SFS 1976:842

760842.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:21px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:21px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;line-height:21px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;line-height:22px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:16px;line-height:20px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:RLCTMS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:21px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:20px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:16px;font-family:RLCTMS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:16px;line-height:21px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:16px;line-height:20px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:16px;line-height:22px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:RLCTMS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;line-height:21px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:16px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;line-height:21px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft63{font-size:16px;line-height:20px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:18px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft72{font-size:18px;line-height:20px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft73{font-size:18px;line-height:21px;font-family:CXOBGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:428px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:625px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1976: 842 </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndrimig i lagen (1970:244) om allm�nna vatten- och </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:627px;white-space:nowrap" class="ft10">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft10">avloppsanl�ggningar; </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:626px;white-space:nowrap" class="ft10">den 7 dec. 1976 </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 25 november 197 6. </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrives i fr�ga om lage n (1970: 244) om all�</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">m�nna vatten- och avloppsanl�ggningar </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att 38-54 �� skall upph�ra att g�lla, </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att 13, 23, 27, 30, 34 och 36 �� skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft11">Till f�ljd h�ra v kommer lagen att ha f�ljande lydelse fr�n och med den </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">dag d� denna lag tr�der i kraf t. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">Inledande best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � Med allm�n vatten- och avloppsanl�ggning (allm�n va-anl�ggnin g) av�</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13">ses anl�ggning, som har till �ndam�l at t bereda bostadshus eller annan be�<br/>byggelse vattenf�rs�rjning och avlopp och som drives av kommun eller, </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">om den drives av an nan, f�rklarats f�r allm�n enligt 31 �. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som driver allm�n va-anl�ggnin g �r anl�ggningens huvudman. </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">2 � Beh�ver med h�nsyn till den allm�nna h�lsov�rden vattenf�rs�rjning </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">och avlopp f�r viss befintlig eller blivande bebyggelse ordnas i ett st�rre </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">sammanhang, skall kommunen s�rja f�r eller tillse, att allm�n va-anl�gg-</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">ning kommer till st�nd, s� snart det kan ske. </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11">L�nsstyrelsen kan vid vite �l�gga kommunen a tt fullg�ra skyldighet en�</p> <p style="position:absolute;top:993px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">ligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft13">3 � Som �gare av fastighet a nses vid till�mpning en av denna lag den som <br/>enligt kommunalskattelagen (1928:370) �r skyldig att betala skatt f�r ga�</p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft11">rantibelopp f�r fastigheten. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11">Har huvudman f�r allm�n va-anl�ggning tr�ffat avtal med annan �n fas-</p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1975/76; 149, CU 1976/77:1, rskr 1976/77:19. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:725px;white-space:nowrap" class="ft11">1793 </p> <p style="position:absolute;top:1150px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">113SFS 1 976 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:76px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1976: 842 </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">tighets�gare om brukande av anl�ggningen, g�ller f�r denne vad som i la�</p> <p style="position:absolute;top:97px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">gen f�reskrives om fastighets�gare. </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r omst�ndigheterna f�ranleder det till�mpas best�mmelse om fastig�</p> <p style="position:absolute;top:140px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft22">het i denn a lag p� byggnad eller annan anl�ggning, som ej tillh�r �garen till <br/>marken. Vad som i lagen f �reskrives om �gare av fastighet skall d�rvid g�l�<br/>la anl�ggningens �gare. </p> <p style="position:absolute;top:239px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">Verksamhetsomr�de </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft22">4 � Allm�n va-anl�ggnings verksamhetsomr�de �r det omr�de, inom vilket <br/>vattenf�rs�rjning och avlopp har ordnats eller skall ordnas genom anl�gg�<br/>ningen. </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft20">Verksamhetsomr�det skall vara fastst�llt till sina gr�nser. Det f�r ej om�</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft22">fatta endast vissa av de fastigheter som ing�r i s �dan samf�llighet f�r va-<br/>fr�gor som bildats i s�rsk ild ordning. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">5 � Huvudman f�r allm�n va-anl�ggning best�mmer anl�ggningens verk�</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft22">samhetsomr�de med till�mpning av denna lag och f�reskrift som medde�<br/>lats med st�d av lagen. </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">6 � P� beg�ran av kommun kan l�nsstyrelsen f�reskriva att allm�n va-</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft23">anl�ggnings verksamhetsomr�de skall omfatta s�dan del av kommunen, <br/>f�r vilken vattenf�rs�rjning och avlopp ej kan med st�rre f�rdel ordnas p� <br/>annat s�tt. �nskar huvudman, att verksamhetsomr�det f�r hans va-anl�gg�</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">ning skall omfatta omr�de som ing�r eller avses ing� i ve rksamhetsomr�det </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft23">f�r annan befintlig eller planerad allm�n va-anl�ggning, skall l�nsstyrelsen, <br/>om �verenskommelse ej kan tr�ffas, best�mma till vilken anl�ggning omr�<br/>det skall h�nf�ras. </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft22">7 � Huvudman f�r allm�n va-anl�ggning skall meddela l�nsstyrelsen vad <br/>han best�mt om anl�ggningens verksamhetsomr�de. F�rsummas det, kan </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">l�nsstyrelsen vid vite �l�gga huvudmannen att fullg�ra vad som �ligger ho�</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">nom. </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppgift om allm�n va-anl�ggnings verksamhetsomr�de skall finnas till�</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">g�nglig hos l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">Brukningsr�tt och avgiftsskyldighet </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">8 � Huvudman f�r allm�n va-anl�ggning �r skyldig att l�ta �gare av fastig�</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft22">het inom anl�ggningens verksamhetsomr�de bruka anl�ggningen, om fas�<br/>tigheten beh�ver anordningar f�r vattenf�rs�rjning och avlopp samt beho�</p> <p style="position:absolute;top:974px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">vet ej kan med st�rre f�rdel tillgodoses p� annat s�tt. Huvudmannen �r </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">dock ber�ttigad till d et anst�nd med utf�randet av de f�r brukandet n�d�</p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">v�ndiga arbetena som beh�vs f�r att samordningen med andra arbeten ej </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">skall v�sentligt f�rsv�ras. </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">9 � �gare av fastighet inom allm�n va-anl�ggnings verksamhetsomr�de </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">skall betala avgifter till huvudmannen, om fastigheten beh�ver anordning-</p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20">1794 </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">ar f�r vattenf�rs�rjning och avlopp samt behovet ej kan med st�rre f�rdel </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:61px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>tillgodoses p� a nnat s�tt �n genom anl�ggningen. F�r ob ebyggd fastighet, </b></p> <p style="position:absolute;top:61px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1976: 842 </b></p> <p style="position:absolute;top:82px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft31">som enligt st adsplan eller byggnadsplan �r avsedd f�r bebyggande, skall, </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft33">om ej s�rskilda sk�l f�ranleder annat, behovet av anordningar f�r vatten�<br/>f�rs�rjning och avlopp bed�mas som om fastigheten vore bebyggd enligt </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft31">planen. </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft31">Avgiftsskyldighet intr�der, n�r huvudmannen uppr�ttat f�rbindelse�</p> <p style="position:absolute;top:189px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft31">punkt som anges i 13 � och underr �ttat fastighets�garen d�rom. </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft31">10 � Ut�ver vad som f�ljer av 9 � har huvudman f�r allm�n va-anl�ggning </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft31">r�tt att av �gare till s�dan fastighet inom stadsplan eller byggnadsplan som </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft33">�r avsedd f�r bebyggande taga ut avgift f�r avledande genom anl�ggningen <br/>av vatten fr�n gata, v�g eller annan allm�n plats inom planomr �det. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft31">Avgift f�r ej tagas ut innan �tg�rder f�r avledandet blivit utf�rda. </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft31">11 � Ny � gare av fastighet svarar ej gentemot huvudman f�r avgift som </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rfaller till betalning f�re tilltr�desdagen. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft31">Anl�ggningen </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft31">12 � Allm�n va-anl�ggnin g skall u tf�ras s� att den allm�nna h�lsov�rdens </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft33">intresse tillgodoses. Den skall vara f�rsedd med de anordningar som kr�-<br/>ves f�r att den skall fylla sitt �ndam�l och tillgodose sk�liga anspr�k p� s�<br/>kerhet. Beh�vs f�r viss bebyggelse anordningar endast f�r vattenf�rs�rj�</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft31">ning eller endast f�r avlopp, skall anl�ggningen avpassas efter detta. </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft31">Allm�n va-anl�ggning f�r ej inr�ttas i strid mot fastst�lld plan eller be�</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft33">st�mmelser f�r markens bebyggande eller s� att �ndam�lsenlig bebyggelse <br/>eller l�mplig planl�ggning f�rsv�ras. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft31">S� l�nge allm�n va-anl�ggning beh�vs skall huvudmannen underh�lla </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft33">anl�ggningen och i �vrigt s�r ja f�r att den p� tillfredsst�llande s�tt fyller <br/>sitt �ndam�l. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft34">13 � Det �ligger huvudman f�r allm�n va-anl�g gning att f�r varje fastighet <br/>som avses i 9 � best�mma punkt, d�r inkoppling av fastighetens ledningar </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft31">till anl�ggningen skall ske (f�rbindelsepunkt). S�dan punkt skall, om ej s�r�</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft31">skilda sk�l f�ran leder annat, vara bel�gen i fastighetens omedelbara n�r�</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft34">het. Uppgift om punktens l�ge skall l�mnas fastighets�garen inom s�d an <br/>tid som �r sk�lig med h�nsyn till denn es intresse att kunna planera f�r fas�<br/>tighetens utnyttjande. </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft33">14 � I allm�n va-anl�ggning ing�r s�dana ledningar och andra anordningar <br/>fram till f�rbindelsepunktema som tillh�r huvudmannen. </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft31">R�nnsten, r�nnstensbrunn och ledning som f�rbinder s�dan brunn med </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft31">allm�n avloppsledning samt v�gdike ing�r ej i allm�n va-anl�ggning. </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft31">Inl�sen av va-anordningar m. m. </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft33">15 � Finns f�r fastighet som avses i 9 � anordning f�r vattenf�rs�rjning el�<br/>ler avlopp som kan anv�ndas f�r den allm�nna va-anl�ggningen, �r �garen </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:716px;white-space:nowrap" class="ft31">1795 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:74px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1976:842 </b></p> <p style="position:absolute;top:74px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft41">av anordningen skyldig att p� beg�ran av huvudmannen l�ta den inf�rlivas </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft41">med anl�ggningen mot sk�lig ers�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft41">16 � Anordning f�r vattenf�rs�rjning eller avlopp, som blir onyttig till f�ljd </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft43">av att allm�n va-anl�ggning kommer till st�nd eller utvidgas, skall ers�ttas <br/>av huvudmannen i den m�n det �r sk�ligt med h�nsyn till anordningens art, </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft44">�lder och skick, den f�rdel �garen f�r av den allm�nna va-anl�ggningen <br/>och �vriga omst�ndigheter. </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft41">Va-installation </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft43">17 � Med va-installation f�rst�s ledning som f�r fastighet dragits fr�n f�r�<br/>bindelsepunkt samt anordning som f�rbundits med s�dan ledning. </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft44">18 � Regler om beskaffenhet av va-installation och utf�rande av installa�<br/>tionsarbete finns i byggnadsstadgan (1959:612) och med st�d av stadgan </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft41">meddelade f�reskrifter. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft41">19 � Huvudman f�r ej meddela f�reskrift i fr�g a som avses i 18 � eller om </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft41">vem som har r�tt att utf�ra installationsarbete. </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft41">20 � N�r det beh�vs, f�r huvudman l�ta unders�ka va-installation och </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft41">dess brukande. </p> <p style="position:absolute;top:587px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft41">Brukande av allm�n va-anl�ggning </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft41">21 � Allm�n va-anl�ggning skall brukas s� att ol�genhet f�r huvudmannen </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft41">och annan s�vitt m�jligt undvikes. </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft41">22 � Huvudman f�r allm�n va-anl�ggning meddelar allm�nna best�mmel�</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft41">ser f�r anl�ggningens brukande. Fastighets�gares m�jlighet att utnyttja an�</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft41">l�ggningen f�r dess �ndam�l f�r ej genom s�dana best�mmelser osk�ligt </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft41">begr�nsas eller f�rsv�ras. </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft45">23 � Om huvudmannen �ndrar allm�nna best�mmelser, skall ber�rda fas�<br/>tighets�gare skriftligen underr�ttas om �ndringens inneb�rd och tidpunk�<br/>ten f�r ikrafttr�dandet i sk �lig tid innan �ndringen tr�der i kraft. Motsva�</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft41">rande g�ller n�r huvudmannen i a nnat avseende �ndrar f�ruts�ttningarna </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft41">f�r va-anl�ggnings brukande. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft41">1796 </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft41">Avgifter och taxa </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft41">24 � Avgifter som huvudman f�r allm�n va-anl�ggning tager ut f�r ej �ver�</p> <p style="position:absolute;top:993px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft45">skrida vad som beh�vs f�r att t�cka n�dv�ndiga kostnader f�r anl�ggning�<br/>en. </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft41">25 � Avgifter enligt 10 � f �r ej �verskrida huvudmannens kostnad f�r att </p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft41">genom anl�ggningen avleda vatten fr�n gata, v�g eller annan allm�n plats </p> <p style="position:absolute;top:1098px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft41">inom det omr�de varom �r fr�ga. 1 den m�n omfattningen av platserna up�</p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft41">penbarligen �verstiger omr�dets eget behov, skall kostnaden b�ras av den </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft41">som svarar f�r att platserna st�lles i ordn ing och underh�lics. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft50">26 � Avgiftsskyldighet skall f�rdelas mellan fastigheterna efter sk�lig och </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:636px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1976: 842 </p> <p style="position:absolute;top:83px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft50">r�ttvis grund. </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft50">27 � Avgift skall utg� enligt taxa som huvudman utformar i �verensst�m�</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft50">melse med de grunder som anges i 24-26 ��, Avgift kan utg� som eng�ngs�</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft50">avgift och som periodiska avgifter. </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft50">Eng�ngsavgift f�r ej s�ttas h�gre �n att den svarar mot fastighetens an�</p> <p style="position:absolute;top:212px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft50">del i kostnade n f�r den allm�nna va-anl�ggningens utf �rande. Uppg�r en�</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft50">g�ngsavgift till belopp som �r betungande med h�nsyn til l fastighetens eko�</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft53">nomiska b�rkraft och �vriga omst�ndigheter, skall, om fa stighetens �gare <br/>beg�r det samt godtagbar s�kerhet st�lles, avgiften f�rdelas p� �rliga inbe�<br/>talningar under viss tid, h�gst tio �r. </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft50">Avgift skall betalas vid anfo rdran. P� obetalt belopp utg�r r�nta enligt </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft50">6 � r�ntelagen (1975:635) fr�n dagen f�r anfordran. </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft50">Skall eng�ngsavgift f�rdelas p� �rliga inbetalningar, utg�r r�nta enligt </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft53">5 � r�ntelagen p� varje del av avgiften som f�rfaller till betalning i framti�<br/>den fr�n den dag d� den f�rsta inbetalningen skall ske till dess ifr�gavaran�</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft50">de del av avgiften betalas eller r�n ta skall utg� enligt tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Avtal om va-fr�gor </b></p> <p style="position:absolute;top:517px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft50">28 � Huvudman kan tr�ffa avtal med fastighets�gare om s�dan va-fr�ga </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft50">som ej regleras i allm�nna best�mmelser eller taxa. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft50">Skadest�ndsskyldighet m. m. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft50">29 � Har huvudman eller fastighets �gare �verskridit sin r�tt eller �sidosatt </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft53">sin skyldighet i f�rh�llande till den andre, skall han �terst�lla vad som rub�<br/>bats eller fullg�ra vad som efte rsatts samt ers�tta skadan. </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Avst�ngning av vattentillf�rsel </b></p> <p style="position:absolute;top:755px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft53">30 � F�rsummar fastighets�gare att betala avgift som avses i denna lag el�<br/>ler att i annat h�nseende iakttaga vad som �ligger honom och �r f�rsum�</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft53">melsen v�sentlig f�r huvudmannen st�nga av vattentillf�rseln till fastighe�<br/>ten, om han ej genom anmaning ha r kunnat �stadkomma r�ttelse och av�</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft50">st�ngning kan ske utan att sanit�r ol�genhet uppkommer. Kostnad f�r av-</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft50">st�ngnings�tg�rd f�r p�f�ras fastighets�garen. </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>S�rskilda best�mmelser om vissa va-anl�ggningar </b></p> <p style="position:absolute;top:948px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft53">31 � Va-anl�ggning, som drives eller skall d rivas av annan �n kommun, <br/>kan p� ans�kan av denne f�rklaras f�r allm�n av l�nsstyrelsen, om det </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft50">finns behov av anl�ggningen fr�n allm�n h�lsov�rdssynpunkt eller fr�n an�</p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft50">nan allm�n synpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r bifall till ans�kningen fordras att ber�rd kommun tillstyrkt denna </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft50">och att s�kanden s�v�l i ekonomiskt avseende som i �vrigt har f�ruts�tt�</p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft50">ningar f�r att fullg�ra uppgiften som huvudman f�r anl�ggningen. </p> <p style="position:absolute;top:1098px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft50">L�nsstyrelsen kan best�mma visst omr�de, ut�ver vilket anl�ggningens </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft50">verksamhetsomr�de ej f�r utstr�ckas. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:714px;white-space:nowrap" class="ft50">1797 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft52">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:74px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft60">SFS 1976: 842 </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft60">32 � Har va-anl�ggning f�rklarats f�r allm�n enligt 31 �, f�r kommun, </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft60">inom vars omr�de anl�ggningen har sitt verksamhetsomr�de, utse tillsyns�</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft60">man f�r anl�ggningen. </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft60">Tillsynsman har tilltr�de till alla delar av anl�ggningen. Han f�r granska </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft62">r�kenskaper och �vriga handlingar r�rande denna. Han avger �rligen be�<br/>r�ttelse �ver sin tillsyn till kommunen. </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft60">F�rh�llande som p�kallar ingripande av l�nsstyrelse, h�lsov�rdsn�mnd </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft60">eller annan myndighet skall av tillsynsmannen anm�las till k ommunen. </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft60">33 � Kan med sk�l antagas, att huvudman f�r va-anl�ggning som f�rkla�</p> <p style="position:absolute;top:290px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft60">rats f�r allm�n enligt 31 � �sidos�tter viss eller vissa fastigheters intressen </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft60">eller annars driver anl�ggningen p� mindre l�mpligt s�tt, kan l�nsstyrelsen </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft63">f�rordna syssloman att i huvudmannens st�lle och f�r hans r�kning driva <br/>anl�ggningen. Syssloman kan entledigas av l�nsstyrelsen, n�r f�rh�llande�</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft60">na f�ranleder det. </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft60">Syssloman har r�tt till arvode av huvudmannen. L�nsstyrelsen best�m�</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft60">mer arvodets belopp. </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft60">Tystnadsplikt </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft60">34 �2 Den som deltagit i unders�kning enligt 20 � f�r ej obeh�rigen r�ja el�</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft62">ler nyttja yrkeshemlighet eller annat f�rh�llande som han d�rvid f�tt kun�<br/>skap om. Motsvarande g�ller f�r tillsynsman eller syssloman med avseen�<br/>de p� vad han erfarit p� grund av sitt uppdrag. </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft60">Pr�vning av va-fr�gor </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft62">35 � �rende, som enligt 2, 6, 7, 31 eller 33 � skall handl�ggas av l�nsstyrel�<br/>se, tages upp av l�nsstyrelsen i det l�n, d�r va-anl�ggningen har eller skall </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft60">ha sitt verksamhetsomr�de eller huvuddelen av detta. </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft60">L�nsstyrelsen kan vid behov anlita sakkunnig. Den sakkunnige har r�tt </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft60">till e rs�ttning med belopp, som l�nsstyrelsen best�mmer. Huvudmannen </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft60">f�r den va-anl�ggning som �rendet r�r betalar ers�ttningen. Om �rendet ej </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft60">avser befintlig eller planerad anl�ggning, betalas ers�ttningen av kommu�</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft60">nen. </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft60">Talan mot l�nsstyrelses beslut enligt 7 eller 33 � eller om ers�ttning till </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft60">sakkunnig som avses i andra stycket f�res hos kammarr�tten genom be�</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft60">sv�r. </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft60">Mot annat beslut av l�nsstyrelse enligt denna lag f�res talan hos rege�</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft60">ringen genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft60">36 </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft60">M�l som anges i 37 � pr�vas av statens va-n�mnd. Best�mmelserom </p> <p style="position:absolute;top:986px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft60">n�mnden finns i lagen (1976; 839) om statens va-n�mnd. </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft60">37 � Va-n�mnden pr�var m�l ang�ende inl�sen eller ers�ttning enligt 15 el�</p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft60">ler 16 � samt m�l som r�r tvist mellan huvudman och fastighets�gare om </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft60">1798 </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft60">^ Senaste lydelse 1975:730. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft60">^ Senaste lydelse 1975:73 0. �ndringen inneb�r bl. a. att andra, tredje och fj�rde </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft60">styckena upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft61">�</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:55px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft70">1. r�tt att bruka allm�n va-anl�ggning eller skyldighet att genom avgift bi- </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:645px;white-space:nowrap" class="ft70">SFS 1976: 842 </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft72">draga till kostnaderna f�r s�dan anl�ggning, <br/>2. till�mpning eller tolkning av allm�nna best�mmelser eller taxa, </p> <p style="position:absolute;top:118px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft72">3. giltigheten, best�ndet eller r�tta inneb�rden av avtal mellan huvudman <br/>och fastighets�gare, <br/>4. villkor f�r brukande av allm�n va-anl�ggning i den m�n allm�nna be�</p> <p style="position:absolute;top:180px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft73">st�mmelser och taxa ej �r till�mpliga samt avtal ej kunnat tr�ffas, <br/>5. fordran p� avgift till huvudman f�r allm�n va-anl�ggning, <br/>6. skadest�nd eller annan p�f�ljd enligt 29 eller 30 � , <br/>7. annan va-fr�ga, som avses i denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft70">38-54 ��&#34; </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft70">Denna lag tr�der i kra ft den 1 januari 1977. �ldre r�ntebest�mmelser i </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft73">27 � g�ller dock fortfarande i fr�ga om r�nta f�r tid f�re ikrafttr�dandet. <br/>Har skyldighet att utge r�nta uppkommit f�re ikrafttr�dandet, g�ller �ldre <br/>best�mmelser �ven f�r tiden d�refter. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft70">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft70">SVEN ROMANUS </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:361px;white-space:nowrap" class="ft70">Lars K. Beckman </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft70">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft70">Paragraferna upph�vda genom denna lag. Senaste lydelse av 43 � 1975:730 samt </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft70">av 47, 49,51 och 52 �� 1971:1158. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft71">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1976: 842

om �ndrimig i lagen (1970:244) om allm�nna vatten- och

utkom fr�n trycket

avloppsanl�ggningar;

den 7 dec. 1976

utf�rdad den 25 november 197 6.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrives i fr�ga om lage n (1970: 244) om all�

m�nna vatten- och avloppsanl�ggningar

dels att 38-54 �� skall upph�ra att g�lla,

dels att 13, 23, 27, 30, 34 och 36 �� skall ha nedan angivna lydelse.

Till f�ljd h�ra v kommer lagen att ha f�ljande lydelse fr�n och med den

dag d� denna lag tr�der i kraf t.

Inledande best�mmelser

1 � Med allm�n vatten- och avloppsanl�ggning (allm�n va-anl�ggnin g) av�

ses anl�ggning, som har till �ndam�l at t bereda bostadshus eller annan be�
byggelse vattenf�rs�rjning och avlopp och som drives av kommun eller,

om den drives av an nan, f�rklarats f�r allm�n enligt 31 �.

Den som driver allm�n va-anl�ggnin g �r anl�ggningens huvudman.

2 � Beh�ver med h�nsyn till den allm�nna h�lsov�rden vattenf�rs�rjning

och avlopp f�r viss befintlig eller blivande bebyggelse ordnas i ett st�rre

sammanhang, skall kommunen s�rja f�r eller tillse, att allm�n va-anl�gg-

ning kommer till st�nd, s� snart det kan ske.

L�nsstyrelsen kan vid vite �l�gga kommunen a tt fullg�ra skyldighet en�

ligt f�rsta stycket.

3 � Som �gare av fastighet a nses vid till�mpning en av denna lag den som
enligt kommunalskattelagen (1928:370) �r skyldig att betala skatt f�r ga�

rantibelopp f�r fastigheten.

Har huvudman f�r allm�n va-anl�ggning tr�ffat avtal med annan �n fas-

' Prop. 1975/76; 149, CU 1976/77:1, rskr 1976/77:19.

1793

113SFS 1 976

background image

SFS 1976: 842

tighets�gare om brukande av anl�ggningen, g�ller f�r denne vad som i la�

gen f�reskrives om fastighets�gare.

N�r omst�ndigheterna f�ranleder det till�mpas best�mmelse om fastig�

het i denn a lag p� byggnad eller annan anl�ggning, som ej tillh�r �garen till
marken. Vad som i lagen f �reskrives om �gare av fastighet skall d�rvid g�l�
la anl�ggningens �gare.

Verksamhetsomr�de

4 � Allm�n va-anl�ggnings verksamhetsomr�de �r det omr�de, inom vilket
vattenf�rs�rjning och avlopp har ordnats eller skall ordnas genom anl�gg�
ningen.

Verksamhetsomr�det skall vara fastst�llt till sina gr�nser. Det f�r ej om�

fatta endast vissa av de fastigheter som ing�r i s �dan samf�llighet f�r va-
fr�gor som bildats i s�rsk ild ordning.

5 � Huvudman f�r allm�n va-anl�ggning best�mmer anl�ggningens verk�

samhetsomr�de med till�mpning av denna lag och f�reskrift som medde�
lats med st�d av lagen.

6 � P� beg�ran av kommun kan l�nsstyrelsen f�reskriva att allm�n va-

anl�ggnings verksamhetsomr�de skall omfatta s�dan del av kommunen,
f�r vilken vattenf�rs�rjning och avlopp ej kan med st�rre f�rdel ordnas p�
annat s�tt. �nskar huvudman, att verksamhetsomr�det f�r hans va-anl�gg�

ning skall omfatta omr�de som ing�r eller avses ing� i ve rksamhetsomr�det

f�r annan befintlig eller planerad allm�n va-anl�ggning, skall l�nsstyrelsen,
om �verenskommelse ej kan tr�ffas, best�mma till vilken anl�ggning omr�
det skall h�nf�ras.

7 � Huvudman f�r allm�n va-anl�ggning skall meddela l�nsstyrelsen vad
han best�mt om anl�ggningens verksamhetsomr�de. F�rsummas det, kan

l�nsstyrelsen vid vite �l�gga huvudmannen att fullg�ra vad som �ligger ho�

nom.

Uppgift om allm�n va-anl�ggnings verksamhetsomr�de skall finnas till�

g�nglig hos l�nsstyrelsen.

Brukningsr�tt och avgiftsskyldighet

8 � Huvudman f�r allm�n va-anl�ggning �r skyldig att l�ta �gare av fastig�

het inom anl�ggningens verksamhetsomr�de bruka anl�ggningen, om fas�
tigheten beh�ver anordningar f�r vattenf�rs�rjning och avlopp samt beho�

vet ej kan med st�rre f�rdel tillgodoses p� annat s�tt. Huvudmannen �r

dock ber�ttigad till d et anst�nd med utf�randet av de f�r brukandet n�d�

v�ndiga arbetena som beh�vs f�r att samordningen med andra arbeten ej

skall v�sentligt f�rsv�ras.

9 � �gare av fastighet inom allm�n va-anl�ggnings verksamhetsomr�de

skall betala avgifter till huvudmannen, om fastigheten beh�ver anordning-

1794

ar f�r vattenf�rs�rjning och avlopp samt behovet ej kan med st�rre f�rdel

background image

tillgodoses p� a nnat s�tt �n genom anl�ggningen. F�r ob ebyggd fastighet,

SFS 1976: 842

som enligt st adsplan eller byggnadsplan �r avsedd f�r bebyggande, skall,

om ej s�rskilda sk�l f�ranleder annat, behovet av anordningar f�r vatten�
f�rs�rjning och avlopp bed�mas som om fastigheten vore bebyggd enligt

planen.

Avgiftsskyldighet intr�der, n�r huvudmannen uppr�ttat f�rbindelse�

punkt som anges i 13 � och underr �ttat fastighets�garen d�rom.

10 � Ut�ver vad som f�ljer av 9 � har huvudman f�r allm�n va-anl�ggning

r�tt att av �gare till s�dan fastighet inom stadsplan eller byggnadsplan som

�r avsedd f�r bebyggande taga ut avgift f�r avledande genom anl�ggningen
av vatten fr�n gata, v�g eller annan allm�n plats inom planomr �det.

Avgift f�r ej tagas ut innan �tg�rder f�r avledandet blivit utf�rda.

11 � Ny � gare av fastighet svarar ej gentemot huvudman f�r avgift som

f�rfaller till betalning f�re tilltr�desdagen.

Anl�ggningen

12 � Allm�n va-anl�ggnin g skall u tf�ras s� att den allm�nna h�lsov�rdens

intresse tillgodoses. Den skall vara f�rsedd med de anordningar som kr�-
ves f�r att den skall fylla sitt �ndam�l och tillgodose sk�liga anspr�k p� s�
kerhet. Beh�vs f�r viss bebyggelse anordningar endast f�r vattenf�rs�rj�

ning eller endast f�r avlopp, skall anl�ggningen avpassas efter detta.

Allm�n va-anl�ggning f�r ej inr�ttas i strid mot fastst�lld plan eller be�

st�mmelser f�r markens bebyggande eller s� att �ndam�lsenlig bebyggelse
eller l�mplig planl�ggning f�rsv�ras.

S� l�nge allm�n va-anl�ggning beh�vs skall huvudmannen underh�lla

anl�ggningen och i �vrigt s�r ja f�r att den p� tillfredsst�llande s�tt fyller
sitt �ndam�l.

13 � Det �ligger huvudman f�r allm�n va-anl�g gning att f�r varje fastighet
som avses i 9 � best�mma punkt, d�r inkoppling av fastighetens ledningar

till anl�ggningen skall ske (f�rbindelsepunkt). S�dan punkt skall, om ej s�r�

skilda sk�l f�ran leder annat, vara bel�gen i fastighetens omedelbara n�r�

het. Uppgift om punktens l�ge skall l�mnas fastighets�garen inom s�d an
tid som �r sk�lig med h�nsyn till denn es intresse att kunna planera f�r fas�
tighetens utnyttjande.

14 � I allm�n va-anl�ggning ing�r s�dana ledningar och andra anordningar
fram till f�rbindelsepunktema som tillh�r huvudmannen.

R�nnsten, r�nnstensbrunn och ledning som f�rbinder s�dan brunn med

allm�n avloppsledning samt v�gdike ing�r ej i allm�n va-anl�ggning.

Inl�sen av va-anordningar m. m.

15 � Finns f�r fastighet som avses i 9 � anordning f�r vattenf�rs�rjning el�
ler avlopp som kan anv�ndas f�r den allm�nna va-anl�ggningen, �r �garen

1795

background image

SFS 1976:842

av anordningen skyldig att p� beg�ran av huvudmannen l�ta den inf�rlivas

med anl�ggningen mot sk�lig ers�ttning.

16 � Anordning f�r vattenf�rs�rjning eller avlopp, som blir onyttig till f�ljd

av att allm�n va-anl�ggning kommer till st�nd eller utvidgas, skall ers�ttas
av huvudmannen i den m�n det �r sk�ligt med h�nsyn till anordningens art,

�lder och skick, den f�rdel �garen f�r av den allm�nna va-anl�ggningen
och �vriga omst�ndigheter.

Va-installation

17 � Med va-installation f�rst�s ledning som f�r fastighet dragits fr�n f�r�
bindelsepunkt samt anordning som f�rbundits med s�dan ledning.

18 � Regler om beskaffenhet av va-installation och utf�rande av installa�
tionsarbete finns i byggnadsstadgan (1959:612) och med st�d av stadgan

meddelade f�reskrifter.

19 � Huvudman f�r ej meddela f�reskrift i fr�g a som avses i 18 � eller om

vem som har r�tt att utf�ra installationsarbete.

20 � N�r det beh�vs, f�r huvudman l�ta unders�ka va-installation och

dess brukande.

Brukande av allm�n va-anl�ggning

21 � Allm�n va-anl�ggning skall brukas s� att ol�genhet f�r huvudmannen

och annan s�vitt m�jligt undvikes.

22 � Huvudman f�r allm�n va-anl�ggning meddelar allm�nna best�mmel�

ser f�r anl�ggningens brukande. Fastighets�gares m�jlighet att utnyttja an�

l�ggningen f�r dess �ndam�l f�r ej genom s�dana best�mmelser osk�ligt

begr�nsas eller f�rsv�ras.

23 � Om huvudmannen �ndrar allm�nna best�mmelser, skall ber�rda fas�
tighets�gare skriftligen underr�ttas om �ndringens inneb�rd och tidpunk�
ten f�r ikrafttr�dandet i sk �lig tid innan �ndringen tr�der i kraft. Motsva�

rande g�ller n�r huvudmannen i a nnat avseende �ndrar f�ruts�ttningarna

f�r va-anl�ggnings brukande.

1796

Avgifter och taxa

24 � Avgifter som huvudman f�r allm�n va-anl�ggning tager ut f�r ej �ver�

skrida vad som beh�vs f�r att t�cka n�dv�ndiga kostnader f�r anl�ggning�
en.

25 � Avgifter enligt 10 � f �r ej �verskrida huvudmannens kostnad f�r att

genom anl�ggningen avleda vatten fr�n gata, v�g eller annan allm�n plats

inom det omr�de varom �r fr�ga. 1 den m�n omfattningen av platserna up�

penbarligen �verstiger omr�dets eget behov, skall kostnaden b�ras av den

som svarar f�r att platserna st�lles i ordn ing och underh�lics.

background image

26 � Avgiftsskyldighet skall f�rdelas mellan fastigheterna efter sk�lig och

SFS 1976: 842

r�ttvis grund.

27 � Avgift skall utg� enligt taxa som huvudman utformar i �verensst�m�

melse med de grunder som anges i 24-26 ��, Avgift kan utg� som eng�ngs�

avgift och som periodiska avgifter.

Eng�ngsavgift f�r ej s�ttas h�gre �n att den svarar mot fastighetens an�

del i kostnade n f�r den allm�nna va-anl�ggningens utf �rande. Uppg�r en�

g�ngsavgift till belopp som �r betungande med h�nsyn til l fastighetens eko�

nomiska b�rkraft och �vriga omst�ndigheter, skall, om fa stighetens �gare
beg�r det samt godtagbar s�kerhet st�lles, avgiften f�rdelas p� �rliga inbe�
talningar under viss tid, h�gst tio �r.

Avgift skall betalas vid anfo rdran. P� obetalt belopp utg�r r�nta enligt

6 � r�ntelagen (1975:635) fr�n dagen f�r anfordran.

Skall eng�ngsavgift f�rdelas p� �rliga inbetalningar, utg�r r�nta enligt

5 � r�ntelagen p� varje del av avgiften som f�rfaller till betalning i framti�
den fr�n den dag d� den f�rsta inbetalningen skall ske till dess ifr�gavaran�

de del av avgiften betalas eller r�n ta skall utg� enligt tredje stycket.

Avtal om va-fr�gor

28 � Huvudman kan tr�ffa avtal med fastighets�gare om s�dan va-fr�ga

som ej regleras i allm�nna best�mmelser eller taxa.

Skadest�ndsskyldighet m. m.

29 � Har huvudman eller fastighets �gare �verskridit sin r�tt eller �sidosatt

sin skyldighet i f�rh�llande till den andre, skall han �terst�lla vad som rub�
bats eller fullg�ra vad som efte rsatts samt ers�tta skadan.

Avst�ngning av vattentillf�rsel

30 � F�rsummar fastighets�gare att betala avgift som avses i denna lag el�
ler att i annat h�nseende iakttaga vad som �ligger honom och �r f�rsum�

melsen v�sentlig f�r huvudmannen st�nga av vattentillf�rseln till fastighe�
ten, om han ej genom anmaning ha r kunnat �stadkomma r�ttelse och av�

st�ngning kan ske utan att sanit�r ol�genhet uppkommer. Kostnad f�r av-

st�ngnings�tg�rd f�r p�f�ras fastighets�garen.

S�rskilda best�mmelser om vissa va-anl�ggningar

31 � Va-anl�ggning, som drives eller skall d rivas av annan �n kommun,
kan p� ans�kan av denne f�rklaras f�r allm�n av l�nsstyrelsen, om det

finns behov av anl�ggningen fr�n allm�n h�lsov�rdssynpunkt eller fr�n an�

nan allm�n synpunkt.

F�r bifall till ans�kningen fordras att ber�rd kommun tillstyrkt denna

och att s�kanden s�v�l i ekonomiskt avseende som i �vrigt har f�ruts�tt�

ningar f�r att fullg�ra uppgiften som huvudman f�r anl�ggningen.

L�nsstyrelsen kan best�mma visst omr�de, ut�ver vilket anl�ggningens

verksamhetsomr�de ej f�r utstr�ckas.

1797

background image

SFS 1976: 842

32 � Har va-anl�ggning f�rklarats f�r allm�n enligt 31 �, f�r kommun,

inom vars omr�de anl�ggningen har sitt verksamhetsomr�de, utse tillsyns�

man f�r anl�ggningen.

Tillsynsman har tilltr�de till alla delar av anl�ggningen. Han f�r granska

r�kenskaper och �vriga handlingar r�rande denna. Han avger �rligen be�
r�ttelse �ver sin tillsyn till kommunen.

F�rh�llande som p�kallar ingripande av l�nsstyrelse, h�lsov�rdsn�mnd

eller annan myndighet skall av tillsynsmannen anm�las till k ommunen.

33 � Kan med sk�l antagas, att huvudman f�r va-anl�ggning som f�rkla�

rats f�r allm�n enligt 31 � �sidos�tter viss eller vissa fastigheters intressen

eller annars driver anl�ggningen p� mindre l�mpligt s�tt, kan l�nsstyrelsen

f�rordna syssloman att i huvudmannens st�lle och f�r hans r�kning driva
anl�ggningen. Syssloman kan entledigas av l�nsstyrelsen, n�r f�rh�llande�

na f�ranleder det.

Syssloman har r�tt till arvode av huvudmannen. L�nsstyrelsen best�m�

mer arvodets belopp.

Tystnadsplikt

34 �2 Den som deltagit i unders�kning enligt 20 � f�r ej obeh�rigen r�ja el�

ler nyttja yrkeshemlighet eller annat f�rh�llande som han d�rvid f�tt kun�
skap om. Motsvarande g�ller f�r tillsynsman eller syssloman med avseen�
de p� vad han erfarit p� grund av sitt uppdrag.

Pr�vning av va-fr�gor

35 � �rende, som enligt 2, 6, 7, 31 eller 33 � skall handl�ggas av l�nsstyrel�
se, tages upp av l�nsstyrelsen i det l�n, d�r va-anl�ggningen har eller skall

ha sitt verksamhetsomr�de eller huvuddelen av detta.

L�nsstyrelsen kan vid behov anlita sakkunnig. Den sakkunnige har r�tt

till e rs�ttning med belopp, som l�nsstyrelsen best�mmer. Huvudmannen

f�r den va-anl�ggning som �rendet r�r betalar ers�ttningen. Om �rendet ej

avser befintlig eller planerad anl�ggning, betalas ers�ttningen av kommu�

nen.

Talan mot l�nsstyrelses beslut enligt 7 eller 33 � eller om ers�ttning till

sakkunnig som avses i andra stycket f�res hos kammarr�tten genom be�

sv�r.

Mot annat beslut av l�nsstyrelse enligt denna lag f�res talan hos rege�

ringen genom besv�r.

36

M�l som anges i 37 � pr�vas av statens va-n�mnd. Best�mmelserom

n�mnden finns i lagen (1976; 839) om statens va-n�mnd.

37 � Va-n�mnden pr�var m�l ang�ende inl�sen eller ers�ttning enligt 15 el�

ler 16 � samt m�l som r�r tvist mellan huvudman och fastighets�gare om

1798

^ Senaste lydelse 1975:730.

^ Senaste lydelse 1975:73 0. �ndringen inneb�r bl. a. att andra, tredje och fj�rde

styckena upph�vs.

background image

1. r�tt att bruka allm�n va-anl�ggning eller skyldighet att genom avgift bi-

SFS 1976: 842

draga till kostnaderna f�r s�dan anl�ggning,
2. till�mpning eller tolkning av allm�nna best�mmelser eller taxa,

3. giltigheten, best�ndet eller r�tta inneb�rden av avtal mellan huvudman
och fastighets�gare,
4. villkor f�r brukande av allm�n va-anl�ggning i den m�n allm�nna be�

st�mmelser och taxa ej �r till�mpliga samt avtal ej kunnat tr�ffas,
5. fordran p� avgift till huvudman f�r allm�n va-anl�ggning,
6. skadest�nd eller annan p�f�ljd enligt 29 eller 30 � ,
7. annan va-fr�ga, som avses i denna lag.

38-54 ��"

Denna lag tr�der i kra ft den 1 januari 1977. �ldre r�ntebest�mmelser i

27 � g�ller dock fortfarande i fr�ga om r�nta f�r tid f�re ikrafttr�dandet.
Har skyldighet att utge r�nta uppkommit f�re ikrafttr�dandet, g�ller �ldre
best�mmelser �ven f�r tiden d�refter.

P� regeringens v�gnar

SVEN ROMANUS

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

Paragraferna upph�vda genom denna lag. Senaste lydelse av 43 � 1975:730 samt

av 47, 49,51 och 52 �� 1971:1158.

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.