SFS 1996:130 Lag om ändring i lagen (1995:298) om ändring i utsök-ningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1996:130 Lag om ändring i lagen (1995:298) om ändring i utsök-ningsbalken
SFS 1996_130 Lag om ändring i lagen (1995_298) om ändring i utsök-ningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:648px;height:907px;"> <img width="648" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:848px;left:591px;white-space:nowrap" class="ft10">217 </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1996:130 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 19 mars 1996 </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1995:298) om �ndring i uts�k-<br/>ningsbalken; </b></p> <p style="position:absolute;top:661px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 mars 1996. </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 17 kap. 7 och 8 �� uts�knings-</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft110">balken i paragrafernas lydelse enligt lagen (1995:298) om �ndring i <br/>n�mnda balk samt 5. �verg�ngsbest�mmelserna till �ndringslagen skall <br/>ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>7 �</b> F�rr�ttningskostnader i m�l om utm�tning tas ut ur k�peskillingen <br/>f�r s�ld egendom, beh�llen avkastning och andra tillg�ngliga medel. De <br/>f�r vid behov genast uts�kas hos g�lden�ren. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"> Bet. 1995/96:LU29, rskr. 1995/96:166. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:651px;height:909px;"> <img width="651" height="909" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:847px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">218 </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1996:130 </b></p> <p style="position:absolute;top:47px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft22">F�rr�ttningskostnader som �r gemensamma f�r flera m�l har f�re-</p> <p style="position:absolute;top:63px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft22">tr�de framf�r kostnader som endast avser ett m�l. </p> <p style="position:absolute;top:80px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22">F�rr�ttningskostnad f�r handr�ckning enligt 8 kap. 18 � f�r genast </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft22">uts�kas hos den mot vilken �tg�rden har vidtagits. </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b> F�rr�ttningskostnader i m�l om verkst�llighet enligt 16 kap. f�r <br/>genast uts�kas hos svaranden, om ej annat f�ljer av exekutionstiteln. <br/>Detta g�ller dock ej verkst�llighet av beslut om kvarstad eller annan <br/>s�kerhets�tg�rd. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22">Om egendom i samband med avhysning s�ljs enligt 16 kap. 7 �, tas </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft22">f�rr�ttningskostnad f�r f�rs�ljningen ut ur k�peskillingen. </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22">N�r f�rr�ttningskostnader f�r avhysning tas ut hos svaranden, har </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft24">kostnad som avses i 3 � tredje stycket f�retr�de framf�r annan f�rr�tt-<br/>ningskostnad. </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft22">5. En ans�kan om inf�rsel som har gjorts f�re ikrafttr�dandet skall </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft24">anses som en ans�kan om utm�tning med beg�ran om begr�nsad till-<br/>g�ngsunders�kning enligt 4 kap. 9 d �. </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft22">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft24">Lena Moore <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

217

SFS 1996:130
Utkom fr�n trycket
den 19 mars 1996

Lag
om �ndring i lagen (1995:298) om �ndring i uts�k-
ningsbalken;

utf�rdad den 7 mars 1996.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 17 kap. 7 och 8 �� uts�knings-

balken i paragrafernas lydelse enligt lagen (1995:298) om �ndring i
n�mnda balk samt 5. �verg�ngsbest�mmelserna till �ndringslagen skall
ha f�ljande lydelse.

7 � F�rr�ttningskostnader i m�l om utm�tning tas ut ur k�peskillingen
f�r s�ld egendom, beh�llen avkastning och andra tillg�ngliga medel. De
f�r vid behov genast uts�kas hos g�lden�ren.

1

Bet. 1995/96:LU29, rskr. 1995/96:166.

background image

218

SFS 1996:130

F�rr�ttningskostnader som �r gemensamma f�r flera m�l har f�re-

tr�de framf�r kostnader som endast avser ett m�l.

F�rr�ttningskostnad f�r handr�ckning enligt 8 kap. 18 � f�r genast

uts�kas hos den mot vilken �tg�rden har vidtagits.

8 � F�rr�ttningskostnader i m�l om verkst�llighet enligt 16 kap. f�r
genast uts�kas hos svaranden, om ej annat f�ljer av exekutionstiteln.
Detta g�ller dock ej verkst�llighet av beslut om kvarstad eller annan
s�kerhets�tg�rd.

Om egendom i samband med avhysning s�ljs enligt 16 kap. 7 �, tas

f�rr�ttningskostnad f�r f�rs�ljningen ut ur k�peskillingen.

N�r f�rr�ttningskostnader f�r avhysning tas ut hos svaranden, har

kostnad som avses i 3 � tredje stycket f�retr�de framf�r annan f�rr�tt-
ningskostnad.

5. En ans�kan om inf�rsel som har gjorts f�re ikrafttr�dandet skall

anses som en ans�kan om utm�tning med beg�ran om begr�nsad till-
g�ngsunders�kning enligt 4 kap. 9 d �.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.