SFS 1994:1494 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Konkurrenslag (2008:579) / SFS 1994:1494 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
SFS 1994_1494 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993_20)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:645px;height:905px;"> <img width="645" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:384px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1994:1494 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 19 december 1994 </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i konkurrenslagen (1993:20); </b></p> <p style="position:absolute;top:438px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 8 december 1994. </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om konkurrenslagen </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft12">(1993:20) </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 63 � skall ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 65 a �, av f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>63 �</b> Domar och beslut av Stockholms tingsr�tt i f�ljande m�l och �ren-<br/>den f�r �verklagas hos Marknadsdomstolen: </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft12">1. �l�gganden enligt 23 � andra stycket och 25 �, </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft110">2. konkurrensskadeavgift enligt 26 �, <br/>3. kvarstad enligt 32 �, <br/>4. f�retagsf�rv�rv enligt 34, 36, 41 och 43 ��, <br/>5. unders�kningar enligt 47 och 48 ��, och <br/>6. pr�vning av �verklaganden enligt 60 �. <br/>Beslut under r�tteg�ngen i fr�gor som avses i 25, 32 eller 41 � skall </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft110">�verklagas s�rskilt. Ett beslut enligt 32 eller 41 � som meddelats innan <br/>r�tteg�ng har inletts skall �verklagas som om beslutet meddelats under <br/>r�tteg�ng. </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft12">Beslut som avses i f�rsta stycket 6 f�r �verklagas �ven av Konkur-</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft12">rensverket om tingsr�tten �ndrat verkets beslut. </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>65 a �</b> Beslut i fr�gor som avses i 60 � f�rsta stycket f�r inte �ndras av <br/>domstol utan att Konkurrensverket har l�mnats tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1994/95:44, bet. 1994/95: NU5, rskr. 1994/95:56. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft12">3144 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995 och till�mpas endast i de fall </p> <p style="position:absolute;top:61px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">Konkurrensverkets beslut meddelats efter utg�ngen av �r 1994. </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20">STEN HECKSCHER </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft22">Per Erik Lindeberg <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1994:1494 </b></p> <p style="position:absolute;top:847px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft20">3145 </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:1494
Utkom fr�n trycket
den 19 december 1994

Lag
om �ndring i konkurrenslagen (1993:20);

utf�rdad den 8 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om konkurrenslagen

(1993:20)

dels att 63 � skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 65 a �, av f�ljande

lydelse.

63 � Domar och beslut av Stockholms tingsr�tt i f�ljande m�l och �ren-
den f�r �verklagas hos Marknadsdomstolen:

1. �l�gganden enligt 23 � andra stycket och 25 �,

2. konkurrensskadeavgift enligt 26 �,
3. kvarstad enligt 32 �,
4. f�retagsf�rv�rv enligt 34, 36, 41 och 43 ��,
5. unders�kningar enligt 47 och 48 ��, och
6. pr�vning av �verklaganden enligt 60 �.
Beslut under r�tteg�ngen i fr�gor som avses i 25, 32 eller 41 � skall

�verklagas s�rskilt. Ett beslut enligt 32 eller 41 � som meddelats innan
r�tteg�ng har inletts skall �verklagas som om beslutet meddelats under
r�tteg�ng.

Beslut som avses i f�rsta stycket 6 f�r �verklagas �ven av Konkur-

rensverket om tingsr�tten �ndrat verkets beslut.

65 a � Beslut i fr�gor som avses i 60 � f�rsta stycket f�r inte �ndras av
domstol utan att Konkurrensverket har l�mnats tillf�lle att yttra sig.

1

Prop. 1994/95:44, bet. 1994/95: NU5, rskr. 1994/95:56.

3144

background image

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995 och till�mpas endast i de fall

Konkurrensverkets beslut meddelats efter utg�ngen av �r 1994.

P� regeringens v�gnar

STEN HECKSCHER

Per Erik Lindeberg
(N�ringsdepartementet)

SFS 1994:1494

3145

;
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.