SFS 2004:84 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2004:84 Lag om ändring i utsökningsbalken
040084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:NLNGOF+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:NLNGOF+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:NLNGPK+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:NLNGPK+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:NLNGOF+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:NLNGOF+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:NLNHAP+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:NLNHAP+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:NLNGPK+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:NLNGPK+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:NLNGPK+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:NLNGOF+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:NLNGOF+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:NLNGOF+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:NLNGPK+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NLNGPK+Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NLNGOF+Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:NLNGOF+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:NLNGOF+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:NLNGOF+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:NLNGPK+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:NLNGPK+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:NLNGPK+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NLNGOF+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:NLNGOF+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:NLNGOF+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:NLNGPK+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:NLNGPK+Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:NLNGPK+Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NLNGOF+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:NLNGOF+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:NLNGOF+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i uts�kningsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 19 februari 2004.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om uts�kningsbalken</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 4 kap. 30 �, 11 kap. 2 � samt 14 kap. 3 och 6 �� skall ha f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i balken skall inf�ras tv� nya paragrafer, 11 kap. 2 a och</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">3 a ��, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:396px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:421px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:421px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">Utm�tning medf�r f�rm�nsr�tt i och med beslutet, om ej annat f�ljer</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">av andra, fj�rde eller femte stycket eller 7 kap. 13 �.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Utm�tning av h�r i landet registrerat skepp eller luftfartyg, intecknade re-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">servdelar till s�dant luftfartyg eller fast egendom medf�r inte f�rm�nsr�tt<br/>f�rr�n �rende ang�ende anteckning om utm�tningen tas upp p� inskrivnings-<br/>dag. Upptas p� samma inskrivningsdag mer �n ett s�dant �rende, skall den<br/>utm�tning som skedde f�rst ha f�retr�de. Om h�r i landet registrerat skepp<br/>eller luftfartyg som har utm�tts h�r blir utm�tt i ett annat land innan det har<br/>tagits om hand av kronofogdemyndigheten, skall den r�tt som har vunnits<br/>genom den f�rra utm�tningen g�lla som pantr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Utm�tning av fast egendom eller av luftfartyg i vilket en r�ttighet skrivits</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">in i inskrivningsregistret f�r luftfartyg ger f�retr�de framf�r r�ttighet i egen-<br/>domen, om �rende ang�ende anteckning om utm�tningen tas upp senast p�<br/>den inskrivningsdag d� inskrivning av r�ttigheten s�ks.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Utm�tning av en r�ttighet som �r registrerad enligt lagen (1998:1479) om</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">kontof�ring av finansiella instrument medf�r f�rm�nsr�tt genom registrering<br/>av utm�tningen enligt den lagen. Utm�ts en r�ttighet som f�rvaltas enligt<br/>3 kap. i n�mnda lag intr�der f�rm�nsr�tten i st�llet genom underr�ttelse till<br/>f�rvaltaren om utm�tningen. Detsamma g�ller om utm�tningen avser en<br/>pantr�tt i en r�ttighet som f�rvaltas enligt det kapitlet.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Utm�tning av ett elcertifikat eller en r�ttighet som �r registrerad enligt la-</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">gen (2003:113) om elcertifikat medf�r f�rm�nsr�tt genom registrering av ut-<br/>m�tningen enligt den lagen.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2003/04:27, bet. 2003/04:LU10, rskr. 2003/04:135.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 2003:114.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2004:84</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 mars 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2004:84</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Vad som s�gs om sj�pantr�tt i 10 kap. 5, 7 och 10 �� skall i st�llet</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">g�lla luftpantr�tt.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Kung�randet av auktion enligt 10 kap. 6 � skall ske minst sex veckor i</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">f�rv�g. Underr�ttelser enligt 10 kap. 7 � skall s�ndas i rekommenderade<br/>brev minst en m�nad f�re auktionen. Inneh�ller inskrivningsregistret f�r<br/>luftfartyg uppgift om adress, skall den anv�ndas.</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Vad som s�gs i 10 kap. 8 � �r till�mpligt �ven n�r best�mmelse i andra</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">stycket har �sidosatts.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:235px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>2 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Vad som s�gs om innehavare av fordran i 10 kap. 6 och 9 �� skall</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">�ven g�lla innehavare av r�ttighet som skall iakttas vid auktionen. Vad som<br/>s�gs i 10 kap. 7 � om underr�ttelser skall �ven g�lla k�nda innehavare av<br/>r�ttigheter som skall iakttas vid auktionen.</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">I sak�garf�rteckningen upptas, f�rutom vad som anges i 10 kap. 10 �,</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">�ven nyttjander�tt som �r inskriven eller f�r vilken inskrivning s�kts.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">I st�llet f�r vad som f�reskrivs i 10 kap. 11 � f�rsta och tredje styckena</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">skall 12 kap. 26 � f�rsta och tredje styckena till�mpas. R�ttighet upptas utan<br/>att n�got belopp anges.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>3 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Nyttjander�tt �r skyddad utan s�rskilt f�rbeh�ll, om r�ttigheten har</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">b�ttre r�tt �n exekutionsfordringen.</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Om sak�garf�rteckningen upptar en r�ttighet som inte enligt f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">�r skyddad utan s�rskilt f�rbeh�ll, skall luftfartyget f�rst ropas ut utan f�rbe-<br/>h�ll f�r r�ttighetens best�nd och d�refter med s�dant f�rbeh�ll. Uppn�s vid<br/>det senare utropet bud som t�cker fordringar med b�ttre r�tt �n r�ttigheten<br/>eller som, utan att t�cka dem, �r lika h�gt som eller h�gre �n budet vid det<br/>f�reg�ende utropet, har budet vid det senare utropet f�retr�de. Att �garhypo-<br/>tek inte t�cks, utg�r inte hinder mot att bud med f�rbeh�ll f�r r�ttigheten<br/>godtas.</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Upptar sak�garf�rteckningen tv� eller flera s�dana r�ttigheter som avses i</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">andra stycket, skall luftfartyget f�rst ropas ut utan f�rbeh�ll f�r n�gon av<br/>r�ttigheterna och d�refter med f�rbeh�ll f�rst endast f�r den r�ttighet som<br/>har b�sta r�tt och efter hand f�r �kat antal r�ttigheter enligt deras inb�rdes<br/>ordning. Ett bud som skyddar fler r�ttigheter �n ett annat bud har f�retr�de<br/>framf�r detta, om det inte leder till s�mre t�ckning av fordran som har b�ttre<br/>r�tt �n n�gon av r�ttigheterna.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r ett bud med f�rbeh�ll f�r en r�ttighet inte t�cker fordringar med b�ttre</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">r�tt, kan r�ttighetshavaren skydda sin r�ttighet genom att betala skillnaden<br/>mellan det budet och bud utan f�rbeh�ll f�r r�ttigheten eller s� stor del av<br/>skillnaden som beh�vs f�r att t�cka fordringar med b�ttre r�tt.</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Om r�ttighetshavaren i fall som avses i tredje stycket �r villig att betala</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">enligt vad som s�gs i fj�rde stycket men det s�lunda erbjudna beloppet, till<br/>f�ljd av att flera tillskott beh�vs, inte ensamt eller i f�rening med annat till-<br/>skott som bjuds �r tillr�ckligt f�r att hans r�ttighet skall skyddas, skall luft-<br/>fartyget ropas ut med f�rbeh�ll f�r r�ttigheten och den eller de r�ttigheter<br/>som �r skyddade genom tidigare bud och annat tillskott som bjuds.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2004:84</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Om en borgen�r vars fordran inte har blivit t�ckt genom ett visst bud god-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">tar budet, skall fordringen vid till�mpningen av andrafemte styckena anses<br/>t�ckt.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Om en r�ttighetshavare i st�llet f�r att betala st�ller s�kerhet, skall det</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Har exekutiv f�rs�ljning av registrerat skepp eller luftfartyg som re-</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">gistrerats i luftfartygsregistret vunnit laga kraft och k�peskillingen betalats<br/>skall, om g�lden�ren inte var r�tt �gare, k�parens f�rv�rv dock g�lla, om<br/>g�lden�rens �tkomst var inskriven n�r f�rs�ljningen �gde rum.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">N�r exekutiv f�rs�ljning av fast egendom har vunnit laga kraft och k�pe-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">skillingen har erlagts, har den som �beropar annat f�rv�rv av egendomen<br/>fr�n g�lden�ren eller n�gon hans f�retr�dare f�rlorat sin r�tt mot k�paren.<br/>�ven den som �beropar att g�lden�rens eller n�gon hans f�retr�dares �t-<br/>komst var ogiltig eller av annat sk�l ej g�llde mot r�tte �garen har f�rlorat<br/>sin r�tt mot k�paren, om lagfart var beviljad f�r g�lden�ren n�r den exeku-<br/>tiva f�rs�ljningen �gde rum.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Har tredje man enligt 3 � f�rsta stycket f�rlorat sin r�tt till h�r i landet</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">registrerat skepp eller luftfartyg som registrerats i inskrivningsregistret f�r<br/>luftfartyg, �r han ber�ttigad till ers�ttning av staten enligt samma best�m-<br/>melser som g�ller n�r s�dan ers�ttning skall betalas med anledning av att<br/>�garens r�tt har g�tt f�rlorad genom frivillig f�rs�ljning. Motsvarande g�ller,<br/>n�r tredje man enligt 3 � andra stycket andra meningen har f�rlorat sin r�tt<br/>till fast egendom.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Har staten utgivit ers�ttning enligt f�rsta stycket, intr�der staten i tredje</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">mannens r�tt enligt 5 �.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2005.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">MONA SAHLIN</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft35">Dag Mattsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i uts�kningsbalken;

utf�rdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om uts�kningsbalken

dels

att 4 kap. 30 �, 11 kap. 2 � samt 14 kap. 3 och 6 �� skall ha f�ljande

lydelse,

dels

att det i balken skall inf�ras tv� nya paragrafer, 11 kap. 2 a och

3 a ��, av f�ljande lydelse.

4 kap.

30 �

2

Utm�tning medf�r f�rm�nsr�tt i och med beslutet, om ej annat f�ljer

av andra, fj�rde eller femte stycket eller 7 kap. 13 �.

Utm�tning av h�r i landet registrerat skepp eller luftfartyg, intecknade re-

servdelar till s�dant luftfartyg eller fast egendom medf�r inte f�rm�nsr�tt
f�rr�n �rende ang�ende anteckning om utm�tningen tas upp p� inskrivnings-
dag. Upptas p� samma inskrivningsdag mer �n ett s�dant �rende, skall den
utm�tning som skedde f�rst ha f�retr�de. Om h�r i landet registrerat skepp
eller luftfartyg som har utm�tts h�r blir utm�tt i ett annat land innan det har
tagits om hand av kronofogdemyndigheten, skall den r�tt som har vunnits
genom den f�rra utm�tningen g�lla som pantr�tt.

Utm�tning av fast egendom eller av luftfartyg i vilket en r�ttighet skrivits

in i inskrivningsregistret f�r luftfartyg ger f�retr�de framf�r r�ttighet i egen-
domen, om �rende ang�ende anteckning om utm�tningen tas upp senast p�
den inskrivningsdag d� inskrivning av r�ttigheten s�ks.

Utm�tning av en r�ttighet som �r registrerad enligt lagen (1998:1479) om

kontof�ring av finansiella instrument medf�r f�rm�nsr�tt genom registrering
av utm�tningen enligt den lagen. Utm�ts en r�ttighet som f�rvaltas enligt
3 kap. i n�mnda lag intr�der f�rm�nsr�tten i st�llet genom underr�ttelse till
f�rvaltaren om utm�tningen. Detsamma g�ller om utm�tningen avser en
pantr�tt i en r�ttighet som f�rvaltas enligt det kapitlet.

Utm�tning av ett elcertifikat eller en r�ttighet som �r registrerad enligt la-

gen (2003:113) om elcertifikat medf�r f�rm�nsr�tt genom registrering av ut-
m�tningen enligt den lagen.

1

Prop. 2003/04:27, bet. 2003/04:LU10, rskr. 2003/04:135.

2

Senaste lydelse 2003:114.

SFS 2004:84

Utkom fr�n trycket
den 2 mars 2004

background image

2

SFS 2004:84

11 kap.

2 �

Vad som s�gs om sj�pantr�tt i 10 kap. 5, 7 och 10 �� skall i st�llet

g�lla luftpantr�tt.

Kung�randet av auktion enligt 10 kap. 6 � skall ske minst sex veckor i

f�rv�g. Underr�ttelser enligt 10 kap. 7 � skall s�ndas i rekommenderade
brev minst en m�nad f�re auktionen. Inneh�ller inskrivningsregistret f�r
luftfartyg uppgift om adress, skall den anv�ndas.

Vad som s�gs i 10 kap. 8 � �r till�mpligt �ven n�r best�mmelse i andra

stycket har �sidosatts.

2 a �

Vad som s�gs om innehavare av fordran i 10 kap. 6 och 9 �� skall

�ven g�lla innehavare av r�ttighet som skall iakttas vid auktionen. Vad som
s�gs i 10 kap. 7 � om underr�ttelser skall �ven g�lla k�nda innehavare av
r�ttigheter som skall iakttas vid auktionen.

I sak�garf�rteckningen upptas, f�rutom vad som anges i 10 kap. 10 �,

�ven nyttjander�tt som �r inskriven eller f�r vilken inskrivning s�kts.

I st�llet f�r vad som f�reskrivs i 10 kap. 11 � f�rsta och tredje styckena

skall 12 kap. 26 � f�rsta och tredje styckena till�mpas. R�ttighet upptas utan
att n�got belopp anges.

3 a �

Nyttjander�tt �r skyddad utan s�rskilt f�rbeh�ll, om r�ttigheten har

b�ttre r�tt �n exekutionsfordringen.

Om sak�garf�rteckningen upptar en r�ttighet som inte enligt f�rsta stycket

�r skyddad utan s�rskilt f�rbeh�ll, skall luftfartyget f�rst ropas ut utan f�rbe-
h�ll f�r r�ttighetens best�nd och d�refter med s�dant f�rbeh�ll. Uppn�s vid
det senare utropet bud som t�cker fordringar med b�ttre r�tt �n r�ttigheten
eller som, utan att t�cka dem, �r lika h�gt som eller h�gre �n budet vid det
f�reg�ende utropet, har budet vid det senare utropet f�retr�de. Att �garhypo-
tek inte t�cks, utg�r inte hinder mot att bud med f�rbeh�ll f�r r�ttigheten
godtas.

Upptar sak�garf�rteckningen tv� eller flera s�dana r�ttigheter som avses i

andra stycket, skall luftfartyget f�rst ropas ut utan f�rbeh�ll f�r n�gon av
r�ttigheterna och d�refter med f�rbeh�ll f�rst endast f�r den r�ttighet som
har b�sta r�tt och efter hand f�r �kat antal r�ttigheter enligt deras inb�rdes
ordning. Ett bud som skyddar fler r�ttigheter �n ett annat bud har f�retr�de
framf�r detta, om det inte leder till s�mre t�ckning av fordran som har b�ttre
r�tt �n n�gon av r�ttigheterna.

N�r ett bud med f�rbeh�ll f�r en r�ttighet inte t�cker fordringar med b�ttre

r�tt, kan r�ttighetshavaren skydda sin r�ttighet genom att betala skillnaden
mellan det budet och bud utan f�rbeh�ll f�r r�ttigheten eller s� stor del av
skillnaden som beh�vs f�r att t�cka fordringar med b�ttre r�tt.

Om r�ttighetshavaren i fall som avses i tredje stycket �r villig att betala

enligt vad som s�gs i fj�rde stycket men det s�lunda erbjudna beloppet, till
f�ljd av att flera tillskott beh�vs, inte ensamt eller i f�rening med annat till-
skott som bjuds �r tillr�ckligt f�r att hans r�ttighet skall skyddas, skall luft-
fartyget ropas ut med f�rbeh�ll f�r r�ttigheten och den eller de r�ttigheter
som �r skyddade genom tidigare bud och annat tillskott som bjuds.

background image

3

SFS 2004:84

Om en borgen�r vars fordran inte har blivit t�ckt genom ett visst bud god-

tar budet, skall fordringen vid till�mpningen av andrafemte styckena anses
t�ckt.

Om en r�ttighetshavare i st�llet f�r att betala st�ller s�kerhet, skall det

g�lla.

14 kap.

3 �

Har exekutiv f�rs�ljning av registrerat skepp eller luftfartyg som re-

gistrerats i luftfartygsregistret vunnit laga kraft och k�peskillingen betalats
skall, om g�lden�ren inte var r�tt �gare, k�parens f�rv�rv dock g�lla, om
g�lden�rens �tkomst var inskriven n�r f�rs�ljningen �gde rum.

N�r exekutiv f�rs�ljning av fast egendom har vunnit laga kraft och k�pe-

skillingen har erlagts, har den som �beropar annat f�rv�rv av egendomen
fr�n g�lden�ren eller n�gon hans f�retr�dare f�rlorat sin r�tt mot k�paren.
�ven den som �beropar att g�lden�rens eller n�gon hans f�retr�dares �t-
komst var ogiltig eller av annat sk�l ej g�llde mot r�tte �garen har f�rlorat
sin r�tt mot k�paren, om lagfart var beviljad f�r g�lden�ren n�r den exeku-
tiva f�rs�ljningen �gde rum.

6 �

Har tredje man enligt 3 � f�rsta stycket f�rlorat sin r�tt till h�r i landet

registrerat skepp eller luftfartyg som registrerats i inskrivningsregistret f�r
luftfartyg, �r han ber�ttigad till ers�ttning av staten enligt samma best�m-
melser som g�ller n�r s�dan ers�ttning skall betalas med anledning av att
�garens r�tt har g�tt f�rlorad genom frivillig f�rs�ljning. Motsvarande g�ller,
n�r tredje man enligt 3 � andra stycket andra meningen har f�rlorat sin r�tt
till fast egendom.

Har staten utgivit ers�ttning enligt f�rsta stycket, intr�der staten i tredje

mannens r�tt enligt 5 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2005.

P� regeringens v�gnar

MONA SAHLIN

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.