SFS 1970:492

700492.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1970 ⬢ Nr 492 och 493

1139

Nr 492

Lag

om ändring i varumärkeslagen (1960: 644);

given Stockholms slott den 29 juni 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 30 § varumärkeslagen (1960: 644) skall ha nedan angivna

lydelse.

30 §.

Konungen äger förordna, att, där varumärke tidigare anmälts till regis­

trering utom riket, ansökan om registrering här i riket skall, under de vill­

kor som i förordnandet angivas, i förhållande till andra ansökningar eller

med hänsyn till skedd användning av andra kännetecken anses gjord sam­

tidigt med anmälningen utom riket.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1970.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.