820735.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:735

Lag

Utkom från trycket

oHi ändring i CECA-Iagcn (1972:762);

den ISjul i 1982

utfärdad den 30 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 10 § CECA-lagen (1972:762)

orden "2 § lagen (1953:603) om motverkande i vissa fal l av konkurrensbe­
gränsning inom näringslivet" skall bytas ut mot "13 § konkurrenslagen
(1982:729)".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

BJÖRN MOLIN

Staffan Sandström
(Handelsdepartementet)

1738

' Prop. 1981/82:195, NU 55, rskr 377.

¬

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.