SFS 1997:490 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1997:490 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS 1997_490 Lag om ändring i utsökningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:563px;left:492px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1997:490 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 25 juni 1997 </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft11">877 </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">1</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft13"> Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">2</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft13"> Senaste lydelse 1995:298. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i uts�kningsbalken; </b></p> <p style="position:absolute;top:615px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 12 juni 1997. </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 7 kap. 15 � uts�kningsbalken skall </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft11">ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:729px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>15 �2</b> Avdrag f�r prelimin�r skatt har f�retr�de framf�r utm�tning av l�n. </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft110">En fordran enligt 14 � f�rsta stycket 1 har f�retr�de framf�r f�rr�ttnings-<br/>kostnaderna i m�let. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:857px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft20">878 </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1997:490 </b></p> <p style="position:absolute;top:66px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 1997. </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:127px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft20">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft22">Lena Moore <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

SFS 1997:490
Utkom fr�n trycket
den 25 juni 1997

877

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

Senaste lydelse 1995:298.

Lag
om �ndring i uts�kningsbalken;

utf�rdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 7 kap. 15 � uts�kningsbalken skall

ha f�ljande lydelse.

7 kap.

15 �2 Avdrag f�r prelimin�r skatt har f�retr�de framf�r utm�tning av l�n.

En fordran enligt 14 � f�rsta stycket 1 har f�retr�de framf�r f�rr�ttnings-
kostnaderna i m�let.

background image

878

SFS 1997:490

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 1997.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.