Fastighetsrätt delas vanligen in i två delar; allmän fastighetsrätt och speciell fastighetsrätt. Den allmänna fastighetsrätten rör bland annat frågor om köp, hyra och arrende av fastighet. Denna del av fastighetsrätten reglerar huvudsakligen relationerna mellan privata subjekt, det vill säga privatpersoner, bolag, föreningar och liknande. Den speciella fastighetsrätten rör i stället frågor om indelning och registrering av fastigheter, skapandet av lämpliga fastigheter, visst nyttjande och drift av fastigheter samt bebyggelse och infrastruktur. Denna del av fastighetsrätten reglerar huvudsakligen rättsförhållanden mellan det allmänna, det vill säga stat och kommun, och privata subjekt. Fastighetsrätt behandlar alltså alla juridiska frågor kopplade till fastigheter. 

Sortera på:

Relevans Datum
Du är här: Start / Fastighetsrätt
Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt