SFS 1994:1010 Lag om ändring i utsökningsbalken (1981:774)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1994:1010 Lag om ändring i utsökningsbalken (1981:774)
SFS 1994_1010 Lag om ändring i utsökningsbalken (1981_774)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:648px;height:906px;"> <img width="648" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:273px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1994:1010 </b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">Utkom fr�n trycket <br/>den 28 juni 1994 </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i uts�kningsbalken (1981:774); </b></p> <p style="position:absolute;top:325px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 9 juni 1994. </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 10 kap. 12 � uts�kningsbalken </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft12">skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:440px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 �</b> Fordran upptas med det belopp till vilket den ber�knas uppg� den </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft17">dag d� f�rdelningssammantr�de skall �ga rum. Betr�ffande fordran med <br/>sj�pantr�tt skall iakttagas vad som f�reskrivs i 3 kap. 41 � andra stycket <br/>andra meningen sj�lagen (1994:1009). Pantr�tt p� grund av inteckning f�r <br/>ej �tnjutas f�r mer �n pantbrevets belopp j�mte till�gg enligt 3 kap. 4 � <br/>sj�lagen. Understiger fordringen pantbrevets belopp, upptas �terstoden <br/>som �garhypotek. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft12">Om i skeppet g�ller pantbrev som ej innehas av �garen och n�gon </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft17">fordran f�r vilken pantbrevet utg�r s�kerhet ej har blivit anm�ld, upptas <br/>pantbrevets belopp och ett till tio procent av detta belopp ber�knat till�gg. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft12">�garhypotek upptas utan till�gg enligt 3 kap. 4 � sj�lagen. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft12">GUN HELLSVIK </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:369px;white-space:nowrap" class="ft18">Lena Moore <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1999/94: 195. bet. 1993/94: LU31, rskr. 1993/94:393. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">2126 </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:1010

Utkom fr�n trycket
den 28 juni 1994

Lag

om �ndring i uts�kningsbalken (1981:774);

utf�rdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 10 kap. 12 � uts�kningsbalken

skall ha f�ljande lydelse.

10 kap.

12 � Fordran upptas med det belopp till vilket den ber�knas uppg� den

dag d� f�rdelningssammantr�de skall �ga rum. Betr�ffande fordran med
sj�pantr�tt skall iakttagas vad som f�reskrivs i 3 kap. 41 � andra stycket
andra meningen sj�lagen (1994:1009). Pantr�tt p� grund av inteckning f�r
ej �tnjutas f�r mer �n pantbrevets belopp j�mte till�gg enligt 3 kap. 4 �
sj�lagen. Understiger fordringen pantbrevets belopp, upptas �terstoden
som �garhypotek.

Om i skeppet g�ller pantbrev som ej innehas av �garen och n�gon

fordran f�r vilken pantbrevet utg�r s�kerhet ej har blivit anm�ld, upptas
pantbrevets belopp och ett till tio procent av detta belopp ber�knat till�gg.

�garhypotek upptas utan till�gg enligt 3 kap. 4 � sj�lagen.

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/94: 195. bet. 1993/94: LU31, rskr. 1993/94:393.

2126

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.