SFS 1960:647

600647.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 647

Lag

om ändrad lydelse av 9 § lagen den 29 maj 1931 (nr 152)

med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens;

I

given Stockholms slott den 2 december 19G0.

ms

ill-

dd

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t; att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 9 § lagen den 29 maj 1931 med vissa bestämmelser mot^Q

illojal konkurrens^ skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

«§⬢

Använder någon

uppkommen skada.

Lag samma

sådan förväxling.

1 Prop. 1960: 167; L^U 39; Rslcr 372.

® Senaste lydelse se 1942: 246.

¬

background image

1960 ⬢ Nr 647 och 648

1745

i första stycket stadgas skall icke äga tillämpning, där det känne-

, med vilket förväxling kan äga rum, är skyddat enligt varumärkes-

f kollektivmärkeslagen.

I'-

l)enna lag träder i kraft den 1 januari 1961.

jDet all a som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

'sso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

ekräfta låtit.

t Stockholms slott den 2 december 1960.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

iiistitiedepai-tementet)

HERMAN K LING

i:;i

l','> »

<;

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.