SFS 2010:1937 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2010:1937 Lag om ändring i utsökningsbalken
101937.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i uts�kningsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 16 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 16 kap. 2 � uts�kningsbalken ska</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>16 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan avhysning sker ska svaranden beredas tillf�lle att yttra sig. Sak-</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">nar svaranden k�nt hemvist och har det inte kunnat klarl�ggas var han eller<br/>hon uppeh�ller sig, f�r avhysning dock ske utan hinder av att han eller hon<br/>inte har beretts tillf�lle att yttra sig.</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om delgivning av handling varigenom svaranden bereds tillf�lle att</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">yttra sig g�ller delgivningslagen (2010:1932). Har delgivningsmottagaren<br/>k�nt hemvist inom riket men tr�ffas varken han eller n�gon som handlingen<br/>kan l�mnas till enligt 3437 �� delgivningslagen och kan det inte klarl�ggas<br/>var han eller hon uppeh�ller sig, f�r kung�relsedelgivning anv�ndas eller<br/>handlingen l�mnas i delgivningsmottagarens hemvist eller p� l�mplig plats i<br/>anslutning till hans eller hennes hemvist. �r svaranden bosatt utomlands f�r<br/>handlingen s�ndas till honom eller henne med posten under hans eller hen-<br/>nes utl�ndska adress.</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2011.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller om ett beslut om delgivning enligt 1517 ��</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">delgivningslagen (1970:428) har fattats f�re den 1 april 2011 eller om en<br/>handling har skickats eller l�mnats f�re denna tidpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Magnus Medin<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1937</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i uts�kningsbalken;

utf�rdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 16 kap. 2 � uts�kningsbalken ska

ha f�ljande lydelse.

16 kap.

2 �

Innan avhysning sker ska svaranden beredas tillf�lle att yttra sig. Sak-

nar svaranden k�nt hemvist och har det inte kunnat klarl�ggas var han eller
hon uppeh�ller sig, f�r avhysning dock ske utan hinder av att han eller hon
inte har beretts tillf�lle att yttra sig.

I fr�ga om delgivning av handling varigenom svaranden bereds tillf�lle att

yttra sig g�ller delgivningslagen (2010:1932). Har delgivningsmottagaren
k�nt hemvist inom riket men tr�ffas varken han eller n�gon som handlingen
kan l�mnas till enligt 3437 �� delgivningslagen och kan det inte klarl�ggas
var han eller hon uppeh�ller sig, f�r kung�relsedelgivning anv�ndas eller
handlingen l�mnas i delgivningsmottagarens hemvist eller p� l�mplig plats i
anslutning till hans eller hennes hemvist. �r svaranden bosatt utomlands f�r
handlingen s�ndas till honom eller henne med posten under hans eller hen-
nes utl�ndska adress.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre best�mmelser g�ller om ett beslut om delgivning enligt 1517 ��

delgivningslagen (1970:428) har fattats f�re den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller l�mnats f�re denna tidpunkt.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1937

Utkom fr�n trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.