SFS 2001:377 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2001:377 Lag om ändring i utsökningsbalken
010377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i uts�kningsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 23 maj 2001.</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om uts�kningsbalken</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11">att i 1 kap. 8 � orden skepps- eller luftfartygsregistret skall bytas ut</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">mot fartygsregistrets skeppsdel eller luftfartygsregistret,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:337px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att i 1 kap. 9 � och 10 kap. 1 � ordet skeppsregistret skall bytas ut</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">mot fartygsregistrets skeppsdel,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att i 1 kap. 9 � ordet skeppsbyggnadsregistret skall bytas ut mot</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2001.</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft113">Dag Mattsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2001:377</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 juni 2001</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2001</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i uts�kningsbalken;

utf�rdad den 23 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om uts�kningsbalken

dels

att i 1 kap. 8 � orden skepps- eller luftfartygsregistret skall bytas ut

mot fartygsregistrets skeppsdel eller luftfartygsregistret,

dels

att i 1 kap. 9 � och 10 kap. 1 � ordet skeppsregistret skall bytas ut

mot fartygsregistrets skeppsdel,

dels

att i 1 kap. 9 � ordet skeppsbyggnadsregistret skall bytas ut mot

fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel.

Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2001.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223.

SFS 2001:377

Utkom fr�n trycket
den 12 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.