position:absolute;top:965px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12">Utm�tning av en r�ttighet som �r registrerad enligt aktiekontolagen </p> <p style="position:absolute;top:987px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft15">(1989:827) skall s�kerst�llas genom registrering av utm�tningen enligt den <br/>lagen. Utm�ts en r�ttighet som f�rvaltas enligt 8 kap. i sistn�mnda lag </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft12">skall s�k erst�llandet i st�llet ske genom underr�ttelse till f�rvaltaren om </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1988/89:152. 1989/90: LU5, rskr. 22. </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:725px;white-space:nowrap" class="ft11">1543 </p> <p style="position:absolute;top:1235px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>- * 5--&#34; ' </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:27px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft20"><i>'A '" ' A </i></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">SFS 1989:842 </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft23">utm�tningen. Detsamma g�ller om utm�tningen avser en pantr�tt i en <br/>r�ttighet som f�rvaltas enligt sistn�mnda kap. </p> <p style="position:absolute;top:136px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:518px;white-space:nowrap" class="ft21">Lars Eklycke </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:517px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1989:842

om �ndring i uts�kningsbalken;

utkom fr�n trycket

den 24 november 198 9

utf�rdad den 23 november 1989.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 4 kap. 30 � och 6 ka p. 2 � uts�k�

ningsbalken skall ha f� ljande lydelse.

4 kap.

30 � Utm�tning medf�r f�rm�nsr�tt i och med beslutet, om ej annat

f�ljer av andra eller fj�rde stycket eller 7 kap. 13 �.

Utm�tning av h�r i riket registrerat skepp eller luftfartyg, intecknade

reservdelar till s�dant luftfartyg eller fast egendom medf�r ej f�rm�nsr�tt

f�rr�n �rende ang�ende anteckning om utm�tningen tas upp p� inskriv�

ningsdag. Upptas p� samma inskrivningsdag mer �n ett s�dant �rende,

skall den utm� tning som skedde f�rst ha f�retr�de. Om h�r i riket registre�

rat skepp eller luftfartyg som har utm�tts h�r blir utm�tt i fr�mmande stat
innan det har tagits om hand av kronofogdemyndigheten, skall den r�tt

som har vunnits genom den f�rra utm�tningen g�lla som p antr�tt.

Utm�tning av fast egendom medf�r f�retr�de framf�r r�ttighet i egendo�

men, om �rende ang�ende anteckning om utm�tningen tas upp senast p�

den inskrivningsdag d� inskrivning av r�ttigheten s�ks.

Utm�tning av en r�ttighet som �r registrerad enligt aktiekontolagen

(1989:827) medf�r f�rm�nsr�tt genom registrering av utm�tningen enligt
den lagen. Utm �ts en r�ttighet som f�rvaltas enligt 8 kap. i sistn�mnda lag

intr�der f�rm�nsr�tten i st�llet genom underr�ttelse till f�rvaltaren om
utm�tningen. Detsamma g�ller om utm�tningen avser en pantr�tt i en
r�ttighet som f�rvaltas enligt sistn�mnda kap.

6 kap.

2 � Pengar samt l�pande skuldebrev och annan handling, vars f�reteen�
de utg�r villkor f�r r�tt att kr�va betalning eller p�kalla fullg�rande av
annan f�rpliktelse, skall tagas i f�rv ar.

Utm�ts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som �r intecknat

i luftfartyg eller reser vdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens

�gare, skall pantbrevet eller inteckningshandlingen tagas i f�rvar.

Kan det antagas att handling som avses i f�rsta eller andra stycket

undanh�lls eller har f�rkommit, skall i st�llet sekundog�lden�ren eller

annan f�rpliktad meddelas f�rbud att fullg�ra sin f�rpliktelse till annan �n

kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar.

Utm�tning av en r�ttighet som �r registrerad enligt aktiekontolagen

(1989:827) skall s�kerst�llas genom registrering av utm�tningen enligt den
lagen. Utm�ts en r�ttighet som f�rvaltas enligt 8 kap. i sistn�mnda lag

skall s�k erst�llandet i st�llet ske genom underr�ttelse till f�rvaltaren om

' Prop. 1988/89:152. 1989/90: LU5, rskr. 22.

1543

- * 5--" '

background image

'A '" ' A

SFS 1989:842

utm�tningen. Detsamma g�ller om utm�tningen avser en pantr�tt i en
r�ttighet som f�rvaltas enligt sistn�mnda kap.

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.