SFS 1987:684

870684.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:SWERBR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:KSARIU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:KSARIU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:KSARIU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:KSARIU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:22px;font-family:KSARIU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:634px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:634px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1987:684 </b></p> <p style="position:absolute;top:658px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i uts�kningsbalken; </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft12">den 30 juli 1987 </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 18 juni 1987. </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 8 kap. 15 � och 15 kap. 18 � </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft12">uts�kningsbalken skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12">8 kap. </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12">15 � S�ljs egendom exekutivt under konkurs, skall betalning utg� f�r de </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft12">konkursboets kostnader som enligt 14 kap. 18 � kon kurslagen (1987:672) </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft14">f�r tas ut ur egendomen, om kostnaderna anm�ls enligt vad som s�gs i 10 � <br/>f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">N�r egendom s�ljs exekutivt under konkurs eller utm�tt fordran drivs in </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft12">I </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft14">under konkurs, har �ven borgen�r, vars fordran �r f�renad med f�rm�ns�<br/>r�tt enligt 10 � f�rm�nsr� ttslagen (1970:979), r�tt att f� betalning ur egen�<br/>domen, om han anm�ler sin fordran enligt vad som s�gs i 13 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft12">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">Prop. 1986/87:90. LU 3 2, rskr. 320. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:713px;white-space:nowrap" class="ft12">1603 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1987:684 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft20">15 kap. </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft20">18 � Inf�rsel f�r �ga rum utan hinder av att g�lden�ren �r i konkurs,.i �eiij </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft20">m�n ej l�n eller annat som inf�rseln g�ller skall ing� i konkursboet enligt' </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft20">3 kap. 4 � konkurslagen (1987:672). </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1988. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft20">STEN WICKBOM </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:525px;white-space:nowrap" class="ft22">Eug�ne Palm�r <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1987:684

om �ndring i uts�kningsbalken;

utkom fr�n trycket

den 30 juli 1987

utf�rdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 8 kap. 15 � och 15 kap. 18 �

uts�kningsbalken skall ha f�ljande lydelse.

8 kap.

15 � S�ljs egendom exekutivt under konkurs, skall betalning utg� f�r de

konkursboets kostnader som enligt 14 kap. 18 � kon kurslagen (1987:672)

f�r tas ut ur egendomen, om kostnaderna anm�ls enligt vad som s�gs i 10 �
f�rsta stycket.

1

N�r egendom s�ljs exekutivt under konkurs eller utm�tt fordran drivs in

I

under konkurs, har �ven borgen�r, vars fordran �r f�renad med f�rm�ns�
r�tt enligt 10 � f�rm�nsr� ttslagen (1970:979), r�tt att f� betalning ur egen�
domen, om han anm�ler sin fordran enligt vad som s�gs i 13 � f�rsta

stycket.

Prop. 1986/87:90. LU 3 2, rskr. 320.

1603

background image

SFS 1987:684

15 kap.

18 � Inf�rsel f�r �ga rum utan hinder av att g�lden�ren �r i konkurs,.i �eiij

m�n ej l�n eller annat som inf�rseln g�ller skall ing� i konkursboet enligt'

3 kap. 4 � konkurslagen (1987:672).

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1988.

P� regeringens v�gnar

STEN WICKBOM

Eug�ne Palm�r
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.