SFS 2018:861 Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner / SFS 2018:861 Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
SFS2018-861.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av

koncessioner
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2016:1147) om

upphandling av koncessioner ska införas en ny paragraf, 1 kap. 3 a §, och

närmast före 1 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
Undantag från förvaltningslagen
3 a §
Om förvaltningslagen (2017:900) är tillämplig i ett ärende om

upphandling, ska den upphandlande myndigheten eller enheten inte tillämpa

10 och 25 §§ i den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:861

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.